fbpx

Депозити

максимальний дохід

РАДАБАНК пропонує розмістити грошові кошти на депозитному рахунку та отримати максимальний дохід. Розроблені Банком вклади дозволяють розмістити кошти з можливістю самостійно визначатися зі строком вкладу та порядком виплати відсотків: щомісячно або в кінці строку.

Переваги вкладів:
 • Висока дохідність;
 • Можливість обирати порядок виплати відсотків;
 • Ринкові відсоткові ставки;
 • Програми лояльності для вкладників Банку;
 • Можливість отримання кредиту під заставу депозиту.

Відсоткові ставки та умови розміщення вкладів

Відсоткові ставки та умови розміщення вкладів

Престиж

З виплатою відсотків у кінці строку
 • Валюта вкладу: Гривня
 • Мінімальна сума вкладу: 10 000
 • Термін вкладу та річна відсоткова ставка, %:
 • 1 міс. (31-36) - 15,50
 • 3 міс. (91-96) - 16,00
 • 6 міс. (183-188) - 15,00
 • 12 міс. (370-375) - 15,00
 • Валюта вкладу: Долар США
 • Мінімальна сума вкладу: 500
 • Термін вкладу та річна відсоткова ставка, %:
 • 1 міс. (31-36) - 0,50
 • 3 міс. (91-96) - 0,90
 • 6 міс. (183-188) - 1,15
 • 12 міс. (370-375) - 1,40
 • Валюта вкладу: Євро
 • Мінімальна сума вкладу: 500
 • Термін вкладу та річна відсоткова ставка, %:
 • 1 міс. (31-36) - 0,20
 • 3 міс. (91-96) - 0,35
 • 6 міс. (183-188) - 0,45
 • 12 міс. (370-375) - 0,55

Еліт

З виплатою відсотків щомісячно
 • Валюта вкладу: Гривня
 • Мінімальна сума вкладу: 10 000
 • Термін вкладу та річна відсоткова ставка, %:
 • 1 міс. (31-36) - 15,50
 • 3 міс. (91-96) - 16,00
 • 6 міс. (183-188) - 15,00
 • 12 міс. (370-375) - 15,00
 • Валюта вкладу: Долар США
 • Мінімальна сума вкладу: 500
 • Термін вкладу та річна відсоткова ставка, %:
 • 1 міс. (31-36) - 0,50
 • 3 міс. (91-96) - 1,00
 • 6 міс. (183-188) - 1,25
 • 12 міс. (370-375) - 1,50
 • Валюта вкладу: Євро
 • Мінімальна сума вкладу: 500
 • Термін вкладу та річна відсоткова ставка, %:
 • 1 міс. (31-36) - 0,20
 • 3 міс. (91-96) - 0,30
 • 6 міс. (183-188) - 0,40
 • 12 міс. (370-375) - 0,50

Капітал

З капіталізацією відсотків та виплатою їх у кінці строку
 • Валюта вкладу: Гривня
 • Мінімальна сума вкладу: 1 000
 • Термін вкладу та річна відсоткова ставка, %:
 • 92-183 дні  (3-6 місяців) 15,00
 • 184-365 днів (6-12 місяців) 15,00
 • Валюта вкладу: Долар США
 • Мінімальна сума вкладу: 50
 • Термін вкладу та річна відсоткова ставка, %:
 • 92-183 дні  (3-6 місяців) 1,00
 • 184-365 днів (6-12 місяців) 1,25
 • Валюта вкладу: Євро
 • Мінімальна сума вкладу: 50
 • Термін вкладу та річна відсоткова ставка, %:
 • 92-183 дні  (3-6 місяців) 0,20
 • 184-365 днів (6-12 місяців) 0,35

RADAGOLD

 • Вид банківського металу: Золото (XAU)
 • Мінімальна сума вкладу: 50 грам
 • Термін вкладу та річна відсоткова ставка, %:
 • 183 дні  (6 місяців) 0,50
 • 370 дні  (12 місяців) 0,50
 • 550 дні  (18 місяців) 0,50
 • 730 дні  (24 місяців) 0,50

Престиж

З виплатою відсотків у кінці строку
Мінімальна сума вкладу Валюта вкладу Річна відсоткова ставка (базова), %

1 міс.

(31-36)

3 міс.

(91-96)

6 міс.

(183-188)

12 міс.

(370-375)

24 міс.

(730-735)

₴ 10 000 Гривня 15,50 16,00 15,00 15,00
$ 500 Долар США 0,50 0,90 1,15 1,40
€ 500 Євро 0,20 0,35 0,45 0,55

Еліт

З виплатою відсотків щомісячно
Мінімальна сума вкладу Валюта вкладу Річна відсоткова ставка (базова), %

1 міс.

(31-36)

3 міс.

(91-96)

6 міс.

(183-188)

12 міс.

(370-375)

24 міс.

(730-735)

₴ 10 000 Гривня 15,50 16,00 15,00 15,00
$ 500 Долар США 0,50 1,00 1,25 1,50
€ 500 Євро 0,20 0,30 0,40 0,50

Капітал

З капіталізацією відсотків та виплатою їх у кінці строку
Мінімальна сума вкладу Валюта вкладу Річна відсоткова ставка (базова), %

92-183 дні

(3-6 місяців)

184-365 днів

(6-12 місяців)

₴ 1 000 Гривня 15,00 15,00
$ 50 Долар США 1,00 1,25
€ 50 Євро 0,20 0,35

 

RADAGOLD

Мінімальна сума вкладу Вид банківського металу Річна відсоткова ставка (базова), %

6 міс.

(183)

12 міс.

(370)

18 міс.

(550)

24 міс.

(730)

50 грам
Золото (XAU) 0,50 0,50 0,50 0,50

 

Інформація та попередження

Передбачена, за бажанням Клієнта, можливість автоматичної пролонгації договору.

Пролонгація (автолонгація) вкладу – автоматичне подовження дії договору банківського вкладу після завершення терміну його дії. За замовчуванням передбачена для певних видів вкладів згідно умов вкладу. Лонгації підлягає сума вкладу, нараховані відсотки зараховуються на відповідний рахунок, вказаний вкладником. Новий термін залучення вкладу починається на наступний день, після закінчення попереднього терміну за процентною ставкою, що діє в банку по даному виду вкладу на дату початку нового терміну залучення вкладу.

Пролонгація відбувається на наступних умовах:

За умови, якщо на дату закінчення строку залучення Вкладу відповідний вид вкладу та можливість автоматичного подовження передбачені умовами розміщення банківських вкладів.
Якщо на дату подовження вкладу відповідного виду вкладу в Банку не існує, Банк письмово або через SMS повідомляє про це клієнта за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку, не пізніше, ніж за 2 календарних дні до закінчення терміну вкладу, а кошти з депозитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, перераховуються рахунок, який вказаний в заяві на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» як рахунок повернення депозиту.

Клієнт має право відмовитися від автолонгації вкладу в будь-який момент дії договору шляхом:

 • звернення до підрозділу Банку та поданням письмової заяви про відмову від пролонгації вкладу;
 • звернення до Контакт-центру Банку;
 • відключення автолонгації у RB24.

Продовження строку вкладу на новий строк здійснюється без присутності вкладника та укладання будь-яких договорів, заяв та додаткових угод.

Клієнт має право замовити включення раніше відключеної автолонгації вкладу не пізніше дня, що передує даті повернення вкладу, шляхом:

 • звернення до підрозділу Банку та подання письмової заяви про включення автолонгації вкладу;
 • звернення до Контакт-центру Банку;
 • включення автолонгації у RB24.

У останній день строку дії договору банківського вкладу, відмова Клієнта від лонгації приймається протягом операційного часу Банку та виплата суми вкладу та процентів здійснюється на наступний Операційний (робочий) день. Включення лонгації у передостанній робочий день строку дії договору банківського вкладу, також можливе протягом операційного часу Банку.

У випадку дострокового розірвання договору Клієнт письмово повідомляє про це Банк. Днем розірвання договору вважається день надання Заяви на дострокове розірвання вкладу. При достроковому розірванні договору депозиту відсотки перераховуються за фактичний термін знаходження вкладу на депозитному рахунку за ставкою 0,1% річних у гривні, 0,01% річних у доларах США, євро та золоті.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги
 • для послуги залучення банківського вкладу (депозиту) – під час нарахування банком доходів у вигляді процентів враховується, що отриманий дохід підлягає оподаткуванню і виплаті підлягають суми доходу від вкладної (депозитної) операції після оподаткування (сплати податків та зборів) відповідно до Податкового кодексу України.
Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту)

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

 • строк розміщення вкладу (депозиту) може бути автоматично продовжений на такий самий строк, якщо це передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту);
 • кількість продовжень строку розміщення вкладу (депозиту) не обмежується, якщо інше не передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту).

Умовами залучення банківських вкладів для певних видів Вкладів за замовчуванням передбачена автоматична  Пролонгація Договору банківського вкладу. Інформація щодо  Пролонгації Вкладу зазначається в Заяві на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб».

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)

 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:

 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

Клієнт має право на відмову від договору згідно з законодавством та/або договором укладеним між Банком та клієнтом/умовами вкладу.

Розрахунок прогнозованих доходів та витрат (суми податків і зборів), пов’язаних із розміщенням строкового вкладу, визначається на дату укладання договору і надається на вимогу вкладника під час укладення договору згідно до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників.

Консультація VIP-менеджера

Звертайтесь за телефоном 0 800 500 999, або до свого персонального банкіра

Форма зворотнього зв'язку

Заповніть форму та VIP-менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом