Публічні договори


Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб  
     
Додаток 1.1: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків в національній та іноземній валютах)  
Додаток 1.2: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків в національній та іноземній валютах, що відкриваютсья для довіреної особи, законного представника, піклувальника)  
     
Додаток 2.1: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитного рахунка в національній, іноземній валютах та банківських металах)  
Додаток 2.2: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитних рахунків в національній та іноземній валюті, що відкриваються однією фізичною особою на ім`я іншої фізичної особи /на ім`я малолітніх осіб/ на ім`я  фізичної особи, визнаної судом недієздатною/ на ім`я  фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена)   
     
Додаток 3: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитного рахунка в національній та іноземній валютах. «Web-банкинг»)  
     
Додаток 4: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків, що передбачають використання спеціального платіжного засобу (платіжних карток) в національній та іноземній валютах)  
     
Додаток 5: Заява на приєднання до Договору (овердрафт для клієнтів, які обслуговуються в рамках зарплатних проектів банку, власників пенсійних карток та пакету «Преміум», овердрафту на депозитну картку для фізичних осіб вкладників Банку)  
Додаток 6: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування  кредитної картки з відновлювальною кредитною лінією в формі овердрафта)  
     
Додаток 7: Умови надання та обслуговування Овердрафтів та Умови відкриття, обслуговування кредитних карток для клієнтів ПАТ «АБ «РАДАБАНК»  
Додаток 8: Правила користування клубною карткою Priority Pass  
     
Додаток 9.1: Заява на приєднання до Договору (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (1 ключ)  
Додаток 9.2: Заява на приєднання до Договору (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (2 ключа)  
     
Додаток 10.1: Заява на продовження терміну користування індивідуальним сейфом за Договором (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (1 ключ)  
Додаток 10.2: Заява на продовження терміну користування індивідуальним сейфом за Договором (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (2 ключа)  
     
Додаток 11: Заява на приєднання до Договору (послуга «Web-Банкінг для приватних клієнтів»)  
Додаток 12: Заява на приєднання до Договору (послуга «Регулярні платежі»)  
     
Додаток 13: Заява про обслуговування платіжної картки  
Додаток 14: Заява про закриття рахунку/послуги в рамках Договору  
     
Додаток 15: Правила користування платіжною карткою  
Додаток 16: Правила користування індивідуальним сейфом  
     
Додаток 17: Заява про встановлення фінансового телефону / кодового слова   
     
Тарифи на обслуговування в рамках Публічного Договору    
Наверх