fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

Loan on the card in the overdraft form

Overdraft is the best and the fastest way to receive money on credit card for their personal needs at any time in case of funds insufficiency on the card account.

Key advantages:

 • Availability;
 • Simple loan processing procedure ;
 • Minimum package of documents;
 • The possibility of using part of the funds.

Key lending parameters

Overdraft on "RADAcard" card

Loan type overdraft
Purpose for consumer needs
Currency UAH
Term 12 months. Does not provide for the application of the minimum term of the contract.
Amount 3 000 – 75 000 UAH
Interest rate At the customer’s choice:
Overdraft without
a grace period – 35% per annum /
Overdraft with
a grace period of 0,01%
(grace period up to 55 days,
after grace period: interest rate 48% per annum)

 

 

Overdraft on payroll card

Loan type overdraft
Purpose for consumer needs
Currency UAH
Term

12 months. Does not provide for the application of the minimum term of the contract.

Amount 5 000 – 15 000 UAH
Interest rate 0,01% (grace period is 30 days, after 30 days: interest rate 42% per annum)

Overdraft on pension card

Loan type overdraft
Purpose for consumer needs
Currency UAH
Term

12 months. Does not provide for the application of the minimum term of the contract.

Amount 3 000 – 10 000 UAH
Interest rate 0,01% (grace period is 30 days, after 30 days: interest rate 42% per annum)
Age up to 70 years

Overdraft on deposit card

Loan type overdraft
Purpose for consumer needs
Currency UAH
Term 12 months. Does not provide for the application of the minimum term of the contract.
Amount minimum 60% of the deposit amount, maximum amount – 120,000 hryvnias
Interest rate 35% per annum
Repayment order The interest debt amount accrued on the first day of the month
is repaid on the first business day of the month
by debiting funds from the Customer’s account,
incl. from overdraft funds on the account
 

Attention! In case lack of funds on the card account / overdraft available limit, the payable interest amount is repaid by the Borrower independently, NOT later than the penultimate business day of the month following the reporting month by depositing funds into the card account via the Bank’s cash desk or via the wire transfer.

Advantages:

 • Lower interest rate compared to alternative loan products;
 • Enables you to receive money without deposit agreement termination, keeping their savings (interest on the deposit) at the same time.

Overdraft secured by a deposit

  Deposit in UAH Currency deposit (USD, EUR)
Loan type overdraft
Purpose for consumer needs
Currency UAH
Term Term of deposit. Does not provide for the application of the minimum term of the contract.
Amount (for a deposit in hryvnia) The minimum is UAH 3,000. Maximum – 95% of the deposit amount.
Amount (for deposits in foreign currency) The minimum is UAH 3,000. Maximum – 90% of the deposit amount.
Interest rate from +5% to the deposit interest rate 35%
Commission fee 500 UAH
Guarantee term deposit in RADABANK

Overdraft on the payment card of "Premium" packages

Loan type overdraft
Purpose for consumer needs
Currency UAH
Term 12 months. Does not provide for the application of the minimum term of the contract.
Amount 3 000 – 500 000 UAH
Interest rate 0,01% (grace period up to 55 days (valid from the moment of occurrence of the debt until the 25th (inclusive) day of the month following the date of occurrence of the debt, provided that it is repaid in full), after grace period: interest rate 42% per annum)
 

Overdraft on the payment card of "Elite" packages

Loan type overdraft
Purpose for consumer needs
Currency UAH
Term 12 months. Does not provide for the application of the minimum term of the contract.
Amount 50 000 – 3 000 000 UAH
Interest rate 0,01% (grace period is to 55 days, after 55 days: interest rate 38% per annum)

Minimum documents package required to process an overdraft

 • Passport
 • Document issued by the state tax authority, which certifies the assignment the taxpayer individual card number to an individual resident
 • Other documents

(Українська) Інформація для Клієнта

(Українська)

 1. Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

Для послуги з надання споживчого кредиту – клієнт повертає суму кредиту, комісії, відсотки, інші платежі за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України;

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного виконання зобов’язань (в повному обсязі та/або частково) при користуванні кредитом:

неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати; право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання

 1. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
 2. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 3. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:
 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

 1. Клієнт має право відмовитися від Договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання, у порядку та на умовах, визначених Законом України “Про споживче кредитування” шляхом подання письмового повідомлення про відмову від Договору;
 2.  Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;
 3.  При оформленні кредиту обов’язкові супровідні послуги Банку, кредитних посередників та третіх осіб відсутні;
 4. Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір. Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє від обов’язку погасити в повному обсязі  заборгованість в разі її наявності.

Прогнозовані загальні витрати за кредитом (орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту) надаються виходячи з обраних споживачем умов кредитування безпосередньо на сайті або у місці надання послуги. При розрахунку застосовуються Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Вартість інших послуг визначається у Тарифах Банку.