fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

(Українська) Кредит на придбання
земельної ділянки

(Українська)

Фіксована відсоткова ставка – залежить від терміну кредитування

(Українська)

Тривалий термін кредитування – до 7 років

(Українська)

Сума кредиту – не більше 70% вартості землі згідно зі звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки

Quick decision
  making

Without penalties for early repayment

(Українська) Умови кредитування:

 • Down payment: 30%
 • Loan amount:
 • Term:
 • Interest rate: вання
 • Monthly commission fee: 0,0%
 • Type of interest rate: Fixed
 • One-time fee for the loan: 2% of the loan amount
 • Real annual interest ratetaking into account additional and related services of 3 people:

(Українська) Умови кредитування:

(Українська)

Початковий внесок 30%
Термін кредитування Від 1 до 7 років
Сума кредиту 250 000 грн – 10 000 000 грн, не більше 70% вартості землі згідно зі звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
Відсоткова ставка 28,90% – 32,00% річних в гривні, в залежності від терміну кредитування
Щомісячна комісія   0,0%
Разова комісія за надання кредиту 2%
Реальна річна відсоткова ставка з урахуванням супровідних послуг 3-х осіб 38,80 – 47,10% річних в гривні, в залежності від терміну кредитування

(Українська) Інформація про істотні характеристики послуги споживчого кредиту на купівлю земельних ділянок

What extra payments are required?

(Українська)

 • Оцінка земельної ділянки
 • Послуги нотаріуса

ПЕРЕЛІК І ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТРЕТІХ ОСІБ

(Українська) У заставу приймається:

(Українська)

 • Земельна ділянка сільськогосподарського призначення;
 • Земельна ділянка сформована як об’єкт цивільних прав та зареєстрована в Державному земельному кадастрі;
 • Право власності на земельну ділянку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та його обтяження;
 • Земельна ділянка не є предметом судових розглядів і стосовно неї відсутній будь-який спір про право власності;
 • На земельну ділянку не накладено ніяких арештів і / або заборон на відчуження.

(Українська) Попередження:

(Українська)

 • Не фінансується придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності.
 • Не фінансується придбання земельних ділянок, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
 • Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності Позичальника разом із запитуваною до кредитування не повинна перевищувати:
 • – до 1 січня 2024 року – 100 га (зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність Позичальником до 1 липня 2021 року);
  – після 1 січня 2024 року – 10 000 га.

Requirements to the Borrower

 • Individuals – citizens of Ukraine, who are registered on its territory
 • Stable official incomes
 • Age from 23 years, provided that at the time of termination of the loan agreement the Borrower will not reach the retirement age, according to the current legislation of Ukraine
 • Working experience at the last workplace at least 6 months
 • For individuals in case of income confirmation of the entrepreneurial activity subject, the term of activity must be at least 2 years

Documents list

 • The Ukrainian passport of the borrower and a copy of the passport of the wife / husband of the Borrower (all pages containing any information);
 • Information on the registration number of the taxpayer’s registration card of Ukraine (or identification number according to the State Register of individuals – taxpayers and other obligatory payments) or a copy of the passport of the citizen of Ukraine, which is marked as a refusal to accept the registration number of the taxpayer’s registration card of Ukraine;
 • Written spouse`s consent to receive a loan (in case of pledge agreement signing is required notarial);
 • ;
Documents on the financial position of the borrower:

for an individual:

 • Borrower`s employment background certificate and/or the Borrower’s spouse, certified in the accounting department no earlier than 2 weeks before the day of its submission to the Bank, which confirms the job post of the Borrower and/or the Borrower’s spouse and accrued wages for the last six months

for an individual business entity:

 • Declarations of property and incomes:
  – for the last 4 financial reporting periods (for business entities that report quarterly);
  – one annual declaration (for business entities that report annually), or a tax return of a flat tax payer – an individual entrepreneur.
 • Other documents on the Bank request

(Українська) Інформація для Клієнта

(Українська)

 1. Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

Для послуги з надання споживчого кредиту – клієнт повертає суму кредиту, комісії, відсотки, інші платежі за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України;

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного виконання зобов’язань (в повному обсязі та/або частково) при користуванні кредитом:

неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати; право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання

 1. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
 2. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 3. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:
 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

 1. Виконання зобов’язань за Договором забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) – тому право на відмову Позичальника від Договору не застосовується.
 2. Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;
 3. При оформленні кредиту обов’язкові супровідні послуги Банку, кредитних посередників та третіх осіб відсутні;
 4. Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір. Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.

Прогнозовані загальні витрати за кредитом (орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту) надаються виходячи з обраних споживачем умов кредитування безпосередньо на сайті або у місці надання послуги. При розрахунку застосовуються Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Вартість інших послуг визначається у Тарифах Банку.

(Українська) Потрібна детальна консультація з кредитування на придбання землі?

It is available in any convenient way:

Call to

Contact center*

0 800 500 999

*Free of charge from all phone numbers within Ukraine

 

Or fill in the feedback form