fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

What is the bearer certificate of deposit?

A bearer certificate of deposit is a paper security issued by RADABANK, certifying the deposit amount made by the customer to the Bank and the right of the Certificate Holder to receive the deposit amount and interest in full upon the expiration of the established period.

The deposit “Bearer certificate of deposit” is accepted in national currency (UAH), USD and EUR.

The main advantage of such a deposit is the highest interest rate in comparison with the other deposits. Moreover, you have the opportunity to transfer the certificate to the third party. Certificate holder can receive the deposit amount and interest in full upon the expiration of the established period.

What do you get by investing in the “Bearer certificate of deposit” from RADABANK?

 • The certificate owner has the right to refer it to another person (third party).;
 • The most favorable interest rate for the entire deposit term, terms of which are specified in the certificate and cannot be changed during the whole contract term ;
 • Multi-level protection of certificate forms (the certificate is made at the only state-owned enterprise “Printing Plant“ Ukraine ”, authorized by the Ministry of Finance and the National Bank of Ukraine to issue securities)..

Basic terms for the "Bearer certificate of deposit"

“Bearer certificate of deposit”
With the interest payment at the end of the term

 • Deposit currency: UAH
 • Minimum deposit amount: 2 000
 • Maximum deposit amount: 150 000
 • Annum interest rate, %:
 • 6 mo. (183) - 9,70
 • 12 mo. (370) - 10,75
 • Deposit currency: USD
 • Minimum deposit amount: 200
 • Maximum deposit amount: 5 000
 • Annum interest rate, %:
 • 6 mo. (183) - 2,50
 • 12 mo. (370) - 3,00
 • Deposit currency: EUR
 • Minimum deposit amount: 200
 • Maximum deposit amount: 5 000
 • Annum interest rate, %:
 • 6 mo. (183) - 1,75
 • 12 mo. (370) - 2,25
 • With interest payment at the end of the term
 • Deposit replenishment option is not provided
 • partial withdrawal option is not provided
 • Deposit prolongation option is not provided
 • Certificates redemption are made in the deposit currency, except for the case when the depositor and the presenter are different persons in that case the redemption is made in the national currency

Basic terms for the "Bearer certificate of deposit"

Minimum deposit amount

Maximum deposit amount Deposit currency Annual interest rate, %

6 mos.

(183)

12 mos.

(370)

“Bearer certificate of deposit”
With the interest payment at the end of the term

₴ 2 000 ₴ 150 000 UAH 9,70

10,75

$ 200

$ 5 000 USD 2,50 3,00
€ 200 € 5 000 EUR 1,75

2,25

 
 • With interest payment at the end of the term
 • Deposit replenishment option is not provided
 • partial withdrawal option is not provided
 • Deposit prolongation option is not provided
 • Certificates redemption are made in the deposit currency, except for the case when the depositor and the presenter are different persons in that case the redemption is made in the national currency

How to open the "Bearer certificate of deposit"?

 • Individuals-residents of Ukraine can open a deposit at any RADABANK branch, by providing:
 • Passport;
 • Taxpayer registration card number.

(Українська) Інформація та попередження

(Українська)

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги
 • для послуги залучення банківського вкладу (депозиту) – під час нарахування банком доходів у вигляді процентів враховується, що отриманий дохід підлягає оподаткуванню і виплаті підлягають суми доходу від вкладної (депозитної) операції після оподаткування (сплати податків та зборів) відповідно до Податкового кодексу України.
Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту)

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

 • строк розміщення вкладу (депозиту) може бути автоматично продовжений на такий самий строк, якщо це передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту);
 • кількість продовжень строку розміщення вкладу (депозиту) не обмежується, якщо інше не передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту).

Умовами залучення банківських вкладів для певних видів Вкладів за замовчуванням передбачена автоматична  Пролонгація Договору банківського вкладу. Інформація щодо  Пролонгації Вкладу зазначається в Заяві на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб».

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)

 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:

 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

Клієнт має право на відмову від договору згідно з законодавством та/або договором укладеним між Банком та клієнтом/умовами вкладу.

Розрахунок прогнозованих доходів та витрат (суми податків і зборів), пов’язаних із розміщенням строкового вкладу, визначається на дату укладання договору і надається на вимогу вкладника під час укладення договору згідно до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників.

Start saving up right now!

Click the button and our consultants will be happy to answer all your questions.