fbpx

«УХ ТИ!!!»

З можливістю дострокового розірвання договору
та збереженням відсотків

Основні умови

Відсоткова ставка

10,00 – 17,80%

річних

Термін вкладу

53 тижні
(371 день)
 

Мінімальна сума

від 1 000 ₴

Максимальна сума – не обмежена

Без можливості поповнення

Відсоткові ставки за депозитом

«УХ ТИ!!!»
Щотижнево наростаюча відсоткова ставка, щотижнева виплата відсотків (кожен 7-й день терміну договору)
Умовами залучення вкладу за замовчуванням передбачена автоматична пролонгація договору банківського вкладу

 • Валюта вкладу: Гривня
 • Мінімальна сума вкладу: 1000
 • Термін вкладу: 371 день
 • Річна відсоткова ставка, %:
 • Базова - 10,00
 • Щотижневе збільшення базової ставки (кожен 8-й день) - 0,15

Відсоткові ставки за депозитом

Мінімальна сума вкладу

Валюта вкладу Термін вкладу Відсоткова ставка, %
Базова


Щотижневе збільшення базової ставки (кожен 8-й день)

«УХ ТИ!!!»
Щотижнево наростаюча відсоткова ставка, щотижнева виплата відсотків (кожен 7-й день терміну договору)
Умовами залучення вкладу за замовчуванням передбачена автоматична пролонгація договору банківського вкладу

1 000

Гривня 371
день
10,00

0,15

ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

РАДАБАНК пропонує своїм Клієнтам оформити високоліквідний депозит в національній валюті «УХ ТИ!!!».

Термін залучення – 53 тижні (371 день), розмір вкладу – від 1 000 гривень.

Розмір відсоткової ставки за депозитом до запитання складає 10,00 – 17,80% річних, перший тиждень 10,00% і кожнен наступний тиждень додатково 0,15% (збільшується кожен 8-йдень). Чим довше кошти знаходяться в Банку – тим вища відсоткова ставка.

Виплата відсотків відбувається щотижня на 7-й день, починаючи з дня оформлення договору, а також при розірванні договору і поверненні Клієнту вкладених коштів.

Поповнення депозитного рахунку не передбачене.

Передбачена, за бажанням Клієнта, можливість автоматичної пролонгації договору.

Пролонгація (автолонгація) вкладу – автоматичне подовження дії договору банківського вкладу після завершення терміну його дії. За замовчуванням передбачена для певних видів вкладів згідно умов вкладу. Лонгації підлягає сума вкладу, нараховані відсотки зараховуються на відповідний рахунок, вказаний вкладником. Новий термін залучення вкладу починається на наступний день, після закінчення попереднього терміну за процентною ставкою, що діє в банку по даному виду вкладу на дату початку нового терміну залучення вкладу.

Пролонгація відбувається на наступних умовах:

За умови, якщо на дату закінчення строку залучення Вкладу відповідний вид вкладу та можливість автоматичного подовження передбачені умовами розміщення банківських вкладів.
Якщо на дату подовження вкладу відповідного виду вкладу в Банку не існує, Банк письмово або через SMS повідомляє про це клієнта за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку, не пізніше, ніж за 2 календарних дні до закінчення терміну вкладу, а кошти з депозитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, перераховуються рахунок, який вказаний в заяві на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» як рахунок повернення депозиту.

Клієнт має право відмовитися від автолонгації вкладу в будь-який момент дії договору шляхом:

 • звернення до підрозділу Банку та поданням письмової заяви про відмову від пролонгації вкладу;
 • звернення до Контакт-центру Банку;
 • відключення автолонгації у RB24.

Продовження строку вкладу на новий строк здійснюється без присутності вкладника та укладання будь-яких договорів, заяв та додаткових угод.

Клієнт має право замовити включення раніше відключеної автолонгації вкладу не пізніше дня, що передує даті повернення вкладу, шляхом:

 • звернення до підрозділу Банку та подання письмової заяви про включення автолонгації вкладу;
 • звернення до Контакт-центру Банку;
 • включення автолонгації у RB24.

У останній день строку дії договору банківського вкладу, відмова Клієнта від лонгації приймається протягом операційного часу Банку та виплата суми вкладу та процентів здійснюється на наступний Операційний (робочий) день. Включення лонгації у передостанній робочий день строку дії договору банківського вкладу, також можливе протягом операційного часу Банку.

В системі RB24 реалізована можливість розірвати договір дистанційно та без звернення до відділення Банку.

Якщо розірвання договору відбувається в термін до семи днів, процентні нарахування виплачуються на підставі ставки – 0,1% річних.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги
 • для послуги залучення банківського вкладу (депозиту) – під час нарахування банком доходів у вигляді процентів враховується, що отриманий дохід підлягає оподаткуванню і виплаті підлягають суми доходу від вкладної (депозитної) операції після оподаткування (сплати податків та зборів) відповідно до Податкового кодексу України.
Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту)

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

 • строк розміщення вкладу (депозиту) може бути автоматично продовжений на такий самий строк, якщо це передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту);
 • кількість продовжень строку розміщення вкладу (депозиту) не обмежується, якщо інше не передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту).

Умовами залучення банківських вкладів для певних видів Вкладів за замовчуванням передбачена автоматична Пролонгація Договору банківського вкладу. Інформація щодо Пролонгації Вкладу зазначається в Заяві на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб».

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)

 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:

 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

Клієнт має право на відмову від договору згідно з законодавством та/або договором укладеним між Банком та клієнтом/умовами вкладу.

Розрахунок прогнозованих доходів та витрат (суми податків і зборів), пов’язаних із розміщенням строкового вкладу, визначається на дату укладання договору і надається на вимогу вкладника під час укладення договору згідно до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників.

Для поповнення, контролю та управління вкладом

Ми рекомендуємо!

Функція
«Регулярні платежі»
Зручна система
RB24 Online
Корисний
мобільний додаток RB24

Почніть накопичувати просто зараз!

Залиште заявку на відкриття депозиту
Будь-яким зручним способом

Зателефонуйте в

Контакт-центр

0 800 500 999

*Безкоштовно зі всіх номерів на території України

Або заповніть форму зворотнього зв’язку