Публічні договори

Зміни до Тарифів в рамках Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, які набувають чинності з 18.03.2019р.

Повідомлення про внесення змін до Тарифів в рамках Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, що набувають чинності з 18.03.2019 року
 
     
Tарифи на розрахункове обслуговування платіжних карток фізичних осіб:  
- Зарплатні картки  

- Зарплатні картки (якщо Договір з підприємством було заключено до 31.05.2017р.)

 

- Пенсійні (соціальні) картки

 

- Картка «Електронний гаманець»

 

- Віртуальна картка «Вільний Internet»

 
- Картка «STARtcard»  
- Депозитні та особисті картки  
- Пакет для VIP-клієнтів «Преміум - все враховано»  
- Пакет для VIP-клієнтів «Еліт»  
- Пакет послуг «RADAcard»  
- Платіжні картки відкриття та перевипуск яких припинено  
- Програма «ReForm»  
     
Тарифи на поточні рахунки та тарифи на послуги з разрахунково-касового обслуговування клієнтів – фізичних осіб (крім фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність):    

- В національній валюті України

 

- В іноземних валютах

 
- Тарифний пакет «Вкладний»  
     
Тарифи на обслуговування в системі дистанційного обслуговування «Web-Банкінг для приватних клієнтів»  
     
Тарифи на послугу «Регулярні платежі»  


Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб  
     
Додаток 1: Заява-згода на приєднання до Договору   
     
Додаток 1.1: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків)  
Додаток 1.2: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків, що відкриваються однією фізичною особою на ім`я іншої фізичної особи /на ім`я малолітніх осіб/ на ім`я  фізичної особи, визнаної судом недієздатною/ на ім`я  фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена)  
     
Додаток 2.1: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитного рахунка в національній, іноземній валютах та банківських металах)  
Додаток 2.2: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитних рахунків в національній та іноземній валюті, що відкриваються однією фізичною особою на ім`я іншої фізичної особи /на ім`я малолітніх осіб/ на ім`я  фізичної особи, визнаної судом недієздатною/ на ім`я  фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена)   
Додаток 2.3: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитних рахунків в національній та іноземній валюті з видачею депозитного сертифікату)   
     
Додаток 3: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитного рахунка в національній та іноземній валютах. «Web-банкінг»)  
     
Додаток 4: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків, що передбачають використання спеціального платіжного засобу (платіжних карток) в національній та іноземній валютах)  
     
Додаток 5: Заява на приєднання до Договору (овердрафт на платіжну картку)  
Додаток 6: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування  кредитної картки з відновлювальною кредитною лінією в формі овердрафта)  
     
Додаток 7: Умови надання та обслуговування Овердрафтів та Умови відкриття, обслуговування кредитних карток для клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК»  
Додаток 8: Правила користування клубною карткою Priority Pass  
     
Додаток 9.1: Заява на приєднання до Договору (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (1 ключ)  
Додаток 9.2: Заява на приєднання до Договору (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (2 ключа)  
     
Додаток 10.1: Заява на продовження терміну користування індивідуальним сейфом за Договором (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (1 ключ)  
Додаток 10.2: Заява на продовження терміну користування індивідуальним сейфом за Договором (надання в тимчасове користування індивідуальним сейфом (2 ключа)  
     
Додаток 11: Заява на приєднання до Договору (Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб)  
Додаток 12: Заява на приєднання до Договору (послуга «Регулярні платежі»)  
     
Додаток 13: Заява про обслуговування рахунку  
Додаток 14: Заява про закриття рахунку / відмову від послуги  
     
Додаток 15: Правила користування платіжною карткою  
Додаток 16: Правила користування індивідуальним сейфом  
     
Додаток 17: Заява про зміну фінансового телефону / кодового слова   
Додаток 18: Правила користування сервісом Google Pay   
     
Додаток 19: Заява про купівлю/продаж/конвертацію іноземної валюти або банківських металів   
Додаток 20: Типові умови та положення надання Додаткових послуг держателям карток MasterCard   
     
Тарифи на обслуговування в рамках Публічного Договору    
Наверх