Інформація про загальні збори акціонерів

З метою виконання вимог ст.77, 78 Закону України «Про акціонерні товариства», змін у Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів №1713 від 16.12.2014 року в частині розміщення інформації про акціонерні товариства, яка підлягає оприлюдненню на сторінці банку в мережі Інтернет, АТ «АБ «РАДАБАНК» представляє увазі наступну інформацію:

Протоколи Загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів акціонерів

Архів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (01.11.2018)

Наверх