Авалювання векселів

Підприємства країни все частіше стикаються з ситуацією, коли в якості розрахунків за поставлену продукцію їм пропонують векселі. У багатьох такий спосіб оплати викликає побоювання. Набагато надійніше відразу отримати оплату в грошовому еквіваленті,  ніж отримати вексель. Розрахунки векселями дають можливість платнику отримати відстрочку платежу за поставлені товари, послуги та виконані роботи. Щоб мінімізувати можливі ризики, приймаючи векселі як оплату, підприємства вимагають додаткові гарантії своєчасного перерахування грошових коштів.  В такому випадку краще зажадати вексель, авальований банком. У свою чергу, аваль банку на векселі дає отримувачу гарантію сплати за даним векселем, що в значній мірі збільшує його ліквідність.

Авалювання векселів комерційним банком є ​​обов`язковою умовою при оформленні податкових векселів, виданих в оплату податку на додану вартість під час митного оформлення товарів, що ввозяться на територію України, а також податкових векселів, виданих в оплату акцизного збору, при переробці спирту етилового.

Авалювання векселів необхідно:

 • на суму ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України;
 • на суму ПДВ та мита при здійсненні операцій з давальницькою сировиною;
 • на суму акцизного збору;
 • на суму інших простих векселів, обіг яких обмежено і векселедержателем по яких виступає ДПА, митниця або інша державна організація.

Використання авальованих банком податкових векселів дає можливість суб`єктам підприємницької діяльності, які виписують такі векселі, при розмитненні імпортних товарів, отримати відстрочку платежу з податку на додану вартість. 

Авалювання банком давальницьких векселів надає відстрочку платежу ввізного мита, податків та зборів, які сплачують суб`єкти підприємницької діяльності при ввезенні давальницької сировини на митну територію України, при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності.

АТ «АБ «РАДАБАНК» здійснює авалювання векселів на підставі підписаного з клієнтом договору про авалювання, який може бути укладений на певний термін (генеральний договір про авалювання), або на авалювання певних векселів (договір про авалювання).

АТ «АБ «РАДАБАНК» пропонує операції авалювання векселів, а саме:

 • комерційних (торгових) векселів, оформлених за операціями купівлі-продажу товарів / послуг;
 • податкових векселів.

Переваги авальованого векселя від АТ «АБ «РАДАБАНК»:

 • фінансування в рамках ліміту генеральної угоди;
 • вексель з банківським авалем - більш надійний, забезпечений, вагомий;
 • запобігання відволіканню коштів з обороту підприємств;
 • інструмент розрахунку з бюджетом по сплаті податків та зборів;
 • при здійсненні операцій з товарними векселями - скорочення витрат на залучення обігових коштів, можливість кредитування при настанні терміну платежу за векселем;
 • здешевлення кредитної операції: ставки з авалювання нижче, ніж по кредиту, відсоток по кредиту стягується тільки з моменту фактичної оплати векселя;
 • можливість для продавця використовувати авальований вексель в подальших розрахунках з контрагентами або продати;
 • дозволяє отримати товар / послуги "сьогодні" з відстрочкою платежу;
 • вартість банківського продукту майже в 10 разів дешевше, ніж кредитування;

Основні параметри авалювання векселів:

Термін фінансування:

 • загальний термін ліміту - від 1-го до 3-х років;
 • термін погашення векселя - в межах терміну, встановленого відповідним законодавчим актом.

Валюта фінансування:

 • гривня.

Вартість фінансування:

 • Вартість операції авалювання становить від 0,5 - 7,0% від номіналу векселя, в залежності від суми за векселем, кратності операцій, платоспроможності векселедавця / акцептанта, забезпечення та т.і.
 • Встановлюється як комісія за аваль кожного окремого векселя.

Розмір комісії для позичальника залежить від його фінансового стану, терміну дії векселя та якості застави.

Забезпечення:

 • застава основних засобів (цілісних майнових комплексів, нерухомого майна, обладнання, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки);
 • застава товарно-матеріальних цінностей в обороті;
 • грошові кошти, майнові права на банківський вклад в АТ «АБ «РАДАБАНК»;
 • фінансове порука (корпоративна гарантія) компанії, прийнятною для банку.


АТ «АБ «РАДАБАНК» авалює векселі, які складені в національній валюті України.

Сума авальованого векселя може бути меншою або дорівнювати заборгованості за векселем.

Комісія за аваль векселя встановлюється в залежності від розміру суми векселя та сплачується в день авалювання векселя.


Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись за телефоном:

+38(095) 238-30-30, Олена Миколаївна Гайдун

Наверх