fbpx

«ОСЬ ВАМ!!!» / «ОСЬ ВАМ!!!» НА СТРОК

З можливістю обрати дату повернення та капіталізацією відсотків

Основні умови

Відсоткова ставка

10,5% ₴
2% $
1,5% €

річних

Термін вкладу

від 3 до 12
місяців
 

Початковий внесок

10 ₴
10 $
10 €
 
З можливістю поповнення

Відсоткові ставки за депозитом

Мінімальна сума вкладу

Валюта вкладу

Річна відсоткова ставка, %

92-183 дні

 (3-6 місяців)

184-365 днів

(6-12 місяців)

«ОСЬ ВАМ!!!» НА ТЕРМІН

без можливості дострокового розірвання договору
з виплатою відсотків у кінці терміну, з капіталізацією %
Умовами залучення вкладу за замовчуванням передбачена автоматична пролонгація договору банківського вкладу

10

Гривня 10,50 10,00
10 Долар США 1,80

2,00

10

Євро 1,30

1,50

«ОСЬ ВАМ!!!»

з можливістю дострокового розірвання договору
з виплатою відсотків у кінці терміну, з капіталізацією %
Умовами залучення вкладу за замовчуванням передбачена автоматична пролонгація договору банківського вкладу

10

Гривня 10,00 9,50
10 Долар США 1,30

1,50

10 Євро 0,80

1,00

ДОДАТКОВІ УМОВИ

Депозит «ОСЬ ВАМ!!!» / Депозит «ОСЬ ВАМ!!!» НА ТЕРМІН — накопичувальний вклад з можливістю обрати дату повернення депозиту у межах зазначеного діапазону.

Термін залучення – обирає вкладник.

Нараховані проценти щомісячно капіталізуються.

Можливе поповнення суми вкладу. Поповнення вкладу здійснюється не раніше наступного дня за днем зарахування суми Вкладу на Рахунок Клієнта.

Мінімальна сума поповнення вкладу: 50 гривень/ 10 доларів США / 10 євро.
Максимальна сума поповнення вкладу на місяць: 50 000 гривень / 2 000 доларів США / 2 000 євро.

Передбачена, за бажанням Клієнта, можливість автоматичної пролонгації договору.

Пролонгація (автолонгація) вкладу – автоматичне подовження дії договору банківського вкладу після завершення терміну його дії. За замовчуванням передбачена для певних видів вкладів згідно умов вкладу. Лонгації підлягає сума вкладу, нараховані відсотки зараховуються на відповідний рахунок, вказаний вкладником. Новий термін залучення вкладу починається на наступний день, після закінчення попереднього терміну за процентною ставкою, що діє в банку по даному виду вкладу на дату початку нового терміну залучення вкладу.

Пролонгація відбувається на наступних умовах:

За умови, якщо на дату закінчення строку залучення Вкладу відповідний вид вкладу та можливість автоматичного подовження передбачені умовами розміщення банківських вкладів.
Якщо на дату подовження вкладу відповідного виду вкладу в Банку не існує, Банк письмово або через SMS повідомляє про це клієнта за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку, не пізніше, ніж за 2 календарних дні до закінчення терміну вкладу, а кошти з депозитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, перераховуються рахунок, який вказаний в заяві на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» як рахунок повернення депозиту.

Клієнт має право відмовитися від автолонгації вкладу в будь-який момент дії договору шляхом:

звернення до підрозділу Банку та поданням письмової заяви про відмову від пролонгації вкладу;
звернення до Контакт-центру Банку;
відключення автолонгації у RB24.

Продовження строку вкладу на новий строк здійснюється без присутності вкладника та укладання будь-яких договорів, заяв та додаткових угод.

Клієнт має право замовити включення раніше відключеної автолонгації вкладу не пізніше дня, що передує даті повернення вкладу, шляхом:

звернення до підрозділу Банку та подання письмової заяви про включення автолонгації вкладу;
звернення до Контакт-центру Банку;
включення автолонгації у RB24.

У останній день строку дії договору банківського вкладу, відмова Клієнта від лонгації приймається протягом операційного часу Банку та виплата суми вкладу та процентів здійснюється на наступний Операційний (робочий) день. Включення лонгації у передостанній робочий день строку дії договору банківського вкладу, також можливе протягом операційного часу Банку.

У випадку дострокового розірвання договору Клієнт письмово повідомляє про це Банк. Днем розірвання договору вважається день надання Заяви на дострокове розірвання вкладу. При достроковому розірванні договору депозиту відсотки перераховуються за фактичний термін знаходження вкладу на депозитному рахунку за ставкою 0,1% річних

Для поповнення, контролю та управління вкладом

Ми рекомендуємо!

Функція
«Регулярні платежі»
Зручна система
RB24 Online
Корисний
мобільний додаток RB24

Почніть накопичувати просто зараз!

Залиште заявку на відкриття депозиту
Будь-яким зручним способом

Зателефонуйте в

Контакт-центр

0 800 500 999

*Безкоштовно зі всіх номерів на території України

Або заповніть форму зворотнього зв’язку