fbpx
Звертаємо Вашу увагу, що РАДАБАНК у рамках програми державної підтримки бізнесу – Кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» видає кредити агарним підприємствам на проведення посівної кампанії під

0%

Пропозиція чинна до 31 травня 2022 року.

Відправте в строк до 31 травня 2022 року кредитну заявку до РАДАБАНКу;

Підтвердіть достатній рівень фінансової стійкості щодо здатності повернути кредит у строк;

Надайте в забезпечення рухоме майно.

«Доступні кредити 5-7-9%»

державна програма підтримки малого бізнесу надається з метою:

Розвитку Підприємництва

Зокрема сприяння розвитку суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню трудових мігрантів до України

Запобігання COVID-19

Запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також для запобігання та подолання їх наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Рефінансування заборгованості

Рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб’єктів підприємництва

В рамках державної програми
«Доступні кредити 5-7-9%»

РАДАБАНК, як уповноважений банк, пропонує Клієнтам кредити для наступних цілей:

Інвестиційні цілі

пов’язані із провадженням господарської діяльності суб’єктом підприємництва, а також на цілі, пов’язані із здійсненням уповноваженим банком рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України, а саме на:
 • придбання та/або модернізацію основних засобів суб’єктом підприємництва, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях);
 • придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження суб’єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
 • здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких суб’єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність (крім офісних приміщень), які на праві власності або користування належать суб’єкту підприємництва;
 • придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією суб’єктом підприємництва інвестиційного проекту;
 • фінансування оборотного капіталу, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід’ємною частиною витрат на інвестиційний проект, обсягом не більше ніж 25 відсотків вартості проекту, що фінансується за рахунок кредитних коштів.

Інвестиційні цілі

пов’язані із провадженням суб’єктом підприємництва господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання, а також на цілі, пов’язані із здійсненням уповноваженим банком рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України, а саме на:
 • фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва.

Кредит може бути наданий на рефінансування заборгованості

суб’єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України, при цьому:

Корисна інформація

Кредити агарним підприємствам на проведення посівної кампанії під 0%. Пропозиція чинна до 31 травня 2022 року

Звертаємо Вашу увагу, що РАДАБАНК у рамках програми державної підтримки бізнесу – Кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» видає кредити агарним підприємствам на проведення посівної кампанії під 0%. Пропозиція чинна до 31 травня 2022 року.

Для отримання кредиту необхідно:

 • Відправте в строк до 31 травня 2022 року кредитну заявку до РАДАБАНКу;
 • Підтвердіть достатній рівень фінансової стійкості щодо здатності повернути кредит у строк;
 • Надайте в забезпечення рухоме майно.

Основні умови кредитування за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»

Цільова аудиторія юридичні особи, фізичні особи – підприємці з річним доходом до  20 млн. євро за минулий рік
Проекти, які фінансує банк розширення діючого бізнесу, придбання основних засобів, фінансування на поповнення оборотного капіталу, рефінансування існуючої заборгованості за кредитами
Вид операції Строковий кредит, кредитна лінія
Валюта кредиту гривня
Строк кредитування до 5 років (за кредитами на реалізацію інвестиційного проекту та рефінансування  заборгованості за інвестиційними кредитами);

до 36 місяців (за кредитами на поповнення обігових коштів та рефінансування  заборгованості за кредитами на поповнення обігових коштів)

Сума кредиту До 50 млн грн
Власний внесок
 • від 30% вартості інвестиційного проекту

На кредити для поповнення обігових коштів та кредити для  рефінансування заборгованості  власний внесок не вимагається.

Процентна ставка 0%-3%-​5%-7%-9%

 • 0% річних:
  – запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби COVID-19, а також для запобігання та подолання її наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (на період строку дії карантину та протягом 90 днів з дня його відміни)
  – рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб’єктів підприємництва (застосовується до 31.03.2021р.)
 • 3% річних:
  – запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби COVID-19, а також для запобігання та подолання її наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (з  91-го дня після закінчення дії карантину)
  – рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб’єктів підприємництва (застосовується після 01.04.2021р.)
 • від 7% до 5% річних – для Позичальників з розміром річного  доходу від господарської діяльності від 0 до 50 млн. грн.
 • від 9% до 5% річних – для Позичальників з розміром річного  доходу від господарської діяльності більше 50 млн. грн.
Комісія 0,5% від суми кредиту/ліміту кредитної лінії при наданні кредиту, або кожного траншу

0,5% від суми залишку заборгованості за кредитом (в разі залучення гарантії Фонду розвитку підприємництва) – щомісяця

Графік погашення
 • проценти – щомісячно
 • кредит – щомісячно рівними частинами

Можлива відстрочка сплати кредиту:

