fbpx

Загальна інформація

Про розміщення вкладів для юридичних осіб

РАДАБАНК пропонує оформити депозити юридичних осіб, процентні ставки за якими варіюються в залежності від терміну розміщення коштів, розміру вкладів та інших умов.
Відкрити вклад можна в будь-якому відділенні Банку.

Депозит «Строковий»

Розміщення коштів на встановлений період з можливістю поповнення.
 • ВАЛЮТА: гривня, долар США, євро;
 • ТЕРМІН ДОГОВОРУ: фіксований;
 • МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ВКЛАДУ: 10 000 гривень, 1 000 доларів США, 1 000 євро;
 • ВИПЛАТА НАРАХУВАНЬ: щомісяця або в кінці терміну депозиту за бажанням Клієнта. При виплаті відсотків щомісячно процентна ставка зменшується на 0,5% річних;
 • ПОПОВНЕННЯ: допускається для депозитів строком від 93-х днів, сумою не менше 10 000,00 грн. / 1 000,00 дол. США / 1 000,00 Євро. Здійснення довкладань можливо протягом усього терміну дії Депозитного договору, окрім останнього місяця;
 • ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ: в період дії преміального періоду розрахунок нарахувань ведеться за фактичний період перебування коштів на депозитному рахунку на підставі ставки 0,1% річних. Після закінчення преміального періоду - розрахунок проводиться за фактичний період перебування коштів на депозитному рахунку на підставі ставки, обумовленої в договорі.

«Депозитна лінія»

Даний продукт володіє можливостями поточного рахунку і депозиту, що приносить дохід. Дозволяє розміщувати вклади без відкриття додаткових рахунків, що істотно спрощує документообіг. Варіанти поповнень рахунку залежать від різних умов, що визначаються в договорі: термінів, суми депозиту, ставки.
 • ВАЛЮТА: гривня;
 • НЕЗНИЖУВАНИЙ ЗАЛИШОК: 1000 гривень;
 • ВИПЛАТА НАРАХУВАНЬ: щомісяця або в кінці терміну дії договору;
 • ПОПОВНЕННЯ: без обмежень розмірів, на період, який визначається вкладником;
 • ЧАСТКОВЕ ЗНЯТТЯ: на розсуд Клієнта до рівня незнижуваного залишку;
 • ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ: процентні нарахування перераховуються за фактичний період розміщення матеріальних засобів на рахунку на підставі ставки 0,1% річних.

Депозит «Динамічний»

Розміщення коштів на встановлений період зі ставкою, що зростає щотижня..
 • ВАЛЮТА: гривня;
 • ТЕРМІН ДОГОВОРУ: фіксований;
 • МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ВКЛАДУ: 300 000 гривень;
 • ВИПЛАТА НАРАХУВАНЬ: щотижня на поточний рахунок;
 • ПОПОВНЕННЯ: не передбачено умовами договору;
 • ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ: можливо з сьомого дня дії депозитного договору за ставкою, що діє на дату розірвання договору.

Умови прийому депозитів

Тарифи на банківські послуги юридичним особам по обслуговуванню договору терміново банківського вкладу

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ

Для юридичної особи-резидентa

Для фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності

Для відокремленого підрозділу юридичної особи-резидента

Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб’єкту господарювання, який має в Банку поточний рахунок (тобто коли Банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу.

Додатково до договору банківського вкладу надається клопотання юридичної особи, якщо відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи.

Інші депозитні продукти

ДЕПОЗИТ «ПЯТЕРОЧКА»
• Минимальный размер вклада: 100 000 гривен;
• Пополнение вклада: допускается по усмотрению Клиента без ограничения максимальной суммы (минимальная сумма 10 000 гривен);
• Частичное снятие: не предусмотрено;
• Выплата процентов: ежемесячно;
• Досрочное расторжение депозита: в случае досрочного расторжения депозитного договора по инициативе Клиента или по другим причинам, не зависящим от Банка, проценты пересчитываются за фактический срок нахождения денежных средств на депозитном счете по ставке 5% годовых.

Минимальный размер вклада / довложения Валюта вклада Годовая процентная ставка, %
от 1 до 3 месяцев (от 30 до 93 дней)
ПЯТЕРОЧКА
с выплатой процентов ежемесячно
100 000 / от 10 000 Гривна 5,00

Зателефонуйте в

Контакт-центр

0 800 500 999

*Безкоштовно зі всіх номерів на території України

Або заповніть форму зворотнього зв’язку