fbpx

Тарифи Банку

Тарифи Банку

засновані на принципі отримання справедливої ​​винагороди за надані послуги і базуються на принципах гнучкості банківських тарифів, їх оперативному використанні при виконанні банківських операцій, в індивідуальному підході до обслуговування Клієнта.

Для окремих Клієнтів можуть встановлюватися індивідуальні тарифи на постійній основі або на певний термін. Встановлення індивідуальних тарифів допускається, якщо є підстави вважати, що сумарна прибутковість по обслуговуванню Клієнта за певний період перевищує сумарну собівартість за наданими послугами за цей же період.

Загальні Тарифи на ведення та обслуговування рахунків
Тарифи на розрахункове обслуговування платіжних карток фізичних осіб:
Зарплатні картки
Зарплатні картки (якщо Договір з підприємством був заключений до 31.05.2017р.)
Пенсійні (соціальні) картки
Картка «Електронний гаманець»
Віртуальна картка «Вільний Internet»
Депозитні та особисті картки
Пакет для VIP-Клієнтів «Преміум-поРАДА»
Пакет для VIP-Клієнтів «Преміум – легкий»
Пакет для VIP-Клієнтів «Преміум – все враховано»
Пакет для VIP-Клієнтів «Еліт»
Пакет послуг «RADAcard»
Програма «Сo-brand»
Платіжні картки, відкриття та перевипуск яких припинено
Програма «ReForm»
Тарифи на поточні рахунки та тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування Клієнтів – фізичних осіб (крім фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність):
В національній валюті України. Тарифний пакет «Базовий»
В національній валюті України. Тарифний пакет «Безготівковий»
В національній валюті України. Тарифний пакет «Нотаріальний»
В іноземних валютах. Тарифний пакет «GLOBAL»
Тарифний пакет «Вкладний»
В банківських металах. Тарифний пакет «Вагомий»
Тарифи RADAbox
Поточний рахунок із спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування
Тарифний пакет «Дивіденди»
Тарифи на обслуговування в системі дистанційного обслуговування «RB24»
Тарифи на банківські послуги за користування індивідуальними сейфами
Інші тарифи на послуги Банку (поза Публічним Договором):
Тарифи на послуги Банку з обслуговування Клієнтів, які здійснюють операції без відкриття рахунку
Тарифи на операції з переказу коштів з використанням платіжних карток