Забезпечення
 • Будь яке ліквідне майно, прийнятне в заставу

Не приймаються у заставу майнові права за договором банківського вкладу

Вимоги до Позичальника для участі в програмі «Доступні кредити 5-7-9%»

 • Фізичні особи-підприємці (далі – ФОП) – громадяни України;
 • Вік Позичальника (для ФОП): від 21 року (на дату звернення) до 65 років (на кінець строку дії кредитного договору);
 • Юридичні особи, власники та кінцеві бенефіціари яких є резидентами України;
 • Вид бізнесу: виробництво, послуги, торгівля, будівництво, сільське господарство, транспорт, інформаційні технології (окрім видів діяльності, що вказані у ст. 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва»);
 • Річний дохід від ведення господарської діяльності (сумарно по групі пов’язаних контрагентів (далі – ГПК)) не перевищує суму, еквівалентну 20 млн. євро за офіційним валютним курсом НБУ на останній день звітного періоду.
 • Відсутня негативна кредитна історія та прострочена заборгованість по кредитам;
 • Відсутня заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • Відсутні відкриті судові провадження у справі про банкрутство / неплатоспроможність та не перебуває в стані реорганізації / ліквідації;
 • Не отримували протягом останніх 3-х років державну підтримку, що перевищує суму, еквівалентну 200 тисячам євро (сумарно по ГПК).
 • Не отримували суму, еквівалентну 400 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року яка надається з метою  запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також для запобігання та подолання їх наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Для діючого бізнесу:

 • Строк ведення бізнесу від 12 місяців;

Для новоствореного бізнесу:

 • Start-up або ФОП/ юридичні особи, що зареєстровані та ведуть бізнес менше 12 місяців;
 • Наявність досвіду в галузі у власника бізнесу або принаймні у одного працівника:
  • для виробництва – від 12 місяців досвіду;
  • для сфери послуг – від 6 місяців досвіду
   (підтвердженням досвіду може бути копія трудової книжки, копія трудового контракту, інші документи, які підтверджують досвід);
 • Наявний обгрунтований бізнес-план по реалізації проекту. Для рефінансування існуючої заборгованості:
 • забезпечення протягом строку отримання державної підтримки збереження не менш як 50 % фонду оплати праці та 50 % чисельності персоналу порівняно із станом на 1 березня 2020 р. (у разі наявності найманих працівників).

Цілі, на які РАДАБАНК надає кредитні кошти в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%»

Розвиток підприємництва:

 • придбання та/або модернізація позичальником основних засобів, за винятком транспортних засобів, що не використовуватимуться в комерційних і виробничих цілях;
 • придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження суб’єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне чи безоплатне користування третім особам;
 • будівництво, реконструкція, ремонт нежитлової нерухомості для ведення господарської діяльності (окрім офісних приміщень), які за правом власності або користування належать позичальнику;
 • придбання франшизи в межах інвестиційного проекту;
 • фінансування обігового капіталу – 25% витрат, які є невід’ємною частиною реалізації інвестиційного проекту, кредитними коштами (лише одночасно з кредитом на інвестиційні цілі – 75%).

Запобігання пандемії COVID-19 та подолання її наслідків:

 • фінансування потреб, пов’язаних з провадженням господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, медичних виробів і обладнання;
 • поповнення обігових коштів;

Рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб’єктів підприємництва.

Яку ставку сплачує Позичальник?

В кредитному договорі зазначається базова та компенсаційна процентні ставки.

Базова процентна ставка – процентна ставка за кредитом на строкову заборгованість Позичальника, яка розраховується як сума значення індексу UIRD 3 міс. для національної валюти, станом на попередній банківський день, що передує даті укладання кредитного договору та значення фіксованої маржі (для діючого бізнесу: 5% –  для суб’єктів середнього підприємництва, 6% –  для суб’єктів малого підприємництва, 7% –  для суб’єктів мікропідприємництва; 7% – для новоствореного бізнесу).​

Компенсаційна процентна ставка – процентна ставка за користування кредитними коштами,  яка сплачується Позичальником відповідно до Програми у розмірі 0%, або 3%, або від 5% до 7%, або від 5 до 9% річних.​

Позичальник, в разі сумлінного дотримання умов Програми та кредитного договору, сплачує виключно проценти, нараховані за ставкою 0%, або 3%, або від 5% до 7%, або від 5 до 9% річних (в залежності від кількості створених робочих місць). Різницю між базовою та компенсаційною ставкою, протягом всього періоду дії кредитного договору, сплачує Фонд розвитку підприємництва на рахунки нарахованих процентів.

