Умови розміщення банківських вкладів

АТ «АБ «РАДАБАНК» пропонує наступні умови по вкладах для фізичних осіб.


АТ «АБ «РАДАБАНК» приймає вклади від фізичних осіб на різних умовах, вибір яких залежить від фінансових планів клієнта. Оформити депозит у гривні, в доларах, в євро можна в будь-якому відділенні АТ «АБ «РАДАБАНК» в Дніпрі, Києві та інших містах України.

 

Базові процентні ставки та умови розміщення вкладів
(що діють з 19.12.2018 р.):
Мінімальна сума
вкладу
Валюта депозиту Річна відсоткова ставка, %
1 міс.(31) 2 міс.(61) 3 міс.(91) 6 міс.(183) 12 міс.(370) 24 міс.(730)

ОГО НА ТЕРМІН
З виплатою процентів в кінці строку

1000 грн. Гривня 14,5% 15,5% 16% 17% 17% -
$100 Долар 2,8% 3,55% 4,35% 4,85% 5% -
€100 Євро 2,3% 3,05% 3,85% 4,35% 4,5% -

ОГО
З виплатою процентів в кінці строку

1000 грн. Гривня 14% 15% 15,5% 16% 16% 15%
$100 Долар 2,8% 2,8% 3,8% 4,15% 4,4% 3,9%
€100 Євро 2,3% 2,3% 3,3% 3,65% 3,9% 3,4%
ТІП-ТОП НА ТЕРМІН
З виплатою процентів щомісячно
1000 грн. Гривня 14% 15% 15,5% 16% 16% -
$100 Долар 2,8% 3,55% 4,3% 4,8% 4,9% -
€100 Євро 2,3% 3,05% 3,8% 4,3% 4,4% -
ТІП-ТОП
З виплатою процентів щомісячно
1000 грн. Гривня 13,5% 14% 14,5% 15% 15% 14%
$100 Долар 2,8% 2,8% 3,3% 3,8% 3,9% 3,4%
€100 Євро 2,3% 2,3% 2,8% 3,3% 3,4% 2,9%
«ОСЬ ВАМ!!!» НА ТЕРМІН
З виплатою процентів в кінці строку, з капіталізацією %

З можливістю довкладення
 

92-183 дня

 (3-6 місяців)

184-365 днів

(6-12 місяців)
10 грн. Гривня 15%  15%
$10 Долар 4,3%  4,3% 
€10 Євро 3,8%  3,8%
«ОСЬ ВАМ!!!»
З виплатою процентів в кінці строку, з капіталізацією %
З можливістю довкладення
 

92-183 дня

 (3-6 місяців)

184-365 днів

(6-12 місяців)
10 грн. Гривня 14% 14%
$10 Долар 3,3% 3,3%
€10 Євро 2,8% 2,8%

УХ ТИ!!!
Выплата % еженедельно

1000 грн Гривня 371 день
12,00% + 0,2% щотижнево
ТИЖНЕВИЙ
З виплатою % в кінці строку 
500 000 грн. Гривня Строк 7 днів – 1% річ.
$25 000 Долар Строк 7 днів – 1% річ.
«RADAGOLD» НА ТЕРМІН»
Мінімальна сума вкладу Вид банківського металу Річна процентна ставка, %
6 міс. (183) 12 міс. (370) 18 міс. (550) 24 міс. (730)
50 грам Золото (XAU) 1% 1,5% 2% 2,5%
Вклад «Ощадний (депозитний) сертифікат на пред’явника на термін»
Із сплатою відсотків в кінці строку. Автоматична пролонгація відсутня
Мінімальна
сума вкладу
Максимальна
сума вкладу
Валюта
депозиту
Річна відсоткова ставка, %
6 міс. (183) 12 міс. (370)
10 000 грн. 150 000 грн. Гривня 17,5% 17,5%
$500 $5 000 Долар 5,35% 5,5%
€500 €5 000 Євро 4,85% 5%

Додаткові умови

Для депозитів «ОГО» / «ОГО» НА ТЕРМІН та «ТІП-ТОП» / «ТІП-ТОП» НА ТЕРМІН в гривні в АТ «АБ «РАДАБАНК» діє програма лояльності, що виражається в начисленні додаткових процентів по депозитах: бонус до базової відсоткової ставки

  • Для пенсіонерів: +0,5% до основної ставки;
  • Для вкладчиків, які оформили депозит за допомогою системи WEB-банкінг+0,5%;
  • При переоформленні депозиту на новий період після закінчення строку дії договору, а також при наявності раніше оформлених вкладів клієнти мають право на підвищення основної ставки по депозиту на +0,25%;
  • Для власників зарплатних карток передбачено підвищення основної ставки на +0,25%.

