fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

Loan for the purchase
of real estate

Long term loan: up to 15 years

Quick decision making

Without penalties for early loan repayment

You can purchase:

Typical residential apartments on the secondary market

Residential apartments on the primary market, which are put into operation and registered in property ownership rights registries

Residential buildings with land plots

Commercial real estate (commercial, office, warehouse, hotel, etc.), which is registered in the registers of property rights.

Real estate must be located in places of presence JSC “AB “RADABANK”

Housing lending terms :

 • Loan amount: 250 000 - 10 000 000 but not more than 90% of the market value of real estate
 • Term: 1-15 years
 • Interest rate:*
 • One-time fee for the loan: 2% of the loan amount
 • Monthly commission fee: 0%
 • Type of interest rate: Fixed
 • Repayment schedule: Monthly (equal loan amounts + interest on the loan balance)
 • Real annual interest ratetaking into account additional and related services of 3 people: 17,4% - 26,5%

Housing lending terms :

Lending term
250 000 – 10 000 000, but not more than 90% of the market value of real estate
*
0,0%
2% of the loan amount
Real annual interest ratetaking into account additional and related services of 3 people 17,4% – 26,5%

(Українська)

* UIRD – це український індекс ставок за депозитами фізичних осіб. Дізнатися про значення UIRD на сьогодні можна на сайті «НБУ».

How to repay the housing loan?

(Українська)

Договір за кредитом діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань відповідно до умов  Договору.

Дострокове погашення кредиту відбувається без застосування штрафних санкцій.

Для дострокового повного погашення Кредиту Позичальник повинен звернутися до відповідного підрозділу Банку та повідомити про намір повного погашення Кредиту.

Для дострокового повного погашення Кредиту Позичальник повинен повернути всю суму Кредиту, сплативши суму комісії за обслуговування кредиту, суму нарахованих процентів за фактичний строк користування Кредитом на дату дострокового погашення, суму пені та іншої заборгованості за Кредитом.

If you want to buy a housing on credit

What extra payments are required?

 • Property insurance in partner insurance companies
 • Property valuation
 • Notarial services

Requirements to the Borrower

 • Individuals - citizens of Ukraine, who are registered on the Bank presence area.
 • Stable official incomes
 • Age from 23 years, provided that at the time of termination of the loan agreement the Borrower will not reach the retirement age, according to the current legislation of Ukraine
 • Working experience at the last workplace no less than 6 months
 • For individuals in case of income confirmation of the entrepreneurial activity subject, the term of activity must be at least 2 years

Documents list

 • The Ukrainian passport of the borrower and a copy of the passport of the wife / husband of the Borrower (all pages containing any information);
 • Certificate from the tax inspectorate on assignment of the taxpayer registration card number of Ukraine to the Borrower and the Borrower's wife/husband (if available);
 • Property documents;
 • Documents on the financial position of the Borrower :

for an individual:

 • Borrower`s employment background certificate and/or the Borrower's spouse, certified in the accounting department no earlier than 2 weeks before the day of its submission to the Bank, which confirms the job post of the Borrower and/or the Borrower's spouse and accrued wages for the last six months

for an individual business entity:

 • Declarations of property and incomes:
  - for the last 4 financial reporting periods (for business entities that report quarterly);
  - one annual declaration (for business entities that report annually), or a tax return of a flat tax payer - an individual entrepreneur.
 • Other documents on the Bank request

(Українська) Інформація для Клієнта

(Українська)

 1. Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

Для послуги з надання споживчого кредиту – клієнт повертає суму кредиту, комісії, відсотки, інші платежі за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України;

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного виконання зобов’язань (в повному обсязі та/або частково) при користуванні кредитом:

неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати; право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання

 1. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
 2. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 3. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:
 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

 1. Клієнт має право відмовитися від Договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання, у порядку та на умовах, визначених Законом України “Про споживче кредитування” шляхом подання письмового повідомлення про відмову від Договору;
 2. Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;
 3. При оформленні кредиту обов’язкові супровідні послуги Банку, кредитних посередників та третіх осіб відсутні;
 4. Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір. Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.

Прогнозовані загальні витрати за кредитом (орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту) надаються виходячи з обраних споживачем умов кредитування безпосередньо на сайті або у місці надання послуги. При розрахунку застосовуються Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Вартість інших послуг визначається у Тарифах Банку.

Need a detailed consulting about the housing loan?

It is available in any convenient way:

Call to

Contact center*

0 800 500 999

*Free of charge from all phone numbers within Ukraine

Or fill in the feedback form