Кредити агропромисловому комплексу

Фінансування Агропромислового комплексу:

  • Кредит на поповнення оборотних коштів (рефінансування кредиту в іншому банку).

Даний кредит є універсальним фінансовим інструментом, що дозволяє Підприємству отримати необхідні кошти для закупівлі або ремонту основних засобів, придбання товарів, оплати послуг, погашення кредиторської заборгованості перед постачальниками, виплати соціальних і обов`язкових платежів та інше.

  • Кредит на придбання нової сільськогосподарської техніки, устаткування, транспорту.

Даний кредит дає можливість позичальникові придбати необхідні основні засоби для ведення більш ефективної господарської діяльності. Переваги даного продукту перед іншими фінансовими інструментами (лізинг та інші) - це більш вигідні умови надання коштів (платність), відсутня прив`язка до іноземної валюти (вартість предмета придбання зазвичай в договорах прив`язується до іноземної валюти), Позичальник набуває право власності в момент надання кредиту та відсутня необхідність переоформлення обладнання після погашення кредиту.

  • Кредитування агропромислового комплексу в рамках програми «Підтримка аграріїв шляхом здешевлення кредитів».

Даний кредит дає можливість сільгоспвиробнику отримати компенсацію за сплачені відсотки по кредиту. Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі до 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.

Кредит надається на умовах, що відповідають Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінет Міністрів України від 29.04.2015 р., №300.

  • Кредит під заставу зерна (на елеваторі).

Даний кредит дає можливість сільгоспвиробнику / переробнику / зберігачу отримати оборотні кошти для здійснення господарської діяльності та утримувати урожай зернових / бобових / оливкових культур для продажу в період більш високих цін на продукцію.

  • Авалювання товарного векселя.

Дана операція дозволяє Позичальнику отримати товар / послугу без відволікання необхідних обігових коштів (або залучення кредитних коштів Банку) до моменту реалізації продукції і отримання власних коштів для розрахунку з Постачальником. Постачальнику дана операція гарантує оплату поставленої продукції / послуги за рахунок власних коштів Позичальника або коштів Банку.

Основні параметри кредитування Агро клієнтів:
Вид / Тип кредиту Відновлювана кредитна лінія / кредит
Мета Поповнення оборотних коштів (закупівля товарів, добрив, насіння, палива, ЗЗР) покупка техніки, а також фінансування інших господарських витрат підприємства з метою збільшення обсягу бізнесу
Валюта гривня
Сума Від 500 000 до 30 000 000
Термін До 24 місяців (з можливістю пролонгації)
Процентна ставка від 21% річних (залежно від забезпечення)
Комісія 1% від ліміту кредитування
Додаткові комісії відсутні
Порядок видачі Траншами по мірі необхідності
Порядок погашення Для кредитної лінії / кредиту: одним платежем в кінці строку за договором або згідно з графіком погашення
Забезпечення

  • Нежитлова нерухомість
  • Житлова нерухомість
  • Вантажний і легковий автотранспорт
  • Сільськогосподарська техніка та обладнання
  • Товари (зерно) на елеваторі

Обов`язкові умови Відкриття поточного рахунку в АТ «АБ «РАДАБАНК» і здійснення господарської діяльності через рахунки в РАДАБАНК-у (пропорційно кредитному портфелю Позичальника)

 

Отримати більш детальну інформацію про умови та оформлення

Наверх