fbpx

Кредит під заставу "Вагомий"

Фіксована відсоткова ставка, залежить від суми та терміну кредитування

 

Тривалий термін кредитування – до 5 років

Сума кредиту – не більше 45% вартості застави

Швидке прийняття рішення

 

Відсутність штрафних санкцій за дострокове погашення

Умови кредитування:

Сума кредиту

250 000 – 5 000 000 грн, але не більше 45% вартості застави

Термін кредитування

Від 1 до 5 років

Відсоткова ставка

29,5 – 32,7% річних в гривні, в залежності від терміну кредитування

Щомісячна комісія

0,0%

Разова комісія за надання кредиту

2% від суми кредиту

Реальна річна відсоткова ставка

41,0 – 49,0% річних в гривні, в залежності від суми та терміну кредитування

 

Інформація про істотні характеристики послуги споживчого кредиту «Вагомий»

Як погашати кредит?

Графік погашення (зменшення ліміту кредитної лінії): Платіж на місяць складається з платежу по тілу кредиту, який не змінюється (отримуємо шляхом ділення суми позики на термін кредиту в місяцях), і відсотків на залишок заборгованості (класична схема погашення кредиту).

За обслуговування Кредиту Позичальник щомісячно сплачує Банку Комісійну винагороду розраховану від суми залишку заборгованості за Кредитом на 1 число поточного місяця та на залишок заборгованості за кредитом при повному погашенні кредиту. Нарахування комісії за обслуговування Кредиту закінчується у дату погашення кредиту. Розмір комісійної винагороди вказано у Заяві на оформлення послуги.

Платежі з виконання боргових зобов’язань за Кредитом, сплати процентів за користування Кредитом та щомісячної комісії здійснюються щомісячно, з місяця, наступного за місяцем отримання Кредиту в день (в аналогічну дату) який дорівнює даті видачі кредиту в поточному місяці згідно з Графіком платежів наведеним у Заяві на приєднання.

Договір за кредитом діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань відповідно до умов  Договору.

Дострокове погашення кредиту відбувається без застосування штрафних санкцій.

Для дострокового повного погашення Кредиту Позичальник повинен звернутися до відповідного підрозділу Банку та повідомити про намір повного погашення Кредиту.

Для дострокового повного погашення Кредиту Позичальник повинен повернути всю суму Кредиту, сплативши суму комісії за обслуговування кредиту, суму нарахованих процентів за фактичний строк користування Кредитом на дату дострокового погашення, суму пені та іншої заборгованості за Кредитом.

Що необхідно додатково сплатити?

 • Послуги страхування;
 • Послуга з оцінки майна;
 • Послуги нотаріуса .

ПЕРЕЛІК І ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТРЕТІХ ОСІБ

Вимоги до Позичальника

 • Фізичні особи-громадяни України, які зареєстровані в регіоні присутності Банку.
 • Стабільні доходи.
 • Вік від 23 років за умови, що на момент закінчення терміну дії кредитного договору Позичальник не досягне пенсійного віку згідно чинного законодавства України.
 • Стаж на останньому місці роботи не менше 6 місяців.
 • Для фізичних осіб в разі підтвердження доходів ФОП термін діяльності повинен становити не менше 2-х років. Відкриття рахунку і перевід оборотів в наш банк.

Перелік документів

 • Паспорт громадянина України Позичальника та копія паспорту дружини / чоловіка Позичальника (всі сторінки з інформацією);
 • Довідка з податкової інспекції про присвоєння номера облікової картки платника податків України Позичальника та дружини / чоловіка Позичальника (за наявності);
 • Документи на нерухомість / Свідоцтво про державну реєстрацію автотранспорту (для авто);
 • Інші документи на вимогу Банку.

Інформація для Клієнта

 1. Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

Для послуги з надання споживчого кредиту – клієнт повертає суму кредиту, комісії, відсотки, інші платежі за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України;

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного виконання зобов’язань (в повному обсязі та/або частково) при користуванні кредитом:

неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати; право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання

 1. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
 2. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 3. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:
 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

 1. Виконання зобов’язань за Договором забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) – тому право на відмову Позичальника від Договору не застосовується.
 2. Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;
 3. При оформленні кредиту обов’язкові супровідні послуги Банку та кредитних посередників відсутні.

Прогнозовані загальні витрати за кредитом (орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту) надаються виходячи з обраних споживачем умов кредитування безпосередньо на сайті або у місці надання послуги. При розрахунку застосовуються Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Вартість інших послуг визначається у Тарифах Банку.

Потрібна детальна консультація щодо кредиту під заставу "Вагомий"?

Вона доступна будь-яким зручним способом:

Зателефонуйте в

Контакт-центр*

0 800 500 999

*Безкоштовно зі всіх номерів на території України

Або заповніть форму зворотнього зв’язку