Послуги депозитарної установи

Банк надає послуги депозитарної установи на фондовому ринку України: 

  • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
  • облік прав власності на цінні папери;
  • обслуговування обігу цінних паперів, в т.ч. обслуговування операцій депонентів згідно з договорами укладеними на фондових біржах;
  • дематеріалізація випусків цінних паперів емітентів;
  • обслуговування обігу державних цінних паперів у системі Депозитарію Національного банку України;
  • отримання і виплата клієнтам доходів за цінними паперами.

Типовий договір про обслуговування рахунку в цінних паперах для юридичних осіб (введено в дію 30.07.2018 р.)

Типовий договір про обслуговування рахунку в цінних паперах для фізичних осіб (введено в дію 30.07.2018 р.)

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи  ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (редакція діє з 30.07.2018 р.)

Додатки до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи  ПАТ «АБ «РАДАБАНК»(редакція діє з 30.07.2018 р.)

 

Тарифи на послуги Депозитарної установи ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що надаються депонентам

Тарифи на послуги Депозитарної установи ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що надаються Емітентам
Тарифи на послуги Депозитарної установи ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що надаються Недержавним пенсійним фондам

Більш детальну інформацію Ви можете отримати за телефоном: +38 (0562) 38-76-52

E-mail: 

 

Наверх