Вкладчик має право скористатися однією бонусною програмою на один існуючий вклад. Сумування бонусів не передбачено.

Вклад «ОСЬ ВАМ!!!» / «ОСЬ ВАМ!!!» НА ТЕРМІН. Нараховані відсотки щомісяця капіталізуються. Мінімальний розмір вкладу: 10 гривень, 10 доларів, 10 євро. Клієнту пропонується можливість поповнення депозиту в любий момент протягом строку дії договору, ліміт поповнення – 50 000 гривень, 2 000 доларів, 2 000 євро в місяць.

Вклад «RADAGOLD» приймається в банківських металах (золото 999,9 проби визнаних виробників) в зливках вагою від 1 г. до 100 г придбаних в касі АТ «АБ «РАДАБАНК» без вилучення з каси банку. Мінімальна сума вкладу 50 г. Внесення вкладу (депозиту) здійснюється шляхом перерахування з поточного рахунку в банківських металах в АТ «АБ «РАДАБАНК». Проценти за цим банківським вкладом (депозитом) нараховуються щодня і сплачуються в кінці строку розміщення вкладу (депозиту) в національній валюті за курсом НБУ на дату операції шляхом перерахування на поточний/картковий рахунок вкладника у гривні в АТ «АБ «РАДАБАНК».

Депозит передбачає можливість поповнення – мінімальна сума поповнення – 5 г. Часткове зняття коштів та дострокове розірвання договору банківського вкладу не передбачено.

Для всіх депозитів передбачена, за бажанням клієнта, можливість автоматичної пролонгації договору. Новий термін залучення вкладу починається на наступний день, після закінчення попереднього терміну за процентною ставкою, що діє в банку по даному виду вкладу на дату початку нового терміну залучення вкладу. Якщо клієнт не хоче пролонгації договору, він повинен повідомити банк не пізніше, ніж за три робочі дні до автоматичного переоформлення договору. Лонгації підлягає сума вкладу, нараховані відсотки зараховуються на відповідний рахунок, вказаний вкладником.

Якщо автоматична пролонгація договору не обрана клієнтом депозитний вклад повертається за терміном відповідно до умов договору.

Дострокове розірвання договору

«ОСЬ ВАМ!!!» НА ТЕРМІН«ОГО» НА ТЕРМІН та «ТІП-ТОП» НА ТЕРМІН - вклади на строк без можливості дострокового розірвання. 

«ОСЬ ВАМ!!!»«ОГО» , «ТІП-ТОП» та «УХ ТИ» - Умови депозиту передбачають можливість дострокового розірвання. У випадку дострокового розірвання договору Клієнт письмово повідомляє про це Банк. Днем розірвання договору вважається:

  • день надання Заяви на дострокове розірвання вкладу, якщо Заява  прийнята Банком до 16:00 поточного дня;
  • наступний робочий день за днем надання Заяви на дострокове розірвання вкладу, якщо Заява  прийнята Банком після 16:00 поточного дня.

При достроковому розірванні вкладу відсотки сплачуються з розрахунку 0,1% річних.

Якщо клієнт приймає рішення про закриття вкладу «УХ ТИ»  після знаходження коштів на депозитному рахунку більше семи календарних днів, проценти виплачуються в повному обсязі. Якщо розірвання договору відбувається в термін до семи днів, процентні нарахування виплачуються на підставі ставки - 0,1% річних.

Перелік документів: 

  • Паспорт;
  • Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

Відділення Банку

 

АТ «АБ «РАДАБАНК» є участником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво № 110 від 02.09.1999р., реєстраційний № 119 в Реєстрі банків-учасників Фонду) Граничний розмір відшкодування коштів за вкладами становить 200 000 грн. АТ «АБ «РАДАБАНК», особ. НБУ № 166 від 14.11.2011р.

Наверх