fbpx

Ліцензії та Дозволи

З метою виконання вимог ст.77, 78 Закону України «Про акціонерні товариства», змін у Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів №1713 від 16.12.2014 року в частині розміщення інформації про акціонерні товариства, яка підлягає оприлюдненню на сторінці Банку в мережі Інтернет, АТ «АБ «РАДАБАНК» представляє увазі наступну інформацію:
 

Інформація про Звіт(и) управителя іпотечним покриттям не розміщується, АТ «АБ «РАДАБАНК» не є емітентом іпотечних облігацій.

Інформація про Проспект(и) емісії цінних паперів не розміщується, АТ «АБ «РАДАБАНК» не є емітентом іпотечних сертифікатів.

Філії та представництва АТ «АБ «РАДАБАНК» не створював, в зв’язку з цим положення про філію та представництво не затверджувались.

Календарний план розміщення інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства

Архів

Положення про загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» 02.11.2018 (05.11.2018)
Положення про наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» 19.04.2019 (22.04.2019)
Положення про правління АТ «АБ «РАДАБАНК» 24.04.2020 (04.05.2020)
Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» 24.04.2020 (04.05.2020)
Кодекс корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» 24.04.2020 (04.05.2020)
Кодекс корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» 19.04.2019 (22.04.2019)
Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» 19.04.2019 (22.04.2019)
Положення про правління АТ «АБ «РАДАБАНК» 19.04.2019 (22.04.2019)
Календарний план розміщення АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2019 рік (31.01.2019)
Положення про винагороду членів Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» 25.04.2019 (24.12.2019)
Кодекс поведінки (етики) АТ «АБ «РАДАБАНК» (08.01.2020)
Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (31.10.2016)
Кодекс корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 02.11.2018 (08.11.2018)
Положення про наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (31.10.2016)
Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (31.10.2016)
Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» (13.11.2018)
Положення про правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (31.10.2016)
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (23.02.2017)
Кодекс корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 20.04.2018 (26.04.2018)
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 01.09.2017 (06.09.2017)
Статут ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (18.07.2017)
Кодекс корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (31.10.2016)
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 23.03.2017 (28.03.2017)
Статут ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (10.02.2017)
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (22.01.2016)
Статут ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
Положення про наглядову раду ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
Положення про правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
Положення про ревізійну комісію ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
Кодекс корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (02.11.2015)
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій