Тарифи бізнесу для Клієнтів, виручка понад 10 млн. грн. за рік

  

Тарифна політика Банку заснована на принципі отримання справедливої ​​винагороди за надані послуги і базується на принципах гнучкості банківських тарифів, їх оперативне використання при виконанні банківських операцій, в індивідуальному підході до обслуговування клієнта.Для окремих клієнтів можуть встановлюватися індивідуальні тарифи на постійній основі або на певний строк. Встановлення індивідуальних тарифів допускається, якщо є підстави вважати, що сумарна прибутковість по обслуговуванню клієнта за певний період перевищує сумарну собівартість за наданими послугами за цей же період.

Тарифи на послуги за кредитними операціями, які надаються юридичним особам (крім банків) та фізичним особам-підприємцям в національній валюті України. Тарифний пакет «Базовий»  
Пакетні тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб (крім банків), фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, що провадять професійну незалежну діяльність у національній грошовій валюті України  
     
Тарифи на послуги, що надаються юридичним особам (крім банків) та фізичним особам-підприємцям при проведенні операцій в іноземній валюті. Тарифний пакет «Біржовий»  
Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб (крім банків) та фізичних осіб - підприємців у національній грошовій валюті України. Тарифний пакет «Кредитний»  
     
Загальні тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб (крім банків), фізичних осіб-підприємців, та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність у національній та іноземній валютах  

     
Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування суб’єктів господарювання: юридичних осіб (крім банків), фізичних  осіб - підприємців у банківських металах. Тарифний пакет «Golden Star»  

Архів тарифів

Контакти для детальної інформації

Наверх