fbpx

«ОСЬ ВАМ!!!» / «ОСЬ ВАМ!!!» НА СТРОК

З можливістю обрати дату повернення та капіталізацією відсотків

Основні умови

Відсоткова ставка

 15,00% ₴
1,00 – 1,25% $
0,20 – 0,30% €

річних

Термін вкладу

від 3 до 12
місяців
 

Мінімальна сума

100 ₴
10 $
10 €

Максимальна сума – не обмежена

З можливістю поповнення

Відсоткові ставки за депозитом

«ОСЬ ВАМ!!!» НА ТЕРМІН

без можливості дострокового розірвання договору
з виплатою відсотків у кінці терміну, з капіталізацією %
Умовами залучення вкладу за замовчуванням передбачена автоматична пролонгація договору банківського вкладу

 • Валюта вкладу: Гривня
 • Мінімальна сума вкладу: 100
 • Річна відсоткова ставка, %:
 • 92-183 дні  (3-6 місяців) 15,00
 • 184-365 днів (6-12 місяців) 15,00
 • Валюта вкладу: Долар США
 • Мінімальна сума вкладу: 10
 • Річна відсоткова ставка, %:
 • 92-183 дні  (3-6 місяців) 1,00
 • 184-365 днів (6-12 місяців) 1,25
 • Валюта вкладу: Євро
 • Мінімальна сума вкладу: 10
 • Річна відсоткова ставка, %:
 • 92-183 дні  (3-6 місяців) 0,20
 • 184-365 днів (6-12 місяців) 0,30

«ОСЬ ВАМ!!!»

з можливістю дострокового розірвання договору
з виплатою відсотків у кінці терміну, з капіталізацією %
Умовами залучення вкладу за замовчуванням передбачена автоматична пролонгація договору банківського вкладу

 • Валюта вкладу: Гривня
 • Мінімальна сума вкладу: 100
 • Річна відсоткова ставка, %:
 • 92-183 дні  (3-6 місяців) 15,00
 • 184-365 днів (6-12 місяців) 15,00
 • Валюта вкладу: Долар США
 • Мінімальна сума вкладу: 10
 • Річна відсоткова ставка, %:
 • 92-183 дні  (3-6 місяців) 1,00
 • 184-365 днів (6-12 місяців) 1,20
 • Валюта вкладу: Євро
 • Мінімальна сума вкладу: 10
 • Річна відсоткова ставка, %:
 • 92-183 дні  (3-6 місяців) 0,20
 • 184-365 днів (6-12 місяців) 0,30

Відсоткові ставки за депозитом

Мінімальна сума вкладу

Валюта вкладу

Річна відсоткова ставка, %
92-183 дні
 (3-6 місяців)
184-365 днів
(6-12 місяців)

«ОСЬ ВАМ!!!» НА ТЕРМІН

без можливості дострокового розірвання договору
з виплатою відсотків у кінці терміну, з капіталізацією %
Умовами залучення вкладу за замовчуванням передбачена автоматична пролонгація договору банківського вкладу

100

Гривня 15,00 15,00
10 Долар США 1,00

1,25

10

Євро 0,20

0,30

«ОСЬ ВАМ!!!»

з можливістю дострокового розірвання договору
з виплатою відсотків у кінці терміну, з капіталізацією %
Умовами залучення вкладу за замовчуванням передбачена автоматична пролонгація договору банківського вкладу

100

Гривня 15,00 15,00
10 Долар США 1,00

1,20

10 Євро 0,20

0,30

ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Депозит «ОСЬ ВАМ!!!» / Депозит «ОСЬ ВАМ!!!» НА СТРОК— накопичувальний вклад з можливістю обрати дату повернення депозиту у межах зазначеного діапазону.Термін залучення – обирає вкладник.

Нараховані проценти щомісячно капіталізуються.

Можливе поповнення суми вкладу. Поповнення вкладу здійснюється не раніше наступного дня за днем зарахування суми Вкладу на Рахунок Клієнта.

Мінімальна сума поповнення вкладу: 50 гривень/ 10 доларів США / 10 євро.
Максимальна сума поповнення вкладу на місяць: 50 000 гривень / 2 000 доларів США / 2 000 євро.

