fbpx

Купівля ОВДП

Військові облігації внутрішньої державної позики

Цінні папери для бізнесу:

Військові облігації внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) для бізнесу є популярною альтернативою класичним банківським депозитам, завдяки високій прибутковості та захищеності державою. ОВДП бувають як гривневі, так і валютні.

Іншими словами, ОВДП – це державні цінні папери. На даний момент інвестиції в ОВДП є одним з найбільш надійних методів вкладень, так як Міністерство фінансів гарантує своєчасне погашення та виплату доходу по ОВДП, відповідно до умов випуску та незалежно від суми вкладень.

Ще один «плюс» такого інструменту – висока ліквідність ринку ОВДП. Папери можна продати в будь-який момент за ринковою вартістю

Як придбати?

Для придбання ОВДП потрібно:

Відкрити рахунок в Банку в цінних паперах

Укласти генеральний договір про надання інвестиційних послуг з банком

Обрати ОВДП (валюту, кількість, термін погашення і т.д.) і оформити заявку на їх покупку

Перерахувати кошти на покупку ОВДП

Після цього Банк від імені Клієнта укладе угоду, придбає ОВДП і зарахує їх на рахунок в цінних паперах. Вся ця процедура займає близько 3 днів. В кінці терміну Міністерство фінансів перерахує Клієнту на його рахунок в Банку номінальну вартість цінних паперів плюс накопичені відсотки, та інвестор може отримати грошові кошти в валюті покупки ОВДП в повному обсязі.

Переваги придбання ОВДП для юридичних осіб:

  • ОВДП - це державні цінні папери, РАДАБАНК є надійним зберігачем цих цінних паперів;
  • Висока прибутковість ОВДП (набагато вище платності на залишок і ставок за депозитами);
  • Високоліквідна застава для кредитування підприємства для поповнення обігових коштів;
  • Інвестувати в цінні папери з професійною командою фахівців РАДАБАНК – просто та легко.

Переваги придбання ОВДП для юридичних осіб в доларах США та євро:

  • Хеджування валютних ризиків;
  • Сума купонного доходу та сума за придбані ОВДП по закінченню терміну перераховується Клієнту на поточний рахунок в валюті вкладу;
  • Через те, що сума купонного доходу та сума за придбані ОВДП по закінченню терміну дії не є валютною виручкою, ці суми не підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України.
Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами
Тарифи на послуги Депозитарної установи РАДАБАНК, що надаються Депонентам
Тарифи на послуги торговця цінними паперами РАДАБАНК.
Тарифний пакет «Юридична особа-резидент, юридична особа-нерезидент»
Контакт-центр

Безкоштовно зі всіх номерів на території України