ContactCenter@radabank.com.ua
0
Товари : 0
Підсумок : 0.00 
Перегляд кошикуОформити замовлення
ContactCenter@radabank.com.ua
0
Товари : 0
Підсумок : 0.00 
Перегляд кошикуОформити замовлення

Ліцензії та Дозволи

З метою виконання вимог ст.77, 78 Закону України «Про акціонерні товариства», змін у Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів №1713 від 16.12.2014 року в частині розміщення інформації про акціонерні товариства, яка підлягає оприлюдненню на сторінці Банку в мережі Інтернет, АТ «АБ «РАДАБАНК» представляє увазі наступну інформацію:
 

Інформація про Звіт(и) управителя іпотечним покриттям не розміщується, АТ «АБ «РАДАБАНК» не є емітентом іпотечних облігацій.

Інформація про Проспект(и) емісії цінних паперів не розміщується, АТ «АБ «РАДАБАНК» не є емітентом іпотечних сертифікатів.

Філії та представництва АТ «АБ «РАДАБАНК» не створював, в зв’язку з цим положення про філію та представництво не затверджувались.