fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

(Українська) Тарифи Банку

(Українська) Тарифи Банку

(Українська) засновані на принципі отримання справедливої ​​винагороди за надані послуги і базуються на принципах гнучкості банківських тарифів, їх оперативному використанні при виконанні банківських операцій, в індивідуальному підході до обслуговування Клієнта.

(Українська)

Для окремих Клієнтів можуть встановлюватися індивідуальні тарифи на постійній основі або на певний термін. Встановлення індивідуальних тарифів допускається, якщо є підстави вважати, що сумарна прибутковість по обслуговуванню Клієнта за певний період перевищує сумарну собівартість за наданими послугами за цей же період.

(Українська)

Загальні Тарифи на ведення та обслуговування рахунків

(Українська)

Тарифи на розрахункове обслуговування платіжних карток фізичних осіб:

(Українська)

Зарплатні картки

(Українська)

Зарплатні картки (якщо Договір з підприємством був заключений до 31.05.2017р.)

(Українська)

Програма «IT Card»

(Українська)

Пенсійні (соціальні) картки

(Українська)

Картка «Електронний гаманець»

(Українська)

Віртуальна картка «Вільний Internet»

(Українська)

Депозитні та особисті картки

(Українська)

Пакет для VIP-Клієнтів «Преміум-поРАДА»

(Українська)

Пакет для VIP-Клієнтів «Преміум – легкий»

(Українська)

Пакет для VIP-Клієнтів «Преміум – все враховано»

(Українська)

Пакет для VIP-Клієнтів «Еліт»

(Українська)

Пакет послуг «RADAcard»

(Українська)

Платіжні картки, відкриття та перевипуск яких припинено

(Українська)

Програма «ReForm»

(Українська)

Тарифи на поточні рахунки та тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування Клієнтів – фізичних осіб (крім фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність):

(Українська)

В національній валюті України

(Українська)

В іноземних валютах

(Українська)

Тарифний пакет «Вкладний»

(Українська)

В банківських металах

(Українська)

Тарифи на обслуговування в системі дистанційного обслуговування «RB24»

(Українська)

Тарифи на послугу «Регулярні платежі»

(Українська)

Тарифи на банківські послуги за користування індивідуальними сейфами

(Українська)

Інші тарифи на послуги Банку (поза Публічним Договором):

(Українська)

Тарифи на послуги Банку з обслуговування Клієнтів, які здійснюють операції без відкриття рахунку

(Українська)

Тарифи на операції з переказу коштів з використанням платіжних карток