Лицензии и Разрешения

З метою виконання вимог ст.77, 78 Закону України «Про акціонерні товариства», змін у Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів №1713 від 16.12.2014 року в частині розміщення інформації про акціонерні товариства, яка підлягає оприлюдненню на сторінці банку в мережі Інтернет, АТ «АБ «РАДАБАНК» представляє увазі наступну інформацію:

 

АТ «АБ «РАДАБАНК» має Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

На право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність

На право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність

На право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи

Декларація щодо забезпечення ПАТ «АБ «РАДАБАНК» доступу до приміщення та доступність фінансових послуг інвалідам та маломобільним групам населення – депозитарна установа

Декларація щодо забезпечення ПАТ «АБ «РАДАБАНК» доступу до приміщення та доступність фінансових послуг інвалідам та маломобільним групам населення – торговець цінними паперами

Інформація про Звіт(и) управителя іпотечним покриттям не розміщується, АТ «АБ «РАДАБАНК» не є емітентом іпотечних облігацій.

Інформація про Проспект(и) емісії цінних паперів не розміщується, АТ «АБ «РАДАБАНК» не є емітентом іпотечних сертифікатів.

Філії та представництва АТ «АБ «РАДАБАНК» не створював, в зв’язку з цим положення про філію та представництво не затверджувались.

Повідомлення

про можливість реалізації переважного права акціонерами
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»  при додатковій емісії акцій
Наверх