fbpx

Финансовый мониторинг

АО «АБ «РАДАБАНК», как субъект первичного финансового мониторинга стоит на защите прав и законных интересов клиентов Банка путем реализации правового механизма предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Отношения, возникающие в сфере предотвращения и противодействия, регулируются Конституцией Украины, международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и другими законами, а также принятыми на их выполнение нормативно-правовыми актами.

Основные принципы предотвращения и противодействия в Банке основываются на принципах:

Приоритетности защиты законных интересов клиентов Банка от вреда, причиненного в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;

Применение риск-ориентированного подхода при проведении финансового мониторинга;

Неотвратимости применения мер по замораживанию активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием.

Сообщение о нарушениях в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Получателем Вашего сообщения является подразделение финансового мониторинга АО «АБ «РАДАБАНК».


  Клієнт

  Контрагент

  Кінцевий бенефіціарний власник

  Вигодоодержувач


  Шахрайські діїНесанкціоноване списання коштів з рахункуВнесення готівки з сумнівних джерел (не підтверджених)Конвертація безготівкових коштів у готівкуФінансові операції з активами, що не відповідає ризик-профілю клієнтаРозкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власностіФіктивне підприємництвоПідробка (фальсифікація) документівЗарахування коштів із-за кордону з сумнівним джерелом походженняВідтік капіталу з країниТоргівля наркотикамиТоргівля людьмиРизикові операції з цінними паперамиРизикові операції із страховими послугамиРизикові операції пов’язані з використанням новітніх технологій/ віртуальних активівІнше* (зазначається самостійно)


  Контрагент

  Кінцевий бенефіціарний власник

  Вигодоодержувач


  Шахрайські діїНесанкціоноване списання коштів з рахункуВнесення готівки з сумнівних джерел (не підтверджених)Конвертація безготівкових коштів у готівкуФінансові операції з активами, що не відповідає ризик-профілю клієнтаРозкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власностіФіктивне підприємництвоПідробка (фальсифікація) документівЗарахування коштів із-за кордону з сумнівним джерелом походженняВідтік капіталу з країниТоргівля наркотикамиТоргівля людьмиРизикові операції з цінними паперамиРизикові операції із страховими послугамиРизикові операції пов’язані з використанням новітніх технологій/ віртуальних активівІнше* (зазначається самостійно)  Шахрайські діїНесанкціоноване списання коштів з рахункуВнесення готівки з сумнівних джерел (не підтверджених)Конвертація безготівкових коштів у готівкуФінансові операції з активами, що не відповідає ризик-профілю клієнтаРозкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власностіФіктивне підприємництвоПідробка (фальсифікація) документівЗарахування коштів із-за кордону з сумнівним джерелом походженняВідтік капіталу з країниТоргівля наркотикамиТоргівля людьмиРизикові операції з цінними паперамиРизикові операції із страховими послугамиРизикові операції пов’язані з використанням новітніх технологій/ віртуальних активівІнше* (зазначається самостійно)