fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

(Українська) Калькулятор овердрафтів

Оберіть продукт:

Оберіть суму овердрафту, гривень
0
Вкажіть:

Вид депозиту:

Валюту депозиту:

Суму депозиту:

Ставку по депозиту:

Дату окончания депозита:

Основні параметри овердрафту:

Пільговий період:
 • Кількість днів – XХ днів
 • Процентна ставка в межах пільгового періоду – X,ХХ % річних
 • Процентна ставка поза межами пільгового періоду – XХ % річних
 • Мінімальний щомісячний платеж – X %
РЕЗУЛЬТАТ РОЗРАХУНКІВ

 • Проценти за користування кредитом на рік – XХХ,ХХ грн
 • Коміссія за надання овердрафту – XХХ,ХХ грн
 • Розмір комісії за збільшення заборгованості за овердрафтом – X,Х %
 • Комісія за збільшення заборгованості за овердрафтом – XХ грн
 • Загальні витрати за кредитом – XХХ,ХХ грн
 • Загальна вартість кредиту – XХХ,ХХ грн
 • Реальна річна процентна ставка – XХ,ХХХХ %

(Українська)

Враховуючи неможливість заздалегідь точного визначення сум та строків проведення Позичальником операцій з використанням картки в межах ліміту овердрафту, розрахунок розміру загальних витрат за кредитом зроблено виходячи з:

 • термін кредитування 12 місяців;
 • отримання готівкових коштів однією сумою у касі або банкоматі АТ «АБ «РАДАБАНК»;
 • погашення овердрафту мінімальними платежами.

(Українська) Питання та відповіді

(Українська) Що таке пільговий період?

(Українська) Пільговий період – це період, протягом якого Банк нараховує проценти за користування кредитними коштами за пільговою ставкою 0,001%.

(Українська) На які операції поширюється пільговий період?

(Українська) Пільговий період поширюється абсолютно на всі видаткові операції, включаючи зняття готівки і операції розрахунків в торговій мережі або в мережі Інтернет.

(Українська) Який пільговий період передбачений для карт РАДАБАНКУ?

(Українська) Залежно від тарифного плану пільговий період може бути не передбачений, передбачений на 30 днів або до 55 днів.

(Українська) До якого числа необхідно погасити заборгованість, щоб не сплачувати проценти за овердрафтом?

(Українська) Якщо пільговий період овердрафту по карті 30 днів, то Вам необхідно до 31 дня користування овердрафту повністю погасити суму заборгованості.
Якщо пільговий період овердрафту по карті до 55 днів, то щоб не платити проценти Вам необхідно погасити заборгованість до 25 числа місяця, наступного за тим, в якому Ви скористалися кредитом.

(Українська) Як розраховується реальна річна процентна ставка за овердрафтом?

(Українська) Реальна відсоткова ставка по кредиту – це ставка, яка враховує всі витрати Клієнта на користь Банку, пов’язані з оформленням, отриманням і обслуговуванням кредиту.
З огляду на те, що неможливо заздалегідь точно визначити суми і дати проведення операцій Клієнтом з використанням карти в межах кредитного ліміту, розрахунок реальної річної ставки зроблено виходячи з того, що строк кредитування 12 місяців, кошти отримані однією сумою в касі або банкоматі АТ «АБ «РАДАБАНК» поза межами пільгового періоду (в разі його наявності) і погашення овердрафту мінімальними платежами.
*Реальна річна ставка розрахована на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними і будуть використовуватися протягом терміну дії кредитного договору.

(Українська) Як розраховується орієнтовна загальна вартість кредиту?

(Українська) Орієнтовна загальна вартість кредиту – це приблизна вартість кредиту для Клієнта за весь строк користування кредитом (в тому числі тіло кредиту, проценти, комісії та інші платежі).
З огляду на те, що неможливо заздалегідь точно визначити суми і дати проведення операцій Клієнтом з використанням карти в межах кредитного ліміту, розрахунок орієнтовної загальної вартості кредиту зроблено виходячи з того, що строк кредитування 12 місяців, кошти отримані однією сумою в касі або банкоматі АТ «АБ« РАДАБАНК» поза межами пільгового періоду (в разі його наявності) і погашення овердрафту мінімальними платежами.
*Орієнтовна загальна вартість кредиту розрахована на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними і будуть використовуватися протягом терміну дії кредитного договору.

(Українська) Що таке загальні витрати по кредиту?

(Українська) Загальні витрати по кредиту – сума переплати Клієнта за весь термін користування овердрафтом.
Загальні витрати по кредиту = (проценти) + (комісія за збільшення заборгованості за овердрафтом)
З огляду на те, що неможливо заздалегідь точно визначити суми і дати проведення операцій Клієнтом з використанням карти в межах кредитного ліміту, розрахунок загальних витрат по кредиту зроблено виходячи з того, що строк кредитування 12 місяців, кошти отримані однією сумою в касі або банкоматі АТ «АБ« РАДАБАНК» поза межами пільгового періоду (в разі його наявності) і погашення овердрафту мінімальними платежами.
*Орієнтовно загальні витрати по кредиту розраховані на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними і будуть використовуватися протягом терміну дії кредитного договору.

(Українська) Що таке комісія за збільшення заборгованості за овердрафтом?

(Українська) Комісія за збільшення заборгованості за овердрафтом нараховується згідно з тарифами Банку за збільшення заборгованості за овердрафтом, крім розрахунків в торгівельній мережі або в мережі Internet, та у випадку, якщо заборгованість виникла внаслідок договірного списання комісії Банку, або процентів по овердрафту.

(Українська) Як дізнатися суму заборгованості за овердрафтом?

(Українська) Для того, щоб уточнити суму заборгованості за овердрафтом, а також будь-яку іншу інформацію про стан рахунку, Ви можете скористатися мобільним додатком «RB24», особисто дізнатися необхідну інформацію в відділенні Банку, а також в будь-який час звернутися до Контакт-Центру Банку за номером 0800500999.

(Українська) Що включає в себе обов'язковий мінімальний платіж?

(Українська) Обов’язковий мінімальний платіж становить фіксовану суму відсотків (в залежності від тарифного плану) від суми заборгованості, розрахованої на перший день місяця. Сплатити обов’язковий платіж необхідно не пізніше передостаннього операційного дня місяця. При наявності простроченої заборгованості додатково так само оплачується вся сума простроченої заборгованості.

(Українська) Чи необхідно повністю погасити борг по карті з кредитним лімітом, якщо у неї закінчується термін дії?

(Українська) Після перевипуску картки заборгованість по кредиту та доступний залишок залишаться незмінні, тому змінювати графік погашення необхідності немає.