Публічні договори

Зміни до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, які набувають чинності з 03.09.2018р.

Повідомлення про внесення змін до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, що набувають чинності з 03.09.2018 року  
     
Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб  
     
Додаток 1: Заява-згода на приєднання до Договору  
Додаток 1.1: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків)  
Додаток 1.2: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків, що відкриваютсья для довіреної особи, законного представника, піклувальника)  
     
Додаток 2.1: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитного рахунка в національній, іноземній валютах та банківських металах)  
Додаток 2.2: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитних рахунків в національній та іноземній валюті, що відкриваються однією фізичною особою на ім`я іншої фізичної особи /на ім`я малолітніх осіб/ на ім`я  фізичної особи, визнаної судом недієздатною/ на ім`я  фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена)   
Додаток 2.3: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитних рахунків в національній та іноземній валюті з видачею депозитного сертифікату)   
     
Додаток 3: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитного рахунка в національній та іноземній валютах. «Web-банкинг»)  
     
Додаток 4: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків, що передбачають використання спеціального платіжного засобу (платіжних карток) в національній та іноземній валютах)  
     
Додаток 5: Заява на приєднання до Договору (овердрафт на платіжну картку)  
Додаток 6: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування  кредитної картки з відновлювальною кредитною лінією в формі овердрафта)  
     
Додаток 9.1: Заява на приєднання до Договору (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (1 ключ)  
Додаток 9.2: Заява на приєднання до Договору (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (2 ключа)  
     
Додаток 10.1: Заява на продовження терміну користування індивідуальним сейфом за Договором (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (1 ключ)  
Додаток 10.2: Заява на продовження терміну користування індивідуальним сейфом за Договором (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (2 ключа)  
     
Додаток 11: Заява на приєднання до Договору (послуга «Web-Банкінг для приватних клієнтів»)  
Додаток 12: Заява на приєднання до Договору (послуга «Регулярні платежі»)  
     
Додаток 13: Заява про обслуговування платіжної картки  
Додаток 14: Заява про закриття рахунку/послуги в рамках Договору  
     
Додаток 15: Правила користування платіжною карткою  
     
Додаток 17: Заява про встановлення фінансового телефону / кодового слова   
     
Додаток 20: Типові умови та положення надання Додаткових послуг держателям карток MasterCard  


Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб  
     
Додаток 1.1: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків)  
Додаток 1.2: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків, що відкриваютсья для довіреної особи, законного представника, піклувальника)  
     
Додаток 2.1: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитного рахунка в національній, іноземній валютах та банківських металах)  
Додаток 2.2: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитних рахунків в національній та іноземній валюті, що відкриваються однією фізичною особою на ім`я іншої фізичної особи /на ім`я малолітніх осіб/ на ім`я  фізичної особи, визнаної судом недієздатною/ на ім`я  фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена)   
Додаток 2.3: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитних рахунків в національній та іноземній валюті з видачею депозитного сертифікату)   
     
Додаток 3: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитного рахунка в національній та іноземній валютах. «Web-банкинг»)  
     
Додаток 4: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків, що передбачають використання спеціального платіжного засобу (платіжних карток) в національній та іноземній валютах)  
     
Додаток 5: Заява на приєднання до Договору (овердрафт на платіжну картку)  
Додаток 6: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування  кредитної картки з відновлювальною кредитною лінією в формі овердрафта)  
     
Додаток 7: Умови надання та обслуговування Овердрафтів та Умови відкриття, обслуговування кредитних карток для клієнтів ПАТ «АБ «РАДАБАНК»  
Додаток 8: Правила користування клубною карткою Priority Pass  
     
Додаток 9.1: Заява на приєднання до Договору (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (1 ключ)  
Додаток 9.2: Заява на приєднання до Договору (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (2 ключа)  
     
Додаток 10.1: Заява на продовження терміну користування індивідуальним сейфом за Договором (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (1 ключ)  
Додаток 10.2: Заява на продовження терміну користування індивідуальним сейфом за Договором (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (2 ключа)  
     
Додаток 11: Заява на приєднання до Договору (послуга «Web-Банкінг для приватних клієнтів»)  
Додаток 12: Заява на приєднання до Договору (послуга «Регулярні платежі»)  
     
Додаток 13: Заява про обслуговування платіжної картки  
Додаток 14: Заява про закриття рахунку/послуги в рамках Договору  
     
Додаток 15: Правила користування платіжною карткою  
Додаток 16: Правила користування індивідуальним сейфом  
     
Додаток 17: Заява про встановлення фінансового телефону / кодового слова   
Додаток 18: Правила користування сервісом Google Pay   
   
Додаток 19: Заява про купівлю/продаж/конвертацію іноземної валюти або банківських металів  
     
Тарифи на обслуговування в рамках Публічного Договору    
Наверх