Вимоги до осіб, які надають додаткові та супутні послуги при здійсненні кредитування

Вимоги до страхових компаній:

 1. Акредитації підлягають страхові компанії (резиденти), які зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством.
 2. Мінімальний розмір статутного капіталу (гарантійного депозиту)  страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, має бути  не меншим суми, еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страхуванням життя, - 10 млн. євро  за валютним обмінним курсом валюти України.
 3. Страхова компанія має бути представлена в регіонах присутності Банку.
 4. Строк операційної діяльності страхової компанії на ринку має складати не менше 5 років.
 5. Мають бути відсутніми невиконані вимоги Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 6. Мають бути відсутніми негативні аудиторські висновки за останні 3 роки.

Не можуть брати участь в акредитації страхові компанії:

 • з негативною кредитною історією, простроченої банківської заборгованістю понад 90 днів;
 • у ставлення яких застосовані або застосовуються процедури банкрутства, реорганізації, ліквідації, припинення діяльності, відкликані або припинені дії ліцензій або будь-яких дозвільних документів необхідних для здійснення цієї діяльності;
 • компанії, які надали недостовірну звітність/інформацію.

Суб`єкт оціночної діяльності повинен відповідати одночасно таким критеріям:

 • включення суб`єкта оціночної діяльності до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності;
 • наявність у суб`єкта оціночної діяльності чинного сертифіката за напрямами оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність з оцінки визначених видів забезпечення;
 • досвід практичної діяльності суб`єкта оціночної діяльності на ринку України з оцінки майна не менше ніж п`ять років, з яких не менше ніж три роки за напрямами оцінки майна визначених видів забезпечення;
 • досвід практичної діяльності оцінювачів, які виконують оцінку в складі суб`єкта оціночної діяльності, не менше ніж два роки, з яких не менше ніж один рік за напрямами оцінки майна визначених видів забезпечення;
 • відсутність упродовж трьох останніх років, що передують даті, на яку здійснюється оцінка кредитного ризику, інформації про суб`єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які виконують оцінку в його складі, щодо порушень нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні; фактів порушень обмежень щодо проведення оцінки майна, установлених законодавством України; рецензій на звіт про оцінку майна, що класифікується за такою ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Наверх