fbpx

Депозит «RADAGOLD»

Депозит «RADAGOLD» – вклад у дорогоцінних металах з виплатою відсотків у кінці терміну.

Приймається в банківських металах (золото 999,9 проби визнаних виробників) в зливках вагою від 1  до 100 г, придбаних в касі РАДАБАНК, без вилучення з каси Банку.

 • Мінімальна сума вкладу: 50 г. Максимальна сума - не обмежена
 • Термін залучення: 6, 12, 18, 24 місяці
 • Мінімальна сума поповнення вкладу: 5 г*

*Поповнення суми вкладу можливе протягом всього терміну дії договору

Виплата відсотків за вкладом

Нараховані відсотки сплачуються в кінці строку в національній валюті за курсом НБУ на дату операції, шляхом перерахування на поточний / картковий рахунок у національній валюті, відкритий в РАДАБАНК та зазначений вкладником у Заяві на приєднання на відкриття депозиту.

Основні умови вкладу RADAGOLD

Вклад з можливістю дострокового розірвання договору та без можливості часткового зняття.

«RADAGOLD»
Передбачена можливість автоматичної пролонгації договору за заявою Клієнта

 • Вид банківського металу: Золото (XAU) 
 • Мінімальна сума вкладу: 50 г. Максимальна сума - не обмежена
 • Річна відсоткова ставка, %:
 • 6 міс. (183) - 0,50
 • 12 міс. (370) - 0,50
 • 18 міс. (550) - 0,50
 • 24 міс. (730) - 0,50
Необхідні документи для оформлення депозитного договору фізичним особам:
 • Паспорт;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Основні умови вкладу RADAGOLD

Вклад з можливістю дострокового розірвання договору та без можливості часткового зняття.

Мінімальна сума вкладу

Вид банківського металу
Річна відсоткова ставка, %

6 міс.

(183)

12 міс.

(370)

18 міс.

(550)

24 міс.

(730)

«RADAGOLD»
Передбачена можливість автоматичної пролонгації договору за заявою Клієнта

50 г

Золото (XAU)  0,50 0,50 0,50

0,50

 

 
Необхідні документи для оформлення депозитного договору фізичним особам:
 • Паспорт;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

ПРОЛОНГАЦІЯ ДОГОВОРУ

Передбачена, за бажанням Клієнта, можливість автоматичної пролонгації договору.

Пролонгація (автолонгація) вкладу – автоматичне подовження дії договору банківського вкладу після завершення терміну його дії. За замовчуванням передбачена для певних видів вкладів згідно умов вкладу. Лонгації підлягає тільки сума вкладу. Згідно умов договору  нараховані відсотки сплачуються в кінці строку дії вкладу (депозиту) RADAGOLD. Новий термін залучення вкладу починається на наступний день, після закінчення попереднього терміну за процентною ставкою, що діє в банку по даному виду вкладу на дату початку нового терміну залучення вкладу.

Пролонгація відбувається на наступних умовах:

За умови, якщо на дату закінчення строку залучення Вкладу відповідний вид вкладу та можливість автоматичного подовження передбачені умовами розміщення банківських вкладів.
Якщо на дату подовження вкладу відповідного виду вкладу в Банку не існує, Банк письмово або через SMS повідомляє про це клієнта за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку, не пізніше, ніж за 2 календарних дні до закінчення терміну вкладу, а кошти з депозитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, перераховуються рахунок, який вказаний в заяві на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» як рахунок повернення депозиту.

Клієнт має право відмовитися від автолонгації вкладу в будь-який момент дії договору шляхом:

 • звернення до підрозділу Банку та поданням письмової заяви про відмову від пролонгації вкладу;
 • звернення до Контакт-центру Банку;
 • відключення автолонгації у RB24.

Продовження строку вкладу на новий строк здійснюється без присутності вкладника та укладання будь-яких договорів, заяв та додаткових угод.

Клієнт має право замовити включення раніше відключеної автолонгації вкладу не пізніше дня, що передує даті повернення вкладу, шляхом:

 • звернення до підрозділу Банку та подання письмової заяви про включення автолонгації вкладу;
 • звернення до Контакт-центру Банку;
 • включення автолонгації у RB24.

У останній день строку дії договору банківського вкладу, відмова Клієнта від лонгації приймається протягом операційного часу Банку та виплата суми вкладу та процентів здійснюється на наступний Операційний (робочий) день. Включення лонгації у передостанній робочий день строку дії договору банківського вкладу, також можливе протягом операційного часу Банку.

У випадку дострокового розірвання договору Клієнт письмово повідомляє про це Банк. Днем розірвання договору вважається день надання Заяви на дострокове розірвання вкладу. При достроковому розірванні договору депозиту відсотки перераховуються за фактичний термін знаходження вкладу на депозитному рахунку за ставкою 0,01% річних.

ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги
 • для послуги залучення банківського вкладу (депозиту) – під час нарахування банком доходів у вигляді процентів враховується, що отриманий дохід підлягає оподаткуванню і виплаті підлягають суми доходу від вкладної (депозитної) операції після оподаткування (сплати податків та зборів) відповідно до Податкового кодексу України.
Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту)

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

 • строк розміщення вкладу (депозиту) може бути автоматично продовжений на такий самий строк, якщо це передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту);
 • кількість продовжень строку розміщення вкладу (депозиту) не обмежується, якщо інше не передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту).

Умовами залучення банківських вкладів для певних видів Вкладів за замовчуванням передбачена автоматична  Пролонгація Договору банківського вкладу. Інформація щодо  Пролонгації Вкладу зазначається в Заяві на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб».

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)

 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:

 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

Клієнт має право на відмову від договору згідно з законодавством та/або договором укладеним між Банком та клієнтом/умовами вкладу.

Розрахунок прогнозованих доходів та витрат (суми податків і зборів), пов’язаних із розміщенням строкового вкладу, визначається на дату укладання договору і надається на вимогу вкладника під час укладення договору згідно до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників.

Почніть накопичувати просто зараз!

Тисніть на кнопку, та наші консультанти із задоволенням дадуть відповіді на всі Ваші запитання.