fbpx

Умови кредитування

Умови кредитування фізичних осіб з комунальним підприємством «АГЕНТСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ «РЕГІОН-ЛІДЕР» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»:

Об’єкт кредитування

Житлові квартири, що знаходяться на стадії незавершеного будівництва (у випадку, якщо право приватної власності на об’єкт нерухомості (квартиру) не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно)

Сума кредиту, грн

250 000 – 1 000 000

Термін кредитування, міс.

12

24

36

48

60

Мінімальний розмір власного внеску

20%

Валюта кредиту

Гривня

Вид кредиту

Строковий

Метод погашення кредиту

Класичний

Відсоткові ставки

28,90%

30,60%

31,30%

31,60%

31,80%

Одноразова комісія за надання кредиту

2%

Щомісячна комісія від суми кредиту

0%

Забезпечення за кредитом

Після завершення будівництва, реєстрації права власності – Іпотека об’єкту, укладання додаткового договору до Договору про іпотечний кредит

Реальна річна відсоткова ставка

40,10-46,00% (в залежності від строку кредитування)

Інформація для Клієнта

Договір за кредитом діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань відповідно до умов  Договору.

Дострокове погашення кредиту відбувається без застосування штрафних санкцій.

Для дострокового повного погашення Кредиту Позичальник повинен звернутися до відповідного підрозділу Банку та повідомити про намір повного погашення Кредиту.

Для дострокового повного погашення Кредиту Позичальник повинен повернути всю суму Кредиту, сплативши суму комісії за обслуговування кредиту, суму нарахованих процентів за фактичний строк користування Кредитом на дату дострокового погашення, суму пені та іншої заборгованості за Кредитом.

  1. Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

Для послуги з надання споживчого кредиту – клієнт повертає суму кредиту, комісії, відсотки, інші платежі за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України;

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного виконання зобов’язань (в повному обсязі та/або частково) при користуванні кредитом:

неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати; право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання

  1. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
  2. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
  3. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:
  • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
  • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

  1. Виконання зобов’язань за Договором забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) – тому право на відмову Позичальника від Договору не застосовується.
  2. Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;
  3. При оформленні кредиту обов’язкові супровідні послуги Банку та кредитних посередників відсутні.

Прогнозовані загальні витрати за кредитом (орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту) надаються виходячи з обраних споживачем умов кредитування безпосередньо на сайті або у місці надання послуги. При розрахунку застосовуються Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Вартість інших послуг визначається у Тарифах Банку.

Типовий кредитний Договір
Типовий Договір участі у Фонді фінансування будівництва
Правила Фонду фінансування будівництва виду «А»
Тарифи для Довірителів
Перелік і вартість послуг третіх осіб

Залишились питання?

Зв'яжіться з нами!