fbpx

Кредит на картку в формі овердрафту

Овердрафт – це найбільш зручний та швидкий спосіб отримати грошові кошти в кредит на власні потреби при їх нестачі на картковому рахунку.

Основні переваги:

 • Доступність;
 • Проста процедура оформлення кредиту;
 • Мінімальний пакет документів;
 • Можливість використання частини коштів.

Основні параметри кредитування

Овердрафт на картку «RADAcard»

Вид/Тип кредиту овердрафт
Мета на споживчі потреби
Валюта гривня
Термін 12 місяців. Не передбачає застосування мінімального строку дії договору.
Сума 3 000 – 75 000 грн
Відсоткова ставка На вибір Клієнта:
Овердрафт без пільгового
періоду – 35% річних / 
Овердрафт з пільговим
періодом – 0,01%
(пільговий період до 55 днів,
після пільгового періоду – 48% річних)

 

 

Овердрафт на зарплатну картку

Вид/Тип кредиту овердрафт
Мета на споживчі потреби
Валюта гривня
Термін

12 місяців. Не передбачає застосування мінімального строку дії договору.

Сума 5 000 – 15 000 грн
Відсоткова ставка 0,01% (пільговий період 30 днів, після 30 днів – 42% річних)

Овердрафт на пенсійну картку

Вид/Тип кредиту овердрафт
Мета на споживчі потреби
Валюта гривня
Термін

12 місяців. Не передбачає застосування мінімального строку дії договору.

Сума 3 000 – 10 000 гривень
Відсоткова ставка 0,01% (пільговий період 30 днів, після 30 днів – 42% річних)
Вік до 70 років

Овердрафт на депозитну картку

Вид/Тип кредиту овердрафт
Мета на споживчі потреби
Валюта гривня
Термін

12 місяців. Не передбачає застосування мінімального строку дії договору.

Сума мінімальна 60% від суми депозиту, максимальна сума – 120 000 гривень
Відсоткова ставка 25% річних
Порядок погашення Заборгованість за нарахованими на перше число місяця
відсоткам погашається в перший операційний день місяця
за рахунок списання коштів з рахунку Клієнта,
в т.ч. за рахунок овердрафту
 

Увага! У разі відсутності коштів на картковому рахунку / доступного ліміту овердрафту, сума заборгованості за відсотками погашається Позичальником самостійно, НЕ пізніше передостаннього операційного дня місяця, наступного за звітним, шляхом внесення грошових коштів на картковий рахунок через касу Банку або безготівковим переказом.

Переваги:

 • Більш низька ставка, в порівнянні з альтернативними кредитними продуктами;
 • Дозволяє отримати грошові кошти, не вдаючись до розірвання договору за депозитом, зберігаючи свої заощадження (відсотки за вкладом).

Овердрафт під заставу депозиту

  Депозит у гривні Депозит в іноземній валюті (USD, EUR)
Вид/Тип кредиту овердрафт
Мета на споживчі потреби
Валюта гривня
Термін Термін дії депозиту. Не передбачає застосування мінімального строку дії договору.
Сума (для депозиту в гривні) Мінімальна – 3000 грн. Максимальна – 95% від суми вкладу.
Сума (для депозита в иностранной валюте) Мінімальна – 3000 грн. Максимальна – 90% від суми вкладу.
Відсоткова ставка від +5% до відсоткової ставки за депозитом 35%
Комісійний платіж 500 гривень
Забезпечення строковий депозит в РАДАБАНК

Овердрафт на платіжну картку пакетів «Преміум»

Вид/Тип кредиту овердрафт
Мета на споживчі потреби
Валюта гривня
Термін 12 місяців. Не передбачає застосування мінімального строку дії договору.
Сума 3 000 – 500 000 гривень
Відсоткова ставка 0,01% (пільговий період до 55 днів (діє з моменту виникнення заборгованості до 25 (включно) числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості, при умові її погашення в повному обсязі), після пільгового періоду – 42% річних)
 

Овердрафт на платіжну картку пакету «Еліт»

Вид/Тип кредиту овердрафт
Мета на споживчі потреби
Валюта гривня
Термін 12 місяців. Не передбачає застосування мінімального строку дії договору.
Сума 50 000 – 3 000 000 гривень
Відсоткова ставка 0,01% (пільговий період до 55 днів, після 55 днів – 38% річних)

Мінімальний пакет документів, необхідних для оформлення овердрафту

 • Паспорт
 • Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі - резиденту номер облікової картки платника податків
 • Та інші документи

Інформація для Клієнта

 1. Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

Для послуги з надання споживчого кредиту – клієнт повертає суму кредиту, комісії, відсотки, інші платежі за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України;

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного виконання зобов’язань (в повному обсязі та/або частково) при користуванні кредитом:

неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати; право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання

 1. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
 2. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 3. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:
 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

 1. Клієнт має право відмовитися від Договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання, у порядку та на умовах, визначених Законом України “Про споживче кредитування” шляхом подання письмового повідомлення про відмову від Договору;
 2.  Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;
 3.  При оформленні кредиту обов’язкові супровідні послуги Банку, кредитних посередників та третіх осіб відсутні;
 4. Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір. Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє від обов’язку погасити в повному обсязі  заборгованість в разі її наявності.

Прогнозовані загальні витрати за кредитом (орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту) надаються виходячи з обраних споживачем умов кредитування безпосередньо на сайті або у місці надання послуги. При розрахунку застосовуються Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Вартість інших послуг визначається у Тарифах Банку.