Овердрафт

Базові умови кредитування:

  • Овердрафт – короткострокове кредитування (до 30 днів) на покриття касових «розривів» у межах затвердженого ліміту.
  • Термін кредитування: до 12 місяців.
  • Відсоткова ставка диференційована (залежить від терміну існування активного сальдо за рахунком овердрафту):
  • Розмір ліміту овердрафту - до 25% від величини кредитового обороту по основному рахунку Клієнта в Банку.
  • Забезпечення - нерухомість і обладнання (в тому числі іпотека цілісного майнового комплексу), рухоме майно, товари в обороті, майнові права випливають з контрактів, фінансове (майнове) поручительство третіх осіб.

Переваги кредитування в РАДАБАНК:

  • овердрафт, як форма поновлюваного кредиту, є для клієнта постійним джерелом фінансування. В період дії Договору кредиту за овердрафтом Клієнт має можливість отримати кредитні кошти в будь-який момент, без проведення додаткових погоджувальних дій з банком;
  • проста і прозора технологія надання овердрафту, без відкриття окремого позичкового рахунку, що не ускладнює процес ведення бухгалтерського обліку клієнта;
  • клієнт має можливість знизити вартість обслуговування овердрафту за рахунок раціонального використання власних і залучених від банку грошових ресурсів, оскільки кошти, які надходять на поточний рахунок, автоматично спрямовуються на погашення заборгованості за овердрафтом, а плата за кредитні ресурси налічується виключно на обсяг реально використаних клієнтом коштів.

 

Отримати детальну інформацію про оформлення

Наверх