fbpx

Що таке вклад «Депозитний сертифікат на пред'явника»?

Депозитний сертифікат на пред’явника – цінний папір, емітований РАДАБАНК, який засвідчує суму внесеного Клієнтом в Банк вкладу та права Пред’явника сертифікату  на отримання суми вкладу та відсотків в повному обсязі після закінчення встановленого строку.

Вклад «Депозитний сертифікат на пред’явника» приймається в національній валюті, доларах США, євро.

Головною перевагою вкладу є найвища відсоткова ставка в порівнянні з іншими вкладами. Крім цього у Вас з’являється можливість передачі сертифіката третій особі – Пред’явнику, який зможе отримати виплати за сертифікатом, пред’явивши його по закінченні терміну дії вкладу.

Що Ви отримуєте, інвестуючи в «Депозитний сертифікат на Пред'явника» від РАДАБАНК?

 • Власник сертифіката має право передавати його іншій фізичній особі;
 • Найвигідніша вісоткова ставка на весь термін дії вкладу, умови якого чітко прописані в сертифікаті й не змінюються протягом дії договору;
 • Багаторівневий захист бланків сертифікатів (сертифікат виготовлений на єдиному державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна», уповноваженому Міністерством фінансів і Національним банком України випускати цінні папери).

Основні умови вкладу «Депозитний сертифікат на пред'явника»

«Депозитний сертифікат на Пред’явника»
Із сплатою відсотків в кінці строку. Автоматична пролонгація відсутня

 • Валюта вкладу: Гривня
 • Мінімальна сума вкладу: 2 000
 • Максимальна сума вкладу: 150 000
 • Річна відсоткова ставка, %:
 • 6 міс. (183) - 9,70
 • 12 міс. (370) - 10,75
 • Валюта вкладу: Долар США
 • Мінімальна сума вкладу: 200
 • Максимальна сума вкладу: 5 000
 • Річна відсоткова ставка, %:
 • 6 міс. (183) - 2,50
 • 12 міс. (370) - 3,00
 • Валюта вкладу: Євро
 • Мінімальна сума вкладу: 200
 • Максимальна сума вкладу: 5 000
 • Річна відсоткова ставка, %:
 • 6 міс. (183) - 1,75
 • 12 міс. (370) - 2,25
 • Виплата відсотків: у кінці терміну
 • Поповнення вкладу: не передбачене
 • Часткове зняття: не передбачене
 • Подовження вкладу: не передбачене
 • Погашення сертифікатів: у валюті вкладу, крім випадку, коли Вкладник і Пред'явник є різними особами - тоді погашення здійснюється в національній валюті

Основні умови вкладу «Депозитний сертифікат на пред'явника»

Мінімальна сума вкладу

Максимальна сума вкладу Валюта вкладу Річна відсоткова ставка, %

6 міс.

(183)

12 міс.

(370)

«Депозитний сертифікат на Пред’явника»
Із сплатою відсотків в кінці строку. Автоматична пролонгація відсутня

₴ 2 000 ₴ 150 000 Гривня 9,70

10,75

$ 200

$ 5 000 Долар США 2,50 3,00
€ 200 € 5 000 Євро 1,75

2,25

 
 • Виплата відсотків: у кінці терміну
 • Поповнення вкладу: не передбачене
 • Часткове зняття: не передбачене
 • Подовження вкладу: не передбачене
 • Погашення сертифікатів: у валюті вкладу, крім випадку, коли Вкладник і Пред'явник є різними особами - тоді погашення здійснюється в національній валюті

Як відкрити вклад «Депозитний сертифікат на Пред'явника»?

 • Оформити вклад можуть фізичні особи-резиденти України в будь-якому відділенні РАДАБАНК, надавши лише:
 • Паспорт;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Інформація та попередження

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги
 • для послуги залучення банківського вкладу (депозиту) – під час нарахування банком доходів у вигляді процентів враховується, що отриманий дохід підлягає оподаткуванню і виплаті підлягають суми доходу від вкладної (депозитної) операції після оподаткування (сплати податків та зборів) відповідно до Податкового кодексу України.
Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту)

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

 • строк розміщення вкладу (депозиту) може бути автоматично продовжений на такий самий строк, якщо це передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту);
 • кількість продовжень строку розміщення вкладу (депозиту) не обмежується, якщо інше не передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту).

Умовами залучення банківських вкладів для певних видів Вкладів за замовчуванням передбачена автоматична  Пролонгація Договору банківського вкладу. Інформація щодо  Пролонгації Вкладу зазначається в Заяві на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб».

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)

 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:

 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

Клієнт має право на відмову від договору згідно з законодавством та/або договором укладеним між Банком та клієнтом/умовами вкладу.

Розрахунок прогнозованих доходів та витрат (суми податків і зборів), пов’язаних із розміщенням строкового вкладу, визначається на дату укладання договору і надається на вимогу вкладника під час укладення договору згідно до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників.

Почніть накопичувати просто зараз!

Тисніть на кнопку, та наші консультанти із задоволенням дадуть відповіді на всі Ваші запитання.