fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

(Українська) Готівковий кредит «Швидкі гроші»

(Українська)

Річна відсоткова ставка 0,01%

(Українська)

Термін кредитування – до 3х років

(Українська)

Без довідки про доходи

(Українська)

Швидке прийняття рішень

(Українська)

Кредитування надається в рамках Договору-доручення з АТ «БАНК ФОРВАРД». Де кредитодавцем та Банком, що надає інформацію про істотні характеристики продукту, є АТ «БАНК ФОРВАРД».
Послуга зі споживчого кредитування надається позичальнику без подорожчання істотних характеристик послуги.
ІНФОРМАЦІЯ про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредит розміщена за посиланням.
Калькулятор розміщено за посиланням.

(Українська)

Кредитні кошти зараховуються на картку, що відкривається Клієнту в АТ «АБ «РАДАБАНК». Відкриття картки безкоштовне.

Для отримання кредиту потрібен мінімальний пакет документів:

 • (Українська) Оригінал паспорту громадянина України/ID-картки
 • (Українська) Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(Українська)

Як погашати кредит: автоматичним регулярним списанням з картки РАДАБАНК. Необхідно лише своєчасно поповнити картку і РАДАБАНК все зробить за Вас.

Requirements to the Borrower

 • Individuals - citizens of Ukraine, who are registered on its territory
 • (Українська) Вік від 23 до 69 років включно на момент оформлення (на момент завершення дії договору вік Клієнта не повинен перевищувати 70 років)
 • (Українська) Загальний стаж роботи повинен складати не менше 6 місяців, стаж на останньому місці роботи не менше 3 місяців

Lending terms:

(Українська)

Сума кредиту 2000-50000 грн
Термін  6-36 місяців
Відсоткова ставка 0,01%
Щомісячна комісія 4,19%
Комісія за надання кредиту Відсутня
Порука Відсутня

Страхування життя

% від суми кредиту (на міс.)

до 12 м – 1,05%

від 13 до 18 м – 0,95%

від 19 до 24 м – 0,75%

від 25 до 30 м – 0,65%

від 31 до 36 м – 0,55%

(Українська) Попередження:

(Українська)

1. Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним зобов’язань згідно з Договором про надання цієї банківської послуги:

 • при отриманні кредиту у позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку, згідно з умовами кредитного договору;
 • у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору, до позичальника застосовуються штрафні санкції, згідно з умовами кредитного договору, а саме:
 • за пропуск чергового платежу: 1-й раз – 350 грн, 2-й раз поспіль – 350 грн, 3-й раз поспіль – 400 грн, 4-й раз поспіль – 400 грн;
 • у випадку порушення Клієнтом строків оплати Заключної вимоги Банк має право нараховувати неустойку (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від повної суми заборгованості (зазначеної у Заключній вимозі) за кожен календарний день протермінування, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. При цьому сукупна сума нарахованої пені не може перевищувати половини суми кредиту, одержаної Клієнтом за Договором;
 • виконання зобов‘язань Клієнта перед Банком за Договором забезпечується неустойкою, платою за пропуск чергового платежу, всім майном та коштами, на які може бути звернене стягнення в порядку, згідно з чинним законодавством України, а також можливістю отримання Банком страхової виплати в якості вигодонабувача по договору страхування, укладеному між Клієнтом і Страховиком та між Страховиком і Банком за наявності такого договору страхування.
 • Клієнт має право відмовитися від Договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання, згідно з п. 4.3. «Умов надання та обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД», повернувши отриманий кредит у повному обсязі і сплативши проценти за весь строк користування ним, шляхом подання письмового повідомлення про відмову від Договору;
 • Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;
 • при оформленні кредиту обов’язкові супровідні послуги Банку, кредитних посередників та третіх осіб відсутні;
 • інформація про Позичальника надається до Бюро кредитних історій, кредитного реєстру.

2. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг. 

3. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації. 

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. 

 

Call to

Contact center*

0 800 500 999

*Free of charge from all phone numbers within Ukraine

Or fill in the feedback form