Інформація, що підлягає обов’язковому опублікуванню банками України

Оборотно-сальдові баланси

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника

Кредити надані суб`єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу

Наверх