fbpx

Публічні договори для Бізнесу

Договір комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв – Клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – Договір)
Додаток 1: Заява на приєднання до Договору (Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб)
Додаток 2.1: Заява на припинення послуги
Додаток 3.1: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків юр. особі)
Додаток 3.1.1: Заява на приєднання до Договору (про відкриття рахунку)
Додаток 3.2: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування рахунків ФОП та СЗО)
Додаток 3.3: Заява про закриття рахунку
Додаток 3.4: Заява на приєднання до Договору (про договірне списання з поточних рахунків)
Додаток 3.5: Заява на приєднання до Договору (про зміну тарифного пакету)
Додаток 3.6: Заява на приєднання до Договору (Заява прийом платежів на користь Клієнта від третіх осіб)
Додаток 4.1: Заява на видачу корпоративної платіжної картки
Додаток 4.2: Заява про обслуговування корпоративної картки
Додаток 5.1: Заява про надання послуг з дистанційного обслуговування рахунків
Додаток 5.2: Заява на підключення до системи «Webанкінг для корпоративних клієнтів» без використання генератору одноразових паролів
Додаток 5.3: Заява про встановлення/зміну номеру телефону для отримання інформації
Додаток 6.1: Заява на приєднання до Договору (на відкриття та обслуговування поточних рахунків на користь фізичних осіб, що передбачають використання спеціальних платіжних засобів, для здійснення операцій по зарахуванню виплат підприємством)
Додаток 2 до Додатку 6.1: Перелік співробітників в електронному вигляді, на користь яких відкриваються рахунки
Додаток 7.1: Заява на приєднання до Договору (про встановлення ліміту овердрафту)
Додаток 8.1: Заява на приєднання до Договору (про використання карток, як платіжного засобу в торговій (сервісній) мережі) – «Еквайринг»)
Додаток 10.1: Заява на приєднання до Договору (про розміщення банківського вкладу)
Додаток 10.2: Заява на приєднання до Договору (про розміщення банківського вкладу – транш «ДЕПОЗИТНА ЛІНІЯ»)
Додаток 10.3: Заява на приєднання до Договору (про розміщення банківського вкладу («ЗМІНА УМОВ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ»)
Додаток 11.1: Заява на приєднання до Договору (Договір про надання тендерної гарантії)
Додаток 11.2: Заява на приєднання до Договору (зміна умов Договору про надання тендерної гарантії)
Додаток 12.1: Заява на купівлю іноземної валюти або банківських металів (для суб’єкта підприємницької діяльності)
Додаток 12.2: Заява на продаж іноземної валюти або банківських металів (для суб’єкта підприємницької діяльності)
Додаток 12.3: Заява на обмін однієї валюти на іншу або банківських металів (для суб`єкта підприємницької діяльності)
Додаток 12.4: Заява на купівлю банківських металів з фізичною поставкою
Додаток 13: Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком/рахунками клієнта Банку
Додаток 14: Заява на приєднання до Договору (на встановлення інших умов обслуговування)