Послуги зберігача цінних паперів

Інформація для Депонентів, які відкрили рахунки в ЦП в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» до 07.08.2017 р.

Шановний клієнте!

Депозитарна установа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» повідомляє про те, що Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 148 від 07.03.2017 року «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» внесено зміни  до типового Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та затверджено обов`язковість внесення вищевказаних змін до Договорів, укладених депозитарними установами з депонентами цінних паперів.

Депозитарною установою ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 07.08.2017 р. введено в дію  Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах шляхом викладення в новій редакції.

У зв’язку з введенням нової форми типових договорів та приведенням діючих договорів у відповідність до законодавства Вам необхідно звернутися до Відділу депозитарної діяльності для переукладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Телефон: +38 (0562) 38 76 52

E-mail: y.goncharenko@radabank.com.ua

Інформація для Емітентів, які уклали Договори про відкриття рахунків в цінних паперах власників в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» до 26.08.2016 р.

Шановні клієнти!

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» повідомляє про необхідність переукладання договорів клієнтам, які уклали Договори про відкриття рахунків в цінних паперах власників / Договори про відкриття рахунків в цінних паперах власникам іменних цінних паперів дематеріалізованого випуску до 26.08.2016 р., у зв`язку з приведенням договорів у відповідність з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 391 від 12.04.2016 р.

З питань внесення змін до Договору прохання звертатися до Відділу депозитарної діяльності.

Телефон: +38(0562) 38 76 52

E-mail: y.goncharenko@radabank.com.ua

Банк надає послуги депозитарної установи на фондовому ринку України: 

  • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
  • облік прав власності на цінні папери;
  • обслуговування обігу цінних паперів, в т.ч. обслуговування операцій депонентів згідно з договорами укладеними на фондових біржах;
  • дематеріалізація випусків цінних паперів емітентів;
  • обслуговування обігу державних цінних паперів у системі Депозитарію Національного банку України;
  • отримання і виплата клієнтам доходів за цінними паперами.

Типовий договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (введено в дію 07.08.2017 р.)

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи  ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (редакція діє з 29.09.2017 р.)

Додатки до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи  ПАТ «АБ «РАДАБАНК»(редакція діє з 29.09.2017 р.)

 

Тарифи на послуги Депозитарної установи ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що надаються депонентам

Тарифи на послуги Депозитарної установи ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що надаються Емітентам
Тарифи на послуги Депозитарної установи ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що надаються Недержавним пенсійним фондам

Більш детальну інформацію Ви можете отримати за телефоном: +38 (0562) 38-76-52

E-mail: 

 

Наверх