fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

General info

About placing deposits for legal entities

(Українська) РАДАБАНК пропонує оформити депозити юридичних осіб, процентні ставки за якими варіюються в залежності від терміну розміщення коштів, розміру вкладів та інших умов.
Відкрити вклад можна в будь-якому відділенні Банку.

"Term" deposit

(Українська) Розміщення коштів на встановлений період з можливістю поповнення.
 • (Українська) ВАЛЮТА: гривня, долар США, євро;
 • (Українська) ТЕРМІН ДОГОВОРУ: фіксований;
 • (Українська) МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ВКЛАДУ: 10 000 гривень, 1 000 доларів США, 1 000 євро;
 • (Українська) ВИПЛАТА НАРАХУВАНЬ: щомісяця або в кінці терміну депозиту за бажанням Клієнта. При виплаті відсотків щомісячно процентна ставка зменшується на 0,5% річних;
 • (Українська) ПОПОВНЕННЯ: допускається для депозитів строком від 100 днів, сумою не менше 10 000,00 грн. / 1 000,00 дол. США / 1 000,00 Євро. Здійснення довкладань можливо протягом усього терміну дії Депозитного договору, окрім останнього місяця;
 • (Українська) ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ: в період дії преміального періоду розрахунок нарахувань ведеться за фактичний період перебування коштів на депозитному рахунку на підставі ставки 0,1% річних. Після закінчення преміального періоду - розрахунок проводиться за фактичний період перебування коштів на депозитному рахунку на підставі ставки, обумовленої в договорі.

"Deposit line"

(Українська) Даний продукт володіє можливостями поточного рахунку і депозиту, що приносить дохід. Дозволяє розміщувати вклади без відкриття додаткових рахунків, що істотно спрощує документообіг. Варіанти поповнень рахунку залежать від різних умов, що визначаються в договорі: термінів, суми депозиту, ставки.
 • (Українська) ВАЛЮТА: гривня;
 • (Українська) НЕЗНИЖУВАНИЙ ЗАЛИШОК: 1000 гривень;
 • (Українська) ВИПЛАТА НАРАХУВАНЬ: щомісяця або в кінці терміну дії договору;
 • (Українська) ПОПОВНЕННЯ: без обмежень розмірів, на період, який визначається вкладником;
 • (Українська) ЧАСТКОВЕ ЗНЯТТЯ: на розсуд Клієнта до рівня незнижуваного залишку;
 • (Українська) ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ: процентні нарахування перераховуються за фактичний період розміщення матеріальних засобів на рахунку на підставі ставки 0,1% річних.

(Українська) Депозит «Динамічний»

(Українська) Розміщення коштів на встановлений період зі ставкою, що зростає щотижня..
 • (Українська) ВАЛЮТА: гривня;
 • (Українська) ТЕРМІН ДОГОВОРУ: фіксований;
 • (Українська) МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ВКЛАДУ: 300 000 гривень;
 • (Українська) ВИПЛАТА НАРАХУВАНЬ: щотижня на поточний рахунок;
 • (Українська) ПОПОВНЕННЯ: не передбачено умовами договору;
 • (Українська) ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ: можливо з сьомого дня дії депозитного договору за ставкою, що діє на дату розірвання договору.

(Українська) Умови прийому депозитів

(Українська) ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ

(Українська) Для юридичної особи-резидентa

(Українська) Для фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності

(Українська) Для відокремленого підрозділу юридичної особи-резидента

(Українська)

Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб’єкту господарювання, який має в Банку поточний рахунок (тобто коли Банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу.

Додатково до договору банківського вкладу надається клопотання юридичної особи, якщо відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи.

(Українська) Інші депозитні продукти

ДЕПОЗИТ «ПЯТЕРОЧКА»
• Минимальный размер вклада: 100 000 гривен;
• Пополнение вклада: допускается по усмотрению Клиента без ограничения максимальной суммы (минимальная сумма 10 000 гривен);
• Частичное снятие: не предусмотрено;
• Выплата процентов: ежемесячно;
• Досрочное расторжение депозита: в случае досрочного расторжения депозитного договора по инициативе Клиента или по другим причинам, не зависящим от Банка, проценты пересчитываются за фактический срок нахождения денежных средств на депозитном счете по ставке 5% годовых.

Минимальный размер вклада / довложения Валюта вклада Годовая процентная ставка, %
от 1 до 3 месяцев (от 30 до 93 дней)
ПЯТЕРОЧКА
с выплатой процентов ежемесячно
100 000 / от 10 000 Гривна 5,00

(Українська)

Зателефонуйте в

(Українська) Контакт-центр

0 800 500 999

(Українська)

*Безкоштовно зі всіх номерів на території України

(Українська)

Або заповніть форму зворотнього зв’язку