 

Розмір компенсаційної процентної ставки за наданим суб’єкту підприємництва кредитом, який підлягає сплаті ним за рахунок власних коштів, визначається з урахуванням дотримання суб’єктом підприємництва таких умов:

Умови Група 1 суб’єктів підприємництва Група 2 суб’єктів підприємництва
Цільове призначення кредиту відповідно до «Порядку» Група1, згідно п. 7 цього Паспорту Група2, згідно п. 7 цього Паспорту
Розмір річного доходу від господарської діяльності суб’єкта підприємництва на дату укладення кредитного договору, млн. гривень від 0 до суми, еквівалентної 20 млн. євро (включно) від 0 до 50 (включно) від 0 до 50 (включно) більше 50
Мінімальний приріст робочих місць суб’єкта підприємництва, працівників 2
Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних 3 5 7 9

Процентна ставка за кредитом на строкову заборгованість суб’єкта підприємництва без урахування компенсації процентів (далі – базова процентна ставка) визначається за такою формулою:

– для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу, а саме:

Мікро підприємництво Мале підприємництво Середнє підприємництво
Індекс UIRD (три місяці) + 7 відсотків Індекс UIRD (три місяці)+6 відсотків Індекс UIRD (три місяці) + 5 відсотків

 

– для кредитів, наданих з метою державної підтримки на рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб’єктів підприємництва, до 31 березня 2021 р., а саме для:

Мікро підприємництво Мале підприємництво Середнє підприємництво
Індекс UIRD (три місяці) + 7 відсотків Індекс UIRD (три місяці)+6 відсотків Індекс UIRD (три місяці) + 5 відсотків

 

– для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стартап), –  UIRD (три місяці) + 7 відсотків;

 

Індекс UIRD – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк три місяці. Перегляд уповноваженим банком розміру базової процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, з урахуванням зміни зазначеного індексу здійснюється кожного календарного кварталу. Порядок перегляду розміру базової процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, та дата, станом на яку він проводиться, визначаються у кредитному договорі, укладеному між суб’єктом підприємництва та уповноваженим банком відповідно до його внутрішніх процедур. Більш детальна інформація про індекс UIRD на сайті Національного Банку України (bank.gov.ua).

Від чого залежить рівень процентної ставки 3-5-7-9%?

В рамках програми діють такі відсоткові ставки (залежно від річного обсягу доходу від ведення господарської діяльності та цілі кредитування):

 • 0% річних:
  – запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби COVID-19, а також для запобігання та подолання її наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (на період строку дії карантину та протягом 90 днів з дня його відміни)
  – рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб’єктів підприємництва (застосовується до 31.03.2021р.)
 • 3% річних:
  – запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби COVID-19, а також для запобігання та подолання її наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (з  91-го дня після закінчення дії карантину)
  – рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб’єктів підприємництва (застосовується після 01.04.2021р.)
 • 5% річних – для діючого та новоствореного бізнесу з виручкою від 0 до 50 млн. грн. (за умови створення щонайменше 2 робочих місць протягом першого кварталу кредитування);
 • 7% річних – для діючого та новоствореного бізнесу з виручкою від 0 до 50 млн. грн.;
 • 9% річних – для діючого бізнесу з виручкою більше 50 млн. грн.

Додаткове зниження ставки кредитування:

 • для Позичальників, до яких за умовами Програми застосовується процентна ставка 7% або 9% річних, протягом строку кредитування застосовувана процентна ставка зменшується або збільшується на 0,5 % за кожне створене/скорочене нове робоче місце на дату останнього дня місяця звітного (попереднього) кварталу порівняно з датою укладання Кредитного договору, але в будь-якому випадку такий розмір процентної ставки за кредитом не може бути нижче 5% річних та не може бути вище 7 або 9 % річних відповідно.
 • для Позичальників з річним доходом від 0 до 50 млн. грн., до яких за умовами Програми застосовується процентна ставка 7% річних, знижується до рівня 5% річних за умови створення щонайменше 2 робочих місць протягом першого кварталу кредитування. Протягом строку кредитування застосовувана процентна ставка збільшується на 1 % за кожного штатного працівника, який був скорочений/звільнений протягом звітного календарного кварталу, але в будь-якому випадку такий розмір процентної ставки за кредитом не може бути вище 7% річних.

Підприємства, яким не надається державна підтримка та перелік подій, які спричиняють позбавлення Клієнта права на отримання державної підтримки

Підтримка не надається, якщо Клієнт:

1) є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3) здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;

5) визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки;

8) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

9) отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку.

Залишити заявку на кредит

Зателефонуйте в

Контакт-центр

0 800 500 999

*Безкоштовно зі всіх номерів на території України

Або заповніть форму зворотнього зв’язку

    

  Надаю АТ «АБ «РАДАБАНК» згоду на обробку моїх персональних даних, наведених у цій формі.