fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

Term Deposit "RADAGOLD"

Term deposit “RADAGOLD” is the deposit in precious metals with interest payment at the end of the term.

Is accepted in banking metals (999.9 gold fineness from well-known manufacturers) in ingots weighing 1-100 g, purchased at the RADABANK cash desks, without being withdrawn from the Bank’s cash desk.

 • Minimum deposit amount: 50 g. The maximum amount is not limited
 • Deposit term: 6, 12, 18, 24 months
 • Minimum deposit replenishment amount: 5 g*

*Deposit replenishment is possible during the entire contract term.

Deposit interest payment

Accrued interest is paid at the end of the term in national currency at the NBU rate on the date of operation, by transferring to depositor`s current / card account in national currency, opened at RADABANK and specified by the depositor in the Application at the time of deposit opening.

Basic RADAGOLD deposit terms

Term deposit does not have the option of partial withdrawal or early contract termination.

Term deposit “RADAGOLD”

 • Type of banking metal: Gold (XAU) 
 • Minimum deposit amount: 50 g. The maximum amount is not limited
 • Annum interest rate, %:
 • 6 mo. (183) - 1,00
 • 12 mo. (370) - 1,00
 • 18 mos. (550) - 1,00
 • 24 mos. (730) - 1,00
Required documents for individuals for the deposit contract execution:
 • Passport;
 • Taxpayer registration card number.

Basic RADAGOLD deposit terms

Term deposit does not have the option of partial withdrawal or early contract termination.

Minimum deposit amount

Type of banking metal
Annual interest rate, %

6 mos.

(183)

12 mos.

(370)

18 mos.

(550)

24 mos.

(730)

Term deposit “RADAGOLD”

50 g

Gold (XAU)  1,00 1,00 1,00

1,00

 

 
Required documents for individuals for the deposit contract execution:
 • Passport;
 • Taxpayer registration card number.

Contract prolongation

At the request of the customer The possibility of the automatic deposit contract renewal is provided.

The amount of the deposit is subject to prolongation and the accrued interest is credited to the corresponding account specified by the depositor.

(Українська) Інформація та попередження

(Українська)

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги
 • для послуги залучення банківського вкладу (депозиту) – під час нарахування банком доходів у вигляді процентів враховується, що отриманий дохід підлягає оподаткуванню і виплаті підлягають суми доходу від вкладної (депозитної) операції після оподаткування (сплати податків та зборів) відповідно до Податкового кодексу України.
Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту)

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

 • строк розміщення вкладу (депозиту) може бути автоматично продовжений на такий самий строк, якщо це передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту);
 • кількість продовжень строку розміщення вкладу (депозиту) не обмежується, якщо інше не передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту).

Умовами залучення банківських вкладів для певних видів Вкладів за замовчуванням передбачена автоматична  Пролонгація Договору банківського вкладу. Інформація щодо  Пролонгації Вкладу зазначається в Заяві на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб».

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)

 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:

 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

Клієнт має право на відмову від договору згідно з законодавством та/або договором укладеним між Банком та клієнтом/умовами вкладу.

Розрахунок прогнозованих доходів та витрат (суми податків і зборів), пов’язаних із розміщенням строкового вкладу, визначається на дату укладання договору і надається на вимогу вкладника під час укладення договору згідно до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників.

Start saving up right now!

Click the button and our consultants will be happy to answer all your questions.