fbpx

Депозит «RADAGOLD» НА ТЕРМІН

Депозит «RADAGOLD» НА ТЕРМІН – вклад у дорогоцінних металах з виплатою відсотків у кінці терміну.

Приймається в банківських металах (золото 999,9 проби визнаних виробників) в зливках вагою від 1  до 100 г, придбаних в касі РАДАБАНК, без вилучення з каси Банку.

  • Мінімальна сума вкладу: 50 г
  • Термін залучення: 6, 12, 18, 24 місяці
  • Мінімальна сума поповнення вкладу: 5 г*

*Поповнення суми вкладу можливе протягом всього терміну дії договору

Виплата відсотків за вкладом

Нараховані відсотки сплачуються в кінці строку в національній валюті за курсом НБУ на дату операції, шляхом перерахування на поточний / картковий рахунок у національній валюті, відкритий в РАДАБАНК та зазначений вкладником у Заяві на приєднання на відкриття депозиту.

Основні умови вкладу RADAGOLD

Вклад на термін без можливості часткового зняття та дострокового розірвання договору.

Мінімальна сума вкладу

Вид банківського металу
Річна відсоткова ставка, %

6 міс.

(183)

12 міс.

(370)

18 міс.

(550)

24 міс.

(730)

«RADAGOLD» на термін
Передбачена можливість автоматичної пролонгації договору за заявою Клієнта

50 г

Золото (XAU)  1,00 1,50 1,50

1,50

 

Необхідні документи для оформлення депозитного договору фізичним особам:
  • Паспорт;
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Пролонгація договору

Передбачена, за бажанням Клієнта, можливість автоматичної пролонгації договору.

Пролонгація (автолонгація) вкладу – автоматичне подовження дії договору банківського вкладу після завершення терміну його дії. За замовчуванням передбачена для певних видів вкладів згідно умов вкладу. Лонгації підлягає сума вкладу, нараховані відсотки зараховуються на відповідний рахунок, вказаний вкладником. Новий термін залучення вкладу починається на наступний день, після закінчення попереднього терміну за процентною ставкою, що діє в банку по даному виду вкладу на дату початку нового терміну залучення вкладу.

Пролонгація відбувається на наступних умовах:

За умови, якщо на дату закінчення строку залучення Вкладу відповідний вид вкладу та можливість автоматичного подовження передбачені умовами розміщення банківських вкладів.
Якщо на дату подовження вкладу відповідного виду вкладу в Банку не існує, Банк письмово або через SMS повідомляє про це клієнта за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку, не пізніше, ніж за 2 календарних дні до закінчення терміну вкладу, а кошти з депозитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, перераховуються рахунок, який вказаний в заяві на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» як рахунок повернення депозиту.

Клієнт має право відмовитися від автолонгації вкладу в будь-який момент дії договору шляхом:

звернення до підрозділу Банку та поданням письмової заяви про відмову від пролонгації вкладу;
звернення до Контакт-центру Банку;
відключення автолонгації у RB24.

Продовження строку вкладу на новий строк здійснюється без присутності вкладника та укладання будь-яких договорів, заяв та додаткових угод.

Клієнт має право замовити включення раніше відключеної автолонгації вкладу не пізніше дня, що передує даті повернення вкладу, шляхом:

звернення до підрозділу Банку та подання письмової заяви про включення автолонгації вкладу;
звернення до Контакт-центру Банку;
включення автолонгації у RB24.

У останній день строку дії договору банківського вкладу, відмова Клієнта від лонгації приймається протягом операційного часу Банку та виплата суми вкладу та процентів здійснюється на наступний Операційний (робочий) день. Включення лонгації у передостанній робочий день строку дії договору банківського вкладу, також можливе протягом операційного часу Банку.

Почніть накопичувати просто зараз!

Тисніть на кнопку, та наші консультанти із задоволенням дадуть відповіді на всі Ваші запитання.