Правила заповнення реквізиту «Призначення платежу»

Правила заповнення реквізиту «Призначення платежу» в платіжному дорученні в системі «RB24»

Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу.

Згідно з главою 3 Інструкції про безготівкові

розрахунки в Україні в національній валюті,

затвердженою Постановою правління НБУ

від 21.01.04 №22.

  • У полі «Призначення платежу» зазначте, будь ласка, повну інформацію про платіж та документ, на підставі якого він здійснюється (договір або інший документ, його номер та дата).
  • Зазначте наявність податку на додану вартість (ПДВ). Наприклад, «без ПДВ» або «у т.ч. ПДВ» (у разі, якщо в документі, на підставі якого здійснюється платіж є така інформація).
  • При перерахуванні Вами коштів на рахунок іншої фізичної особи або на власний рахунок у полі «Призначення платежу» може бути зазначено, наприклад: «Перерахування власних коштів», «Приватний переказ», «Перерахування коштів на власний рахунок», «Поповнення власного рахунку» тощо.
  • При сплаті за комунальні послуги вкажіть, будь ласка, номер особового рахунку (лицевой счет), адресу, по якій сплачуєте та період у разі необхідності.
  • При перерахуванні Вами коштів до бюджету реквізит «Призначення платежу» заповнюється з урахуванням «Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року N 666).

При сплаті платежів до бюджету поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

поле N 1: друкується службовий код (знак) "*" (ознака платежу);

поле N 2: друкується розділовий знак ";";

друкується код виду сплати (формат ссс - тризначне число);

поле N 3: друкується розділовий знак ";";

друкується один з нижченаведених реквізитів:

а) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

б) реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер

паспорта громадянина України, якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства

доходів і зборів України (далі - Міндоходів) і має відповідну відмітку у паспорті;

в) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється Міндоходів (завжди має 9 цифр);

у разі здійснення платником податків - юридичною особою сплати за відокремлений підрозділ друкується код за ЄДРПОУ

відокремленого підрозділу, за який здійснюється така сплата;

поле N 4: друкується розділовий знак ";";

друкується роз`яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені

вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля "Призначення платежу" електронного розрахункового документа

системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу ";" у тексті не допускається;

у разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов`язково вказується код класифікації доходів бюджету.

поле N 5: друкується розділовий знак ";";

поле N 6: друкується розділовий знак ";";

поле N 7: друкується розділовий знак ";";

Приклади правильного призначення платежу:

  • Оплата товарів

«Оплата за косметику згідно рахунку № 25 від 14.05.2013р. в т. ч. ПДВ.»

  • Оплата послуг

«Оплата за поліграфічні послуги згідно рах. № 365 від 15.07.13. Без ПДВ.»

  • Перерахування Вами коштів на рахунок іншої фізичної особи або на власний рахунок:

«Перерахування власних коштів»

або

«Приватний переказ»

або

«Перерахування коштів на власний рахунок»

тощо.

  • Перерахування коштів до бюджету

1). У разі сплати фізичною особою з реєстраційним номером облікової картки платника податків  2000120559 або із серією та номером паспорта громадянина України АА111111 (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) податку на дохід фізичної особи:

*

;101

; 2000120559

;податок на доходи фізичної особи за липень 2013 року

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("101" - сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

4 - друкується роз`яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється;

2). У разі сплати фізичною особою з реєстраційним номером облікової картки платника податків 1234567890 або із серією та номером паспорта громадянина України АА111111 (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) земельного податку

*

;101

;1234567890

;земельний податок

;

;

;

*

;101

;АА111111

;земельний податок

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("101" - сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

4 - друкується роз`яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється;

Список де яких кодів видів сплати, які вказуються в полі "Призначення платежу" розрахункового документа:

Код виду сплати  Вид сплати 
за податками і зборами
101 Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску*
121 Сплата адміністративного штрафу*
128 Сплата суми податків, зборів / єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб*
131 Сплата грошового зобов`язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів аудиту* 
133 Сплата суми податків і зборів, єдиного внеску, штрафних (фінансових) санкцій, пені, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб*
138 Сплата грошового зобов`язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб (інші надходження)*
за митними платежами
350 Передоплата (доплата) митних платежів*
354 Сплата грошового зобов`язання, визначеного за результатами документальної невиїзної перевірки підрозділів аудиту* 
355 Сплата грошового зобов`язання, визначеного за результатами документальної виїзної перевірки підрозділів аудиту* 
Наверх