fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

(Українська) Кредит на придбання
земельної ділянки

(Українська)

Фіксована відсоткова ставка – залежить від терміну кредитування

(Українська)

Тривалий термін кредитування – до 7 років

(Українська)

Сума кредиту – не більше 70% вартості землі згідно зі звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки

Quick decision
  making

Without penalties for early repayment

(Українська) Умови кредитування:

 • Down payment: 30%
 • Loan amount:
 • Term:
 • Interest rate: вання
 • Monthly commission fee: 0,0%
 • Type of interest rate: Fixed
 • One-time fee for the loan: 2% of the loan amount
 • Real annual interest ratetaking into account additional and related services of 3 people:

(Українська) Умови кредитування:

(Українська)

Початковий внесок 30%
Термін кредитування Від 1 до 7 років
Сума кредиту 250 000 грн – 10 000 000 грн, не більше 70% вартості землі згідно зі звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
Відсоткова ставка 14,00% – 17,20% річних в гривні, в залежності від терміну кредитування
Щомісячна комісія   0,0%
Одноразова комісія за надання кредиту 2%
Реальна річна відсоткова ставка з урахуванням супровідних послуг 3-х осіб 19,7 – 26,4% річних в гривні, в залежності від терміну кредитування

How to repay a loan

(Українська)

Договір за кредитом діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань відповідно до умов  Договору.

Дострокове погашення кредиту відбувається без застосування штрафних санкцій.

Для дострокового повного погашення Кредиту Позичальник повинен звернутися до відповідного підрозділу Банку та повідомити про намір повного погашення Кредиту.

Для дострокового повного погашення Кредиту Позичальник повинен повернути всю суму Кредиту, сплативши суму комісії за обслуговування кредиту, суму нарахованих процентів за фактичний строк користування Кредитом на дату дострокового погашення, суму пені та іншої заборгованості за Кредитом.

(Українська) У заставу приймається:

 • (Українська) Земельна ділянка сільськогосподарського призначення;
 • (Українська) Земельна ділянка сформована як об’єкт цивільних прав та зареєстрована в Державному земельному кадастрі;
 • (Українська) Право власності на земельну ділянку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та його обтяження;
 • (Українська) Земельна ділянка не є предметом судових розглядів і стосовно неї відсутній будь-який спір про право власності;
 • (Українська) На земельну ділянку не накладено ніяких арештів і / або заборон на відчуження.

(Українська) Попередження:

 • (Українська) Не фінансується придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності.
 • (Українська) Не фінансується придбання земельних ділянок, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
 • (Українська) Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності Позичальника разом із запитуваною до кредитування не повинна перевищувати:
 • (Українська) до 1 січня 2024 року – 100 га (зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність Позичальником до 1 липня 2021 року);
 • (Українська) після 1 січня 2024 року – 10 000 га.

Requirements to the Borrower

 • Individuals - citizens of Ukraine, who are registered on its territory
 • Stable official incomes
 • Age from 23 years, provided that at the time of termination of the loan agreement the Borrower will not reach the retirement age, according to the current legislation of Ukraine
 • Working experience at the last workplace at least 6 months
 • For individuals in case of income confirmation of the entrepreneurial activity subject, the term of activity must be at least 2 years

List of required documents

 • The Ukrainian passport of the borrower and a copy of the passport of the wife / husband of the Borrower (all pages containing any information);
 • Information on the registration number of the taxpayer's registration card of Ukraine (or identification number according to the State Register of individuals - taxpayers and other obligatory payments) or a copy of the passport of the citizen of Ukraine, which is marked as a refusal to accept the registration number of the taxpayer's registration card of Ukraine;
 • Written spouse`s consent to receive a loan (in case of pledge agreement signing is required notarial);
 • (Українська) Документи на земельну ділянку;
 • Documents on the financial position of the Borrower:

for an individual:

 • Borrower`s employment background certificate and/or the Borrower's spouse, certified in the accounting department no earlier than 2 weeks before the day of its submission to the Bank, which confirms the job post of the Borrower and/or the Borrower's spouse and accrued wages for the last six months

for an individual business entity:

 • Declarations of property and incomes:
  - for the last 4 financial reporting periods (for business entities that report quarterly);
  - one annual declaration (for business entities that report annually), or a tax return of a flat tax payer: an individual entrepreneur.
 • Other documents on the Bank request

(Українська) Інформація для Клієнта

(Українська)

 1. Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

Для послуги з надання споживчого кредиту – клієнт повертає суму кредиту, комісії, відсотки, інші платежі за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України;

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного виконання зобов’язань (в повному обсязі та/або частково) при користуванні кредитом:

неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати; право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання

 1. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
 2. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 3. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:
 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

 1. Виконання зобов’язань за Договором забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) – тому право на відмову Позичальника від Договору не застосовується.
 2. Клієнт має право відмовитися від Договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання, у порядку та на умовах, визначених Законом України “Про споживче кредитування” шляхом подання письмового повідомлення про відмову від Договору;
 3. Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;
 4. При оформленні кредиту обов’язкові супровідні послуги Банку, кредитних посередників та третіх осіб відсутні;
 5. Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір. Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.

Прогнозовані загальні витрати за кредитом (орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту) надаються виходячи з обраних споживачем умов кредитування безпосередньо на сайті або у місці надання послуги. При розрахунку застосовуються Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Вартість інших послуг визначається у Тарифах Банку.

(Українська) Потрібна детальна консультація з кредитування на придбання землі?

It is available in any convenient way:

Call to

Contact center*

0 800 500 999

*Free of charge from all phone numbers within Ukraine

 

Or fill in the feedback form