fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

(Українська) Інформація про загальні збори акціонерів

(Українська)

З метою виконання вимог ст.77, 78 Закону України «Про акціонерні товариства», змін у Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів №1713 від 16.12.2014 року в частині розміщення інформації про акціонерні товариства, яка підлягає оприлюдненню на сторінці Банку в мережі Інтернет, АТ «АБ «РАДАБАНК» представляє увазі наступну інформацію:
 
 

(Українська) Архів

(Українська) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2020 (23.04.2020)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (18.04.2019)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (01.11.2018)

Інформація про проведення загальних зборів акціонерів, що відбулося 20.04.2018 р.:

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 20.04.2018 (19.03.2018)

Інформація щодо акцій станом на 12.03.2018 р.

Інформація щодо акцій станом на 16.04.2018 р.

Перелік документів, що має надати акціонер для його участі у загальних зборах, що відбудуться 20.04.2018 р.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, що відбудуться 20.04.2018 р.