fbpx

Публічні договори для приватних осіб

Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб

Додаток 1: Заява на приєднання до Договору
Додаток 1.1: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків)
Додаток 1.2: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування поточних рахунків, що відкриваються однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи /на ім’я малолітніх осіб/ на ім’я  фізичної особи, визнаної судом недієздатною/ на ім’я  фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена)
Додаток 2.1: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитного рахунка в національній, іноземній валютах та банківських металах)
Додаток 2.2: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитних рахунків в національній та іноземній валюті, що відкриваються однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи /на ім’я малолітніх осіб/ на ім’я  фізичної особи, визнаної судом недієздатною/ на ім’я  фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена)
Додаток 2.3: Заява на приєднання до Договору (відкриття та обслуговування депозитних рахунків в національній та іноземній валюті з видачею депозитного сертифікату)
Додаток 3: Правила користування сервісом Google Pay/Apple Pay
 
Додаток 4: Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (відкриття і обслуговування поточних рахунків, що передбачає використання електронного платіжного засобу)
Додаток 4.1: Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (відкриття і обслуговування поточних рахунків, що передбачає використання електронного платіжного засобу, що відкриваються однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи /на ім’я малолітніх осіб/ на ім’я  фізичної особи, визнаної судом недієздатною/ на ім’я  фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена
Додаток 5: Заява на приєднання до Договору (овердрафт на платіжну картку)
Додаток 6: Типові умови та положення надання Додаткових послуг держателям карток MasterCard
Додаток 7: Умови надання та обслуговування Овердрафтів для клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК»
Додаток 8: Правила користування клубною карткою Priority Pass
Додаток 9.1: Заява на приєднання до Договору (надання в тимчасове користування індивідуальних сейфів для зберігання документів, грошових коштів та цінностей (1 ключ)
Додаток 9.2: Заява на приєднання до Договору (надання в тимчасове користування індивідуальних сейфів для зберігання документів, грошових коштів та цінностей (2 ключа)
Додаток 10.1: Заява на продовження терміну користування індивідуальним сейфом за Договором (надання в тимчасове користування індивідуальних сейфів для зберігання документів, грошових коштів та цінностей (1 ключ)
Додаток 10.2: Заява на продовження терміну користування індивідуальним сейфом за Договором (надання в тимчасове користування індивідуальних сейфів для зберігання документів, грошових коштів та цінностей (2 ключа)
Додаток 11: Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб
Додаток 12: Заява на приєднання до Договору (регулярні платежі)
Додаток 13: Заява про обслуговування рахунку
Додаток 14: Заява на закриття рахунку / відмову від послуги
Додаток 15: Правила користування платіжною карткою
Додаток 16: Заява на купівлю/продаж/конвертацію іноземної валюти або банківських металів
Додаток 17: Заява про зміну фінансового телефону та кодового слова
Тарифи на обслуговування в рамках Публічного Договору