Умови вкладів

АТ «АБ «РАДАБАНК» пропонує оформити депозити юридичних осіб, процентні ставки за якими варіюються залежно від часу розміщення коштів, розміру вкладів та інших умов. Відкрити вклад можна в Дніпрі, Києві та інших містах України, де є відділення банку:

ДЕПОЗИТ «КОРОТКОСТРОКОВИЙ»

Матеріальні кошти розміщуються на короткі періоди: від 3 до 60 днів. Процентні нарахування залежать від терміну депозиту.

 • Валюта: гривня, долари, євро;
 • Термін договору: 3 дня, від 4 до 7 днів, від 8 до 14 днів, від 15 до 21 дня, від 22 до 31 днів, від 32 до 60 днів;
 • Мінімальний розмір вкладу: 50 000 грн., 100 000 доларів США, 100 000 євро;
 • Ставка: залежить від ситуації на банківському ринку і визначається щоденно;
 • Виплата нарахувань: у день повернення вкладу;
 • Дострокове розірвання договору: процентні нарахування перераховуються за фактичний період розміщення матеріальних коштів на рахунку на підставі ставки - 0,1% річних.

ДЕПОЗИТ «СТРОКОВИЙ»

Розміщення коштів на встановлений період з можливістю поповнення.

 • Валюта: гривня, долари, євро;
 • Термін договору: фіксований;
 • Мінімальний розмір вкладу: 10000 грн., 1000 доларів США, 1000 євро;
 • Незнижуваний залишок: 10000 грн., 1000 доларів США, 1000 євро;
 • Виплата нарахувань: щомісячно або в кінці терміну депозиту за бажанням клієнта. При виплаті відсотків щомісячно процентна ставка зменшується на 0,5% річних;
 • Поповнення: розмір довкладень - не менше 10000 грн., 1000 доларів США, 1000 євро. Здійснювати поповнення можна протягом всього часу дії договору, крім останнього місяця;
 • Дострокове розірвання договору: в період дії преміального періоду розрахунок нарахувань ведеться за фактичний період перебування коштів на депозитному рахунку на підставі ставки - 0,1% річних. Після закінчення преміального періоду - розрахунок проводиться за фактичний період перебування коштів на депозитному рахунку на підставі ставки, обумовленої в договорі.

ДЕПОЗИТНА ЛІНІЯ

Даний продукт має можливості поточного рахунку та депозиту, що приносить дохід. Дозволяє розміщувати вклади без відкриття додаткових рахунків, що істотно спрощує документообіг. Варіанти поповнень рахунку залежать від різних умов, що визначаються в договорі: термінів, суми депозиту, ставки.

 • Валюта: гривня;
 • Незнижуваний мінімум: 1000 грн.;
 • Виплата нарахувань: щомісячно або після закінчення дії договору;
 • Поповнення: без обмежень розмірів, на період, який визначається вкладником;
 • Часткове зняття: на розсуд клієнта до рівня незнижуваного залишку;
 • Дострокове розірвання договору: розрахунок нарахувань ведеться за фактичний строк знаходження коштів на депозитному рахунку на підставі ставки - 0,1% річних.

«ДЕПОЗИТ» НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ – надає Клієнту додаткову можливість накопичення та отримання підвищеної плати за безперервний термін розміщення коштів, що перераховуються з основного поточного рахунку.

 • Валюта: гривня;
 • Виплата нарахувань: щомісячно;
 • Поповнення: допускається на розсуд Клієнта без обмеження суми і строку;
 • Часткове зняття: на розсуд клієнта до рівня незнижуваного залишку.

Тарифи на банківські послуги юридичним особам по обслуговуванню договору строкового банківського вкладу

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ

Особа, яка від імені суб`єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок повинна пред`явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Представники юридичних осіб також пред`являють документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа - резидент додатково пред`являє документ, який виданий органом державної податкової інспекції, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Для юридичної особи-резидента:
Для фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності
Для відокремленого підрозділу юридичної особи-резидента

 

Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб`єкту господарювання, який має в Банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу.

Додатково до договору банківського вкладу надається клопотання юридичної особи, якщо відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи.

Інші депозитні продукти Банку

ДЕПОЗИТ «П’ЯТІРОЧКА»

 • мінімальний розмір вкладу – 100 000 грн.
 • поповнення вкладу допускається на розсуд клієнта без обмеження максимальної суми (мінімальна сума 10 000 грн.)
 • часткове зняття не передбачено
 • сплата відсотків щомісячно
 • дострокове розірвання депозиту в разі дострокового розірвання Депозитного договору з ініціативи Клієнта або з інших причин, не залежних від Банку, відсотки перераховуються за фактичний термін знаходження грошових коштів на Депозитному рахунку за ставкою 5% річних.

Мінімальна сума вкладу / довкладання

Валюта вкладу

Річна процентна ставка (базова), %

від 1 до 3 місяців (від 30 до 93 днів)

П’ЯТІРОЧКА
з виплатою процентів щомісячно

100 000 / від 10 000

Гривня

5%


Отримати детальну інформацію та оформити заявку на відкриття депозиту

Наверх