fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

Public Contract for individuals

(Українська)

Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб

(Українська)

Додаток 1: Заява на приєднання до Договору

(Українська)

Додаток 1.1: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків)

(Українська)

Додаток 1.2: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків, що відкриваються однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи /на ім’я малолітніх осіб/ на ім’я  фізичної особи, визнаної судом недієздатною/ на ім’я  фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена)

(Українська)

Додаток 2.1: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитного рахунка в національній, іноземній валютах та банківських металах)

(Українська)

Додаток 2.2: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитних рахунків в національній та іноземній валюті, що відкриваються однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи /на ім’я малолітніх осіб/ на ім’я  фізичної особи, визнаної судом недієздатною/ на ім’я  фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена)

(Українська)

Додаток 2.3: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитних рахунків в національній та іноземній валюті з видачею депозитного сертифікату)

(Українська)

Додаток 3: Правила користування сервісом Google Pay/Apple Pay
 

(Українська)

Додаток 4: Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (відкриття і обслуговування поточних рахунків, що передбачає використання електронного платіжного засобу)

(Українська)

Додаток 4.1: Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (відкриття і обслуговування поточних рахунків, що передбачає використання електронного платіжного засобу, що відкриваються однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи /на ім’я малолітніх осіб/ на ім’я  фізичної особи, визнаної судом недієздатною/ на ім’я  фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена

(Українська)

Додаток 5: Заява на приєднання до Договору (овердрафт на платіжну картку)

(Українська)

Додаток 6: Типові умови та положення надання Додаткових послуг держателям карток MasterCard

(Українська)

Додаток 7: Умови надання та обслуговування Овердрафтів для клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК»

(Українська)

Додаток 8: Правила користування клубною карткою Priority Pass

(Українська)

Додаток 9.1: Заява на приєднання до Договору (надання в тимчасове користування індивідуальних сейфів для зберігання документів, грошових коштів та цінностей (1 ключ)

(Українська)

Додаток 9.2: Заява на приєднання до Договору (надання в тимчасове користування індивідуальних сейфів для зберігання документів, грошових коштів та цінностей (2 ключа)

(Українська)

Додаток 10.1: Заява на продовження терміну користування індивідуальним сейфом за Договором (надання в тимчасове користування індивідуальних сейфів для зберігання документів, грошових коштів та цінностей (1 ключ)

(Українська)

Додаток 10.2: Заява на продовження терміну користування індивідуальним сейфом за Договором (надання в тимчасове користування індивідуальних сейфів для зберігання документів, грошових коштів та цінностей (2 ключа)

(Українська)

Додаток 11: Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

(Українська)

Додаток 12: Заява на приєднання до Договору (регулярні платежі)

(Українська)

Додаток 13: Заява про обслуговування рахунку

(Українська)

Додаток 14: Заява на закриття рахунку / відмову від послуги

(Українська)

Додаток 15: Правила користування платіжною карткою

(Українська)

Додаток 16: Заява на купівлю/продаж/конвертацію іноземної валюти або банківських металів

(Українська)

Додаток 17: Заява про зміну фінансового телефону та кодового слова

(Українська)

Тарифи на обслуговування в рамках Публічного Договору