Ліцензії та Дозволи

З метою виконання вимог ст.77, 78 Закону України «Про акціонерні товариства», змін у Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів №1713 від 16.12.2014 року в частині розміщення інформації про акціонерні товариства, яка підлягає оприлюдненню на сторінці банку в мережі Інтернет, ПАТ «АБ «РАДАБАНК» представляє увазі наступну інформацію:


ПАТ «АБ «РАДАБАНК» має Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

На право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність

На право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність

На право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи

Інформація про Звіт(и) управителя іпотечним покриттям не розміщується, ПАТ «АБ «РАДАБАНК» не є емітентом іпотечних облігацій.

Інформація про Проспект(и) емісії цінних паперів не розміщується, ПАТ «АБ «РАДАБАНК» не є емітентом іпотечних сертифікатів.

Філії та представництва ПАТ «АБ «РАДАБАНК» не створював, в зв’язку з цим положення про філію та представництво не затверджувались.


Наверх