Тарифи РКО для Клієнтів Малого та середнього бізнесу

  

Тарифні пакети РКО для Клієнтів Малого та середнього бізнесу.

 

Банк пропонує для Клієнтів Малого та середнього бізнесу (юридичних осіб, приватних підприємців, та самозайнятих осіб) різноманітні тарифні пакети на розрахунково-касове обслуговування, наповнення банківськими послугами та продуктами яких  залежіть від об’ємів платежів та розмірів Вашого бізнесу.

В таблиці наведені основні параметри пропозицій щодо тарифних пакетів, підключившись на які Ви отримуєте:

  • Безкоштовні (пільгові) платежі в інші Банки
  • Безкоштовне підключення та обслуговування в системі дистанційного обслуговування WEB-банкінг
  • Безкоштовне СМС-інформування про рух коштів на рахунку
  • Безкоштовний випуск та обслуговування корпоративної платіжної карти
  • При відкритті тарифного пакету РКО «S»/«M»/«L»/«XL» Клієнт має право отримати овердрафт на поточний рахунок до 100 000 грн.

Послуга Тарифний пакет «S» Тарифний пакет «M» Тарифний пакет «L» Тарифний пакет «XL»

Відкриття першого поточного рахунку або рахунку для формування статутного фонду Клієнта

25 грн.
Відкриття карткового рахунку (корпоративна картка) Входить у вартість щомісячної абонентської плати за ведення поточного рахунку
Перехід з діючого тарифного пакету («Базовий» або «Бізнес») на тарифні пакети L”, S, “M”, “XL 25 грн.
Щомісячна абонентська плата за ведення поточного рахунку 65 грн. 120 грн. 225 грн. 600 грн.

Підключення системи дистанційного обслуговування ВЭБ-Банкінг для корпоративних клієнтів

Входить у вартість щомісячної абонентської плати за ведення поточного рахунку
Проведення в операційний та післяопераційний час переказів з поточних рахунків за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки відкриті в АТ «АБ «РАДАБАНК» з застосуванням документа на переказ (крім документа на переказ готівки):
- на паперових носіях Входить у вартість щомісячної абонентської плати за ведення поточного рахунку
- з використанням системи ВЭБ-Банкінг Входить у вартість щомісячної абонентської плати за ведення поточного рахунку
Кількість безкоштовних платіжних доручень на рахунки відкриті в інших банках на місяць в системі ВЭБ-Банкінг / Паперовий носій 5/3 10/5 50/10 110/10
Проведення в операційний час переказів з поточних рахунків Клієнта на рахунки відкриті в інших банках з застосуванням документа на переказ (крім документа на переказ готівки) понад  безкоштовні платіжні доручення:
- на паперових носіях 10 грн.
- з використанням ВЭБ-Банкінг 3 грн. 2,5 грн. 2 грн. 1 грн.
Чекова книжка 90 грн. (з ПДВ)
Видача готівкових коштів з поточного рахунку 0,8% від суми (не менше 20 грн.) 0,75% від суми (не менше 20 грн.) 0,70% від суми (не менше 20 грн.) 0,5% від суми (не менше 20 грн.)
Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок Входить у вартість щомісячної абонентської плати за ведення поточного рахунку
Всі послуги, які надаються Клієнтам в рамках тарифних пакетів «S» «M» «L» «XL», наведені нижче:
 
Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб (крім банків), фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять професійну незалежну діяльність у національній грошовій валюті України:
- Тарифні пакети «S», «M», «L», «XL»
- Загальні тарифи для пакетів «S», «M», «L», «XL»
Тарифи на послуги, що надаються юридичним особам (крім банків) та фізичним особам-підприємцям при проведенні операцій в іноземній валюті: 
- Тарифний пакет «Біржовий»
   
Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування суб’єктів господарювання: юридичних осіб (крім банків), фізичних  осіб - підприємців у банківських металах:  
Тарифний пакет «Golden Star»
   
Тарифний пакет «Кредитний»
   

Архів тарифів

Контакти для детальної інформації

Наверх