fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

Car loans

Make your dream of a personal car come true!

Fixed interest rate: from 26,5% per annum

Long term loan: up to 5 years

The loan amount is from 250 thousand to 1,4 million UAH

Quick decision
  making

Without penalties for early repayment

Car lending terms:

 • Down payment: 30%
 • Loan amount: 250 000 - 1 400 000 UAH
 • Term: 1 - 5 years
 • Interest rate: From 26,5% to 29,8% per annum in UAH , depending on the loan term
 • Monthly commission fee: 0,0%
 • Type of interest rate: Fixed
 • Repayment schedule: Standart
 • One-time fee for the loan: 2% of the loan amount
 • Guarantee: Is provided on the Bank request
 • Real annual interest ratetaking into account additional and related services of 3 people: From 50,3% to 62,8% per annum in UAH , depending on the loan term

lending terms:

Down payment 30%
1 – 5 years
Loan amount 250 000 – 1 400 000 UAH, but not more than 70% of the value
Interest rate 26,5%  – 29,8% per annum in UAH , depending on the loan term
Monthly commission fee 0,0%
Onetime fee for the loan 2% of the loan amount
Real annual interest rate 50,3% – 62,8% per annum in UAH , depending on the loan term

 

Information on the essential characteristics of the consumer credit to purchase new and used vehicles

What extra payments are required?

 • Compulsory CASCO insurance in partner insurance companies
 • Notary services (for registration: a pledge agreement, extracts from the tax register and the State Register of Encumbrances on Movable Property registry, the consent of the spouse)

Requirements to the Borrower

 • Individuals – citizens of Ukraine, who are registered on its territory.
 • Stable official incomes.
 • Age from 23 years, provided that at the time of termination of the loan agreement the Borrower will not reach the retirement age, according to the current legislation of Ukraine.
 • Working experience at the last workplace at least 6 months.
 • For individuals in case of income confirmation of the entrepreneurial activity subject, the term of activity must be at least 2 years

Documents list

 • The Ukrainian passport of the borrower and a copy of the passport of the wife / husband of the Borrower (all pages containing any information);
 • Information on the registration number of the taxpayear’s registration card of Ukraine (or identification number according to the State Register of individuals – taxpayers and other obligatory payments) or a copy of the passport of the citizen of Ukraine, which is marked as a refusal to accept the registration number of the taxpayer’s registration card of Ukraine;
 • Written spouse`s consent to receive a loan (in case of pledge agreement signing is required notarial);
 • Purchase agreement or invoice for a car;
Documents on the financial position of the borrower:

for an individual:

 • Borrower`s employment background certificate and/or the Borrower’s spouse, certified in the accounting department no earlier than 2 weeks before the day of its submission to the Bank, which confirms the job post of the Borrower and/or the Borrower’s spouse and accrued wages for the last six months

for an individual business entity:

 • Declarations of property and incomes:
  – for the last 4 financial reporting periods (for business entities that report quarterly);
  – one annual declaration (for business entities that report annually), or a tax return of a flat tax payer – an individual entrepreneur.
 • Other documents on the Bank request

(Українська) Інформація для Клієнта

(Українська)

 1. Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

Для послуги з надання споживчого кредиту – клієнт повертає суму кредиту, комісії, відсотки, інші платежі за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України;

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного виконання зобов’язань (в повному обсязі та/або частково) при користуванні кредитом:

неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати; право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання

 1. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
 2. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 3. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:
 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

 1. Виконання зобов’язань за Договором забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) – тому право на відмову Позичальника від Договору не застосовується.
 2. Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;
 3. При оформленні кредиту обов’язкові супровідні послуги Банку та кредитних посередників відсутні.

Прогнозовані загальні витрати за кредитом (орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту) надаються виходячи з обраних споживачем умов кредитування безпосередньо на сайті або у місці надання послуги. При розрахунку застосовуються Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Вартість інших послуг визначається у Тарифах Банку.

Need a detailed consulting about the car loan?

It is available in any convenient way:

Call to

Contact center*

0 800 500 999

*Free of charge from all phone numbers within Ukraine

 

Or fill in the feedback form