Передбачена, за бажанням Клієнта, можливість автоматичної пролонгації договору.

Пролонгація (автолонгація) вкладу – автоматичне подовження дії договору банківського вкладу після завершення терміну його дії. За замовчуванням передбачена для певних видів вкладів згідно умов вкладу. Лонгації підлягає сума вкладу, нараховані відсотки зараховуються на відповідний рахунок, вказаний вкладником. Новий термін залучення вкладу починається на наступний день, після закінчення попереднього терміну за процентною ставкою, що діє в банку по даному виду вкладу на дату початку нового терміну залучення вкладу.

Пролонгація відбувається на наступних умовах:

За умови, якщо на дату закінчення строку залучення Вкладу відповідний вид вкладу та можливість автоматичного подовження передбачені умовами розміщення банківських вкладів.
Якщо на дату подовження вкладу відповідного виду вкладу в Банку не існує, Банк письмово або через SMS повідомляє про це клієнта за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку, не пізніше, ніж за 2 календарних дні до закінчення терміну вкладу, а кошти з депозитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, перераховуються рахунок, який вказаний в заяві на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» як рахунок повернення депозиту.

Клієнт має право відмовитися від автолонгації вкладу в будь-який момент дії договору шляхом:

 • звернення до підрозділу Банку та поданням письмової заяви про відмову від пролонгації вкладу;
 • звернення до Контакт-центру Банку;
 • відключення автолонгації у RB24.

Продовження строку вкладу на новий строк здійснюється без присутності вкладника та укладання будь-яких договорів, заяв та додаткових угод.

Клієнт має право замовити включення раніше відключеної автолонгації вкладу не пізніше дня, що передує даті повернення вкладу, шляхом:

 • звернення до підрозділу Банку та подання письмової заяви про включення автолонгації вкладу;
 • звернення до Контакт-центру Банку;
 • включення автолонгації у RB24.

У останній день строку дії договору банківського вкладу, відмова Клієнта від лонгації приймається протягом операційного часу Банку та виплата суми вкладу та процентів здійснюється на наступний Операційний (робочий) день. Включення лонгації у передостанній робочий день строку дії договору банківського вкладу, також можливе протягом операційного часу Банку.

У випадку дострокового розірвання договору Клієнт письмово повідомляє про це Банк. Днем розірвання договору вважається день надання Заяви на дострокове розірвання вкладу. При достроковому розірванні договору депозиту відсотки перераховуються за фактичний термін знаходження вкладу на депозитному рахунку за ставкою 0,1% річних у гривні та 0,01% у іноземній валюті.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги
 • для послуги залучення банківського вкладу (депозиту) – під час нарахування банком доходів у вигляді процентів враховується, що отриманий дохід підлягає оподаткуванню і виплаті підлягають суми доходу від вкладної (депозитної) операції після оподаткування (сплати податків та зборів) відповідно до Податкового кодексу України.
Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту)

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

 • строк розміщення вкладу (депозиту) може бути автоматично продовжений на такий самий строк, якщо це передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту);
 • кількість продовжень строку розміщення вкладу (депозиту) не обмежується, якщо інше не передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту).

Умовами залучення банківських вкладів для певних видів Вкладів за замовчуванням передбачена автоматична  Пролонгація Договору банківського вкладу. Інформація щодо  Пролонгації Вкладу зазначається в Заяві на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб».

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)

 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:

 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

Клієнт має право на відмову від договору згідно з законодавством та/або договором укладеним між Банком та клієнтом/умовами вкладу.

Розрахунок прогнозованих доходів та витрат (суми податків і зборів), пов’язаних із розміщенням строкового вкладу, визначається на дату укладання договору і надається на вимогу вкладника під час укладення договору згідно до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників.

Для поповнення, контролю та управління вкладом

Ми рекомендуємо!

Функція
«Регулярні платежі»
Зручна система
RB24 Online
Корисний
мобільний додаток RB24

Почніть накопичувати просто зараз!

Залиште заявку на відкриття депозиту
Будь-яким зручним способом

Зателефонуйте в

Контакт-центр

0 800 500 999

*Безкоштовно зі всіх номерів на території України

Або заповніть форму зворотнього зв’язку