fbpx

Депозити для приватних осіб

Ви вже Клієнт РАДАБАНКу?

Відкривайте депозит в мобільному додатку RB24

При оформленні депозитів “ОГО!” / “ОГО!” НА СТРОК та “ТІП-ТОП” / “ТІП-ТОП” НА СТРОК в гривні за допомогою RB24 отримайте бонус +0,5% річних до основної ставки

«ОСЬ ВАМ!!!» / «ОСЬ ВАМ!!!» НА СТРОК

З можливістю обрати дату повернення та капіталізацією відсотків.
Мінімальна сума вкладу: 10 гривень / 10 доларів США / 10 євро.
Максимальна сума - не обмежена.

16,00 - 18,00% ₴
1,00 - 1,25% $
0,20 - 0,30% €

річних, відсоткова ставка

3 - 12 міс.

строк вкладу

Розрахувати дохід

«ОГО!» / «ОГО!» НА СТРОК

З максимальною відсотковою ставкою.
Виплата відсотків здійснюється після закінчення дії договору.
Мінімальна сума вкладу: 1 000 гривень / 100 доларів США / 100 євро.
Максимальна сума - не обмежена.

16,00 - 18,00% ₴
0,25 - 1,50% $
0,10 - 0,50% €

річних, відсоткова ставка

1 - 24 міс.

строк вкладу

Розрахувати дохід

«ТІП-ТОП» / «ТІП-ТОП» НА СТРОК

З щомісячною виплатою відсотків.
Мінімальна сума вкладу: 1 000 гривень / 100 доларів США / 100 євро.
Максимальна сума - не обмежена.

16,00 - 18,00% ₴
0,25 - 1,45% $
0,10 - 0,40% €

річних, відсоткова ставка

1 - 24 міс.

строк вкладу

Розрахувати дохід

«УХ ТИ!!!»

З можливістю оформлення дострокового припинення дії договору та збереженням відсотків.
Мінімальна сума вкладу: 1 000 гривень.
Максимальна сума - не обмежена.

зростаюча
12,00 - 22,40% ₴

річних, відсоткова ставка

371 день

строк вкладу

Розрахувати дохід

RADAGOLD

Приймається в банківських металах (золото 999,9 проби визнаних виробників) в зливках вагою 1-100 г, придбаних в касі РАДАБАНК, без вилучення з каси Банку. Максимальна сума вкладу - не обмежена.

 0,50% XAU (золото)

річних, відсоткова ставка

6 - 24 міс.

строк вкладу

Розрахувати дохід

Гарантія збереження вкладів

РАДАБАНК — учасник «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» з 1999 року.
ФГВФО відшкодовує Клієнтам проблемних Банків 100% за вкладами, включаючи відсотки.

Дізнатися більше

Програма лояльності

Для депозитів «ОГО!» / «ОГО!» НА СТРОК та «ТІП-ТОП» / «ТІП-ТОП» НА СТРОК в гривні діє програма лояльності у вигляді нарахування додаткових відсотків за депозитами – бонусу до базової відсоткової ставки.

 • Для вкладника, який є пенсіонером України при оформленні/автолонгації вкладу: +0,5% до основної ставки
 • Для вкладника, який оформлює депозит в системі RB24 та при автолонгації договору, що оформлений у RB24: +0,5%
 • Для вкладника, який при оформленні договору вже має (мав раніше) в Банку діючий депозит та при автолонгації договору: +0,25%
 • Для вкладника, який є утримувачем діючої зарплатної картки Банку при оформленні/автолонгації вкладу: +0,25%

При автоматичній лонгації застосовується бонусне підвищення процентної ставки незалежно від методів включення автолонгації (заява клієнта у підрозділі, розпорядження клієнта у RB24/Контакт Центр Банку). Бонуси не підсумовуються з лонгації в лонгацію. Клієнт може скористатися тільки однією бонусною програмою по одному вкладу (бонуси не підсумовуються).

Необхідні документи

Оформлення депозитів можливе як для резидентів, так і для нерезидентів України.

Необхідні документи:

Для резидентів:

 • паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Пенсіонерам для отримання бонусів також необхідно надати пенсійне посвідчення.

Для нерезидентів:

 • паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів);
 • документ про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні;
 • документ, що підтверджує джерело походження коштів.

Поповнення вкладу

Ви можете поповнити вклад будь-яким зручним для Вас способом:

 • у мобільному додатку RB24;
 • через RB24 Online;
 • регулярним платежем з карток/рахунків, відкритих в РАДАБАНК;
 • в будь-якому відділенні РАДАБАНК по всій Україні.

Податки

При розміщенні депозитних вкладів у Банках з виплатою відсотків необхідно враховувати, що з депозитного доходу буде стягуватися податок. У момент кожного нарахування відсотків Банком буде утримуватися податок відповідно до Податкового кодексу з подальшим перерахуванням коштів до бюджету.

Пролонгація

Пролонгація (автолонгація) вкладу – автоматичне подовження дії договору банківського вкладу після завершення терміну його дії. За замовчуванням передбачена для певних видів вкладів згідно умов вкладу. Лонгації підлягає сума вкладу, нараховані відсотки зараховуються на відповідний рахунок, вказаний вкладником. Новий термін залучення вкладу починається на наступний день, після закінчення попереднього терміну за процентною ставкою, що діє в банку по даному виду вкладу на дату початку нового терміну залучення вкладу.

Пролонгація відбувається на наступних умовах:

 • За умови, якщо на дату закінчення строку залучення Вкладу відповідний вид вкладу та можливість автоматичного подовження передбачені умовами розміщення банківських вкладів.
 • Якщо на дату подовження вкладу відповідного виду вкладу в Банку не існує, Банк письмово або через SMS повідомляє про це клієнта за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку, не пізніше, ніж за 2 календарних дні до закінчення терміну вкладу, а кошти з депозитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, перераховуються рахунок, який вказаний в заяві на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» як рахунок повернення депозиту.

Клієнт має право відмовитися від автолонгації вкладу в будь-який момент дії договору шляхом:

 • звернення до підрозділу Банку та поданням письмової заяви про відмову від пролонгації вкладу;
 • звернення до Контакт-центру Банку;
 • відключення автолонгації у RB24.

Продовження строку вкладу на новий строк здійснюється без присутності вкладника та укладання будь-яких договорів, заяв та додаткових угод.

Клієнт має право замовити включення раніше відключеної автолонгації вкладу не пізніше дня, що передує даті повернення вкладу, шляхом:

 • звернення до підрозділу Банку та подання письмової заяви про включення автолонгації вкладу;
 • звернення до Контакт-центру Банку;
 • включення автолонгації у RB24.

У останній день строку дії договору банківського вкладу, відмова Клієнта від лонгації приймається протягом операційного часу Банку та виплата суми вкладу та процентів здійснюється на наступний Операційний (робочий) день. Включення лонгації у передостанній робочий день строку дії договору банківського вкладу, також можливе протягом операційного часу Банку.

Дострокове розірвання

«ОСЬ ВАМ!!!», «ОГО» , «ТІП-ТОП» та «УХ ТИ» – Умови депозиту передбачають можливість дострокового розірвання.

Бажаєте достроково розірвати договір банківського вкладу? – Необхідно звернутися з заявою до підрозділу Банку, де обслуговується депозитний договір. Заява приймається протягом операційного дня Банку. Днем розірвання договору вважається день реєстрації Банком Заяви. Дострокове розірвання договору банківського вкладу також доступно за допомогою мобільного додатку RB24.

«ОСЬ ВАМ!!!» НА СТРОК, «ОГО» НА СТРОК та «ТІП-ТОП» НА СТРОК – вклади без можливості дострокового розірвання договору.

Якщо клієнт приймає рішення про закриття вкладу «УХ ТИ» після знаходження коштів на депозитному рахунку більше семи календарних днів, проценти виплачуються в повному обсязі. Якщо розірвання договору відбувається в термін до семи днів, процентні нарахування виплачуються на підставі ставки – 0,1% річних.

Гарантія збереження

РАДАБАНК є участником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво № 110 від 02.09.1999р., реєстраційний № 119 в Реєстрі Банків-учасників Фонду).

Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Після спливу трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень і може бути збільшена за рішенням адміністративної ради Фонду.

RADAGOLD

Вклад «RADAGOLD» приймається в банківських металах (золото 999,9 проби визнаних виробників) в зливках вагою 1-100 г, придбаних в касі РАДАБАНК, без вилучення з каси Банку. Мінімальна сума вкладу 50 г. Максимальна сума – не обмежена. Внесення вкладу здійснюється шляхом перерахування з поточного рахунку в банківських металах в РАДАБАНК. Відсотки за цим вкладом нараховуються щодня та виплачуються в кінці строку розміщення в національній валюті за курсом НБУ на дату операції, шляхом перерахування на поточний / картковий рахунок вкладника в гривні в РАДАБАНК.

Депозит передбачає дострокове розірвання договору та можливість поповнення, мінімальна сума поповнення – 5 г. Часткове зняття коштів не передбачено.

Для того, щоб отримати консультацію

Зателефонуйте в

Контакт-центр

0 800 500 999

*Безкоштовно зі всіх номерів на території України

Або заповніть форму зворотнього зв’язку