fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

Loan against property

Fixed interest rate, depend on the loan term

 

Long term loan – up to 7 years

Loan amount is not more than 90% of the market value of real estate (which is provided as collateral) and 70% – for vehicles and agricultural land

Quick decision making

 

Without penalties for early loan repayment

Lending terms:

Loan amount UAH 250,000 – UAH 50,000,000, but not more than 90% of the market value of real estate (provided as collateral) and 70% – for vehicles and agricultural land
Loan term From 1 to 7 years
Interest rate 28.7 – 31.8% per annum in UAH, depending on the term of the loan
Monthly commission 0,0%
One-time loan fee

From UAH 250,000. up to UAH 20,000,000 – 2%

From UAH 20,000,000 to UAH 50,000,000. – 1%

Real annual interest rate 38.5 – 47.8% per annum in UAH, depending on the term of the loan

Information on the essential characteristics of the consumer credit "Secured lending to individuals"

What extra payments are required?

 • Property insurance in partner insurance companies
 • Compulsory CASCO insurance in partner insurance companies (for auto)
 • Property valuation

Requirements to the Borrower

 • Individuals – citizens of Ukraine, who are registered on the Bank presence area.
 • Stable official incomes
 • Age from 23 years, provided that at the time of termination of the loan agreement the Borrower will not reach the retirement age, according to the current legislation of Ukraine
 • Working experience at the last workplace at least 6 months
 • For individuals in case of income confirmation of the entrepreneurial activity subject, the term of activity must be at least 2 years

Documents list

 • The Ukrainian passport of the borrower and a copy of the passport of the wife / husband of the Borrower (all pages containing any information);
 • Certificate from the tax inspectorate on assignment of the taxpayer registration card number of Ukraine to the Borrower and the Borrower’s wife/husband (if available);
 • Documents on property / Certificate of state registration of vehicles (for cars);
Documents on the financial position of the borrower:

for an individual:

 • Borrower`s employment background certificate and/or the Borrower’s spouse, certified in the accounting department no earlier than 2 weeks before the day of its submission to the Bank, which confirms the job post of the Borrower and/or the Borrower’s spouse and accrued wages for the last six months

for an individual business entity:

 • Declarations of property and incomes:
  – for the last 4 financial reporting periods (for business entities that report quarterly);
  – one annual declaration (for business entities that report annually), or a tax return of a flat tax payer – an individual entrepreneur.
 • Other documents on the Bank request

Information for the Client

(Українська)

 1. Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

Для послуги з надання споживчого кредиту – клієнт повертає суму кредиту, комісії, відсотки, інші платежі за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України;

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного виконання зобов’язань (в повному обсязі та/або частково) при користуванні кредитом:

неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати; право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання

 1. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
 2. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 3. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:
 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

 1. Виконання зобов’язань за Договором забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) – тому право на відмову Позичальника від Договору не застосовується.
 2. Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;
 3. При оформленні кредиту обов’язкові супровідні послуги Банку та кредитних посередників відсутні.

Прогнозовані загальні витрати за кредитом (орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту) надаються виходячи з обраних споживачем умов кредитування безпосередньо на сайті або у місці надання послуги. При розрахунку застосовуються Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Вартість інших послуг визначається у Тарифах Банку.

Need a detailed consulting about the loan?

It is available in any convenient way:

Call to

Contact center*

0 800 500 999

*Free of charge from all phone numbers within Ukraine

Or fill in the feedback form