Лицензии и Разрешения

З метою виконання вимог ст.77, 78 Закону України «Про акціонерні товариства», змін у Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів №1713 від 16.12.2014 року в частині розміщення інформації про акціонерні товариства, яка підлягає оприлюдненню на сторінці банку в мережі Інтернет, АТ «АБ «РАДАБАНК» представляє увазі наступну інформацію:

 

АТ «АБ «РАДАБАНК» має Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

На право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність

На право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність

На право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи

Декларація щодо забезпечення ПАТ «АБ «РАДАБАНК» доступу до приміщення та доступність фінансових послуг інвалідам та маломобільним групам населення – депозитарна установа

Декларація щодо забезпечення ПАТ «АБ «РАДАБАНК» доступу до приміщення та доступність фінансових послуг інвалідам та маломобільним групам населення – торговець цінними паперами

Інформація про Звіт(и) управителя іпотечним покриттям не розміщується, АТ «АБ «РАДАБАНК» не є емітентом іпотечних облігацій.

Інформація про Проспект(и) емісії цінних паперів не розміщується, АТ «АБ «РАДАБАНК» не є емітентом іпотечних сертифікатів.

Філії та представництва АТ «АБ «РАДАБАНК» не створював, в зв’язку з цим положення про філію та представництво не затверджувались.

Календарний план АТ «АБ «РАДАБАНК»

Архів

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (23.02.2017)
Кодекс корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 20.04.2018 (26.04.2018)
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 01.09.2017 (06.09.2017)
Статут ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (18.07.2017)
Кодекс корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (31.10.2016)
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 23.03.2017 (28.03.2017)
Статут ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (10.02.2017)
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (22.01.2016)
Статут ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
Положення про наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
Положення про правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
Кодекс корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (02.11.2015)
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Повідомлення

про можливість реалізації переважного права акціонерами
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»  при додатковій емісії акцій
Наверх