"Депозит" на поточному рахунку

 

Валюта депозиту –  гривня.

Розмір мінімального і максимального залишку – вибирає Клієнт із запропонованих Банком 2-х тарифних пакетів:

  • «Старт»;
  • «Оптимальний».

Виплата відсотків – щомісячно.

Поповнення вкладу –  допускається на розсуд Клієнта без обмеження суми та терміну.

Часткове зняття  – допускається на розсуд Клієнта. 

Безперервний строк - якщо залишок на рахунку склав менше мінімальної суми (без урахування коштів, зарахованих на рахунок протягом банківського дня), відлік безперервного терміну зупиняється. Якщо залишок на рахунку знову перевищив мінімальну суму (без урахування коштів, зарахованих на рахунок протягом банківського дня), відлік безперервного періоду поновлюється. Тобто для того, щоб період вважався безперервним, в будь-який момент залишок коштів на рахунку повинен бути не нижче мінімальної суми. При переході в наступну шкалу безперервного періоду перерахунок відсотків, нарахованих за попередній період, не здійснюється.

Умови депозиту:

За 1 гривню відкривається другий поточний рахунок, який дозволяє вільно розпоряджатися коштами - поповнювати рахунок або перераховувати гроші з рахунку при першій же необхідності. Але відмінною рисою такого поточного рахунку є приємний бонус - на залишок коштів на поточному рахунку нараховуються відсотки підвищеною ставкою. Таким чином, банк надає Клієнту можливість накопичувати гроші без відкриття депозитного рахунку, без обмежень у строках вкладень і з можливістю вільного розпорядження своїми коштами. При цьому, чим більша сума залишку коштів на рахунку і чим довше кошти знаходяться на рахунку, тим вище розмір процентної ставки.

Залишок на поточному рахунку може бути нижче мінімальної межі, але нарахування відсотків і відлік безперервного терміну почнуться тільки після досягнення / перевищення мінімальної межі залишку.

Якщо залишок на рахунку склав менше мінімальної межі (без урахування коштів зарахованих на рахунок протягом банківського дня) відлік безперервного періоду зупиняється. Якщо залишок на рахунку знову досяг або перевищив мінімальну межу (без урахування коштів зарахованих на рахунок протягом банківського дня) відлік безперервного періоду поновлюється.

При переході в наступну шкалу безперервного періоду перерахунок відсотків, нарахованих за попередній період, не проводиться.

Мін. сума залишку на рахунку Макс. сума залишку на рахунку Валюта вкладу Річна процентна ставка (базова), %
3 – 5 дн. 6 – 11 дн. 12 – 20 дн. 21 – 30 дн. Більше 30 дн.

Тарифний пакет Старт
з виплатою процентів щомісячно

50 000 500 000 Гривня 6% 8% 9% 10% 11%

Тарифний пакет Оптимальний
з виплатою процентів щомісячно

500 001 4 000 000 Гривня 6% 8% 9% 10% 11%

  

 
Тарифи на банківські послуги розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб (крім банків) у національній грошовій валюті України в рамках продукту «Поточний депозит»

  • Тарифний пакет «Старт»                                                                  

  • Тарифний пакет «Оптимальний»

Отримати детальну інформацію та оформити заявку на відкриття депозиту

